E-mobilność w prostym wydaniu

Wygodnie z zacisza własnego domu


Dzięki SMA EV Charger użytkownicy instalacji fotowoltaicznych mogą ładować swoje samochody elektryczne w sposób inteligentny i zrównoważony. Dzięki energii ze słońca można ograniczyć koszt energii pobieranej z publicznej sieci elektroenergetycznej do minimum.


Uniwersalne zastosowanie

Nieważne, czy chodzi o nową, czy starszą instalację - ładowarka SMA EV Charger jest elastyczna, a dzięki podłączonemu przewodowi ładowania typu 2 jest kompatybilna ze wszystkimi popularnymi samochodami elektrycznymi. Dzięki połączeniu z SMA Energy System Home użytkownicy czerpią korzyści z posiadania rozwiązania pochodzącego z jednego źródła.

 • Kompatybilność ze wszystkimi popularnymi samochodami elektrycznymi
 • Integracja z nowymi i starszymi instalacjami fotowoltaicznymi
 • Wszystko z jednego źródła

Prostota. Szybkość. Ekologiczny charakter. Inteligentne rozwiązania.

Obsługa jest prosta i odbywa się z poziomu pokrętła znajdującego się bezpośrednio na urządzeniu albo poprzez aplikację SMA Energy App zainstalowaną na smartfonie. Funkcja Boost umożliwia niemal dwukrotnie szybsze ładowanie w porównaniu do konwencjonalnych stacji. Można maksymalnie wykorzystać nawet niewielką ilość energii elektrycznej we wczesnych godzinach porannych i wieczorem, a to dzięki automatycznemu przełączaniu między trybem ładowania jedno i trójfazowego.

 • Ładowanie z mocą do 22 kW
 • Funkcja Boost do zgodnego z siecią, jednofazowego ładowania z mocą do 7,4 kW
 • Sterowanie i wizualizacja z poziomu smartfona dzięki aplikacji SMA Energy App
SMA EV Charger 7.4 / 22

Wszystko pod kontrolą

Wszystko z jednego źródła


Dzięki aplikacji SMA Energy użytkownicy instalacji mają zawsze pod ręką wszystkie istotne informacje dotyczące ich systemu. Większa przejrzystość dzięki aktualnym informacjom dotyczącym procesu ładowania i maksymalna kontrola poprzez konfigurację trybu ładowania.

Niezwykła wygoda: użytkownik podaje czas gotowości do odjazdu, a aplikacja automatycznie rozpoczyna proces ładowania.


Więcej informacji  →

Aplikacji SMA Energy

Bez zmartwień


Inteligentny system uwzględnia podczas ładowania wszystkie odbiorniki i zapobiega przeciążeniu przyłącza domowego. Automatyczne dopasowanie mocy ładowania nawet przy równoległej pracy kilku odbiorników elektrycznych sprawia, że można stale cieszyć się bezproblemową eksploatacją. Użytkownicy ładują swoje odbiorniki z wykorzystaniem maksymalnej dostępnej mocy wynikającej z możliwości przyłącza domowego i pojazdu. Poprzez SMA Smart Connected spółka SMA jest pierwszym producentem oferującym bezpłatny i automatyczny monitoring stacji ładowania, co umożliwia instalatorom błyskawiczny i precyzyjny serwis u klienta.

 • Bezpieczeństwo dzięki ochronie przed awarią zasilania
 • Zintegrowane monitorowanie prądu stałego redukuje koszt instalacji
 • Bezpieczeństwo inwestycji dzięki zintegrowanej usłudze SMA Smart Connected
SMA Smart Connected

Konfiguracja systemu z SMA EV Charger

Konfiguracja systemu z SMA EV Charger

Wskazówka:
Po aktywacji automatycznych aktualizacji oprogramowania urządzenia SMA EV Charger aktualizacja zostanie przeprowadzona automamtycznie. W przeciwnym wypadku w celu przeprowadzenia aktualizacji należy krótkoterminowo ponownie aktywować funkcję automatycznej aktualizacji. Informujemy, że aktualizacje dla tej wersji wydawane są sukcesywnie. Nie każde urządzenie SMA EV Charger uzyskuje dostęp do aktualizacji w tym samym czasie.

Wersja 1.02.23.R (kwiecień 2022 r.)

Specyfikacja:

 • Tryb Multi EVC z maks. 3 urządzeniami SMA EV Charger przy jednym Sunny Home Manager 2.0 (≥ 2.08.5.R)
 • Autoryzacja procesów ładowania z poziomu aplikacji SMA Energy App (Android/iOS ≥ 1.12.X.R)
 • Przygaszane diody LED stanu (3 poziomy)
 • Rozróżnienie między zdarzeniem 7605 "Błąd komunikacji zespołu mocy" oraz 7637 "Awaria komunikacji z wewnętrznym licznikiem energii"
 • Rozszerzenie zakresu konfiguracji parametru "Prąd znamionowy punktu przyłącza sieci" do 1000 A


Poprawki:

 • Korzystanie z funkcji Boost także przy ograniczeniu maks. mocy ładowania do 11 kW

Wersja 1.01.35.R (grudzień 2021 r.)

Specyfikacja:

 • Usunięcie luki w zabezpieczeniach CVE-2021-44228 (log4S/log4Shell)

Wersja 1.01.34.R (wrzesień 2021 r.)

Poprawki:

 • SMA EV Charger sporadycznie się zawiesza / wszystkie diody LED wyłączone / brak dostępności WebUI

Wersja 1.01.31.R (lipiec 2021 r.)

Specyfikacja:

 • Obsługa nowego wewnętrznego licznika energii z myślą o zapewnieniu możliwości dostawy

Wersja 1.01.30.R (marzec 2021 r.)

Poprawki:

 • Obsługa wewnętrznego licznika energii o niepoprawnej konfiguracji

Wersja 1.01.28.R (styczeń 2021 r.)

Specyfikacja:

 • Możliwość pobrania danych diagnostycznych za pośrednictwem WebUI w celu przeprowadzenia analizy przez serwis SMA
 • Ulepszona funkcja Car-Wakeup (wybudzanie pojazdów)
 • Optymalizacja transmisji danych "live" do aplikacji SMA Energy App


Poprawki:

 • Rozpoznawanie błędów przekaźnika (zdarzenie 7702)
 • Niezamierzony błąd Watchdog po aktualizacji

Wersja 1.01.22.R (listopad 2020 r.)

Poprawki:

 • Błąd komunikacji modułu mocy (zdarzenie 7605)

Wersja 1.01.20.R (październik 2020 r.)

Specyfikacja:

 • Obsługa mechanizmu SingleCast do Energy Meter

Wersja 1.01.17.R (sierpień 2020 r.)

Specyfikacja:

 • Szybkie ładowanie, zoptymalizowane ładowanie energią solarną oraz ładowanie w oparciu o prognozy pogody (konfiguracja celu ładowania)
 • Automatyczne przełączanie faz z myślą o maksymalnym wykorzystaniu energii solarnej
 • Większe bezpieczeństwo dzięki ochronie przed blackoutem
 • Funkcja Boost z myślą o zgodnym z normami jednofazowym ładowaniu z mocą do 7,4 kW
 • Kompatybilność z Sunny Home Manager 2.0 (≥ 2.04.11.R)
 • SMA Smart Connected
 • Wizualizacja i sterowanie za pośrednictwem aplikacji SMA Energy App

Produkt SMA EV Charger został zaprojektowany z myślą o eksploatacji razem z Sunny Home Manager 2.0. W tej konfiguracji można korzystać również z funkcji inteligentnego zarządzania ładowaniem. Jednak również bez Sunny Home Manager 2.0 można korzystać z SMA EV Charger jak ze standardowej stacji ładowania. Możliwa jest bezproblemowa integracja z instalacją fotowoltaiczną w późniejszym czasie.

W tym celu podczas uruchamiania należy po prostu odznaczyć wybór "Eksploatacja z licznikiem w punkcie przyłącza do sieci". Wizualizacja na portalu Sunny Portal oraz w aplikacji SMA Energy App, a także inteligentne funkcje w połączeniu z SMA Energy System Home dostępne są jednak wyłącznie w połączeniu z Sunny Home Manager 2.0.

Co do zasady SMA EV Charger można stosować także w połączeniu z Sunny Home Manager BT. Jednakże istnieje na tym polu kilka ograniczeń: m.in. SMA EV Charger nie wyświetli się na Sunny Portal w podglądzie urządzeń, precyzja regulacji jest mniejsza, nie odbywa się transmisja zdarzeń do rejestru instalacji, SMA Smart Connected nie jest dostępne, a wizualizacja i sterowanie za pośrednictwem SMA Energy App nie są możliwe. Funkcję "Ładowanie oparte na prognozie pogody" należy skonfigurować z poziomu ustawień parametrów w interfejsie użytkownika urządzenia. Użytkownicy, którzy chcą w pełni korzystać z inteligentnych funkcji ładowania, powinni zatem rozważyć przejście na Sunny Home Manager 2.0.

Wraz z aktualizacją 1.02.23.R oprogramowania SMA EV Charger w tak zwanym "Trybie Multi EVC" można korzystać z trzech SMA EV Charger przy jednym Sunny Home Manager 2.0 (≥ 2.08.5.R). Następnie można wizualizować SMA EV Charger w aplikacji SMA Energy App i sterować urządzeniem.

Od sierpnia 2021 r. opcjonalnie dostępne są również przewody ładowania o długości 7,5 oraz 10,0m. Instalatorzy mogą zamawiać te przewody jak części zamienne w sklepie internetowym SMA w celu zamontowania ich w istniejących systemach. Operatorzy instalacji powinni zwracać się bezpośrednio do instalatorów, ponieważ oferta sklepu internetowego SMA jest dostępna wyłącznie dla autoryzowanych instalatorów.

Za pomocą pokrętła umieszczonego na obudowie SMA EV Charger użytkownicy mogą przełączać między trybem szybkiego ładowania a trybem zoptymalizowanego ładowania. Należy jednak pamiętać, że podczas szybkiego ładowania nie można dokonywać żadnych konfiguracji z poziomu aplikacji SMA Energy App. Po ustawieniu pokrętła do trybu zoptymalizowanego ładowania, SMA EV Charger standardowo rozpocznie ładowanie ze optymalnym wykorzystaniem energii ze słońca. Ewentualnie z poziomu aplikacji SMA Energy App można skonfigurować żądany cel ładowania.

"Suwak regulacji" można znaleźć na portalu Sunny Portal pod > Właściwości odbiorników > Opcjonalne zapotrzebowanie na energię. W trybie zoptymalizowanego ładowania pojazd elektryczny zostaje naładowany z minimalnym udziałem energii ze słońca, skonfigurowanym tutaj dla SMA EV Charger. W zależności od konfiguracji instalacji zaleca się np. dopuszczenie 20 procent energii pobieranej z sieci, tak aby zapewnić wiarygodność prognoz Sunny Home Manager 2.0 także w przypadku mniejszych instalacji fotowoltaicznych czy przy zmiennych warunkach pogodowych. To ustawienie należy rozumieć nie jako statyczną wartość, a raczej jako cel, nad którym Sunny Home Manager 2.0 pracuje przez cały dzień.

Regulacja SMA EV Charger przez Sunny Home Manager 2.0 odbywa się w jednominutowych interwałach. Zwłaszcza przy zmiennych warunkach może przez to powstawać odchylenie względem rzeczywistego generowania PV. Dlatego - mimo ustawienia na 100% generowania PV - podczas ładowania rzeczywiście może być wykorzystywany niewielki udział energii z sieci. Ponadto plany Sunny Home Manager 2.0 są oparte na hipotetycznych założeniach. Regularne zmiany wynikające z nieprzewidywalnych wydarzeń są więc zupełnie normalne.

W przypadku szybkiego ładowania pojazd jest ładowany maksymalną mocą, na jaką pozwala sam pojazd i przyłącze domowe. Źródło energii nie odgrywa przy tym żadnej roli, tzn. w tym przypadku można wykorzystywać również energię z domowego akumulatora do ładowania pojazdu.

Podczas ładowania zoptymalizowanego pod kątem PV urządzenie SMA EV Charger ładuje pojazd z wykorzystaniem mixu energii skonfigurowanego na portalu Sunny Portal (suwak regulacji). Znak wyboru "Akumulator przed urządzeniem opcjonalnym" decyduje o tym, czy nadmiarowy prąd ze słońca ma zostać wykorzystany najpierw do obsługi akumulatora, czy urządzenia opcjonalnego. W zależności od ustawienia suwaka regulacji energię z domowego akumulatora albo publicznej sieci elektroenergetycznej można wykorzystać do ładowania pojazdu.

W przypadku ładowania opartego na prognozach nadmiar energii ze słońca jest w pierwszym rzędzie wykorzystywany do osiągnięcia celu ładowania skonfigurowanego w aplikacji SMA Energy App. Jeśli ta energia nie wystarczy do osiągnięcia celu ładowania, zostanie wykorzystany domowy akumulator. Jeśli domowy akumulator będzie rozładowany, zostanie pobrana energia z publicznej sieci elektroenergetycznej.

Urządzenie SMA EV Charger służy do jednokierunkowego ładowania AC pojazdów elektrycznych zgodnie z normą IEC 61851-1. Za pomocą tego urządzenia nie można zrealizować w domu dwukierunkowego ładowania DC. Aktualnie jest to niemożliwe przede wszystkim z uwagi na regulacje. Ponadto wymagana przez przepisy normatywne separacja galwaniczna prowadzi do podwyższenia kosztów odpowiednich systemów ładowania. Producenci pojazdów oferują modele o systemie komunikacji zgodnym z ISO 15118, a tym samym wytyczają kierunek w stronę zastosowań dwukierunkowych. SMA z dużym zainteresowaniem obserwuje rozwój sytuacji.

Podczas instalacji SMA EV Charger należy koniecznie podłączyć dostarczony przewód ładowania tak, jak przedstawiono to na ilustracji w instrukcji obsługi. Jeśli przewody zostaną podłączone niezgodnie z tą ilustracją, uruchomienie ładowania jednofazowego będzie niemożliwe. Dopiero przy dużych nadmiarach mocy rozpocznie się ładowanie trójfazowe. Montaż przewodu ładowania jest zastrzeżony dla wyspecjalizowanych elektryków.

Wynika to z tego, że ograniczenie maksymalnej mocy ładowania urządzenia SMA EV Charger aktualnie realizowane jest w oparciu o prąd. W przypadku ograniczenia do 11 kW w urządzeniu zostaje ustalona wartość graniczna wynosząca maks. 16 A prądu ładowania. Aby nie przekroczyć wartości zabezpieczenia urządzenia odbywa się jednofazowe ładowanie pojazdu z maks. 3,5 kW.

Wraz z aktualizacją oprogramowania 1.02.23.R możliwe jest jednofazowe ładowanie z maks. 7,4 kW także przy ograniczeniu SMA EV Charger do 11 kW, o ile pozwala na to instalacja elektryczna (np. przekroje przewodów, zabezpieczenia). Miarodajne jest przy tym zabezpieczenie obwodu prądu dla SMA EV Charger (por. parametr "Ograniczenie prądu AC").

SoC akumulatora pojazdu nie jest standardowo transmitowane do pojazdu przez komunikację PWM (modulacja szerokości impulsów) podczas ładowania zgodnego z normą IEC 61851-1. SMA EV Charger nie posiada tym samym aktualnych informacji na temat SoC akumulatora pojazdu i nie może wykorzystać tych informacji do optymalizacji zarządzania energią.

Nie, ponieważ nie odbywa się standardowa transmisja SoC za pośrednictwem komunikacji PWM (modulacja szerokości impulsów) z pojazdu do stacji ładowania.

Zintegrowana funkcja Boost umożliwia jednofazowe ładowanie z wykorzystaniem mocy do 7,4 kW. Dzięki zintegrowanemu urządzeniu odpowiedzialnemu za utrzymanie symetrii zawsze zachowana jest obowiązująca w danym kraju wartość graniczna obciążenia asymetrycznego (w Niemczech to 4,6 kW). Warunkiem jest posiadanie jednofazowego falownika (z akumulatorem), podłączonego do tej samej fazy, co SMA EV Charger. W takim wypadku falownik z zasilaniem trójfazowym będzie niewystarczający. Ewentualnie możliwe jest zastosowanie także dużych odbiorników na pozostałych dwóch fazach. Nie trzeba aktywować samej funkcji Boost. Gdy prąd solarny będzie dostępny, a wszystkie konieczne warunki zostaną spełnione, system automatycznie połączy prąd z publicznej sieci i prąd solarny w celu szybkiego ładowania.

Dzięki ochronie przed awarią urządzenie SMA EV Charger można w każdej chwili bez problemu zintegrować z posiadanym systemem. Poprzez optymalne wykorzystanie dostępnej mocy przyłączeniowej można uniknąć rozbudowy przyłącza domowego. W przypadku równoległej eksploatacji kilku odbiorników elektrycznych SMA EV Charger automatycznie i dynamicznie redukuje moc ładowania pojazdu elektrycznego przed osiągnięciem krytycznego przeciążenia, unikając w ten sposób aktywacji bezpieczników. Podczas procesu uruchamiania przez instalatora pod "Prąd znamionowy punktu przyłącza sieci" należy wprowadzić prąd znamionowy selektywnego głównego wyłącznika nadmiarowo-prądowego, a nie bezpiecznika SMA EV Charger.

Fabryczna wartość minimalna prądu ładowania to 6 A (zgodnie z normą IEC 61851-1). W zależności od podłączonego pojazdu może być konieczne dostosowanie tej wartości. Renault ZOE z uwagi na wewnętrzny układ elektroniczny ładowania może ładować się bezproblemowo dopiero od prądu ładowania na poziomie 10 A. W takim wypadku należy skontaktować się z producentem pojazdu i ustalić minimalny prąd ładowania. Dostosowanie tej wartości ma wpływ na rozpoczęcie ładowania oraz wartość progową przełączenia funkcji automatycznego przełączania faz.

Funkcja automatycznego przełączania faz urządzenia SMA EV Charger umożliwia maksymalne wykorzystanie samodzielnie wygenerowanego prądu ze słońca. Nie ma przy tym niebezpieczeństwa dla pokładowej ładowarki pojazdu elektrycznego, ponieważ między ładowaniem jedno- a trójfazowym występuje trwająca około 120 sekund przerwa w przełączaniu. Aktywne jednofazowe ładowanie zostaje więc najpierw zakończone, a proces ładowania trójfazowego uruchamia się dopiero po krótkim czasie oczekiwania. Zintegrowana histereza pozwala na uniknięcie stałego przełączania.

Funkcja przełączania faz SMA jest porównywalna do ręcznego przerwania procesu ładowania i nie powoduje żadnych uszkodzeń pojazdu pod warunkiem prawidłowej instalacji i konfiguracji (czas przełączania przekaźnika).

Od aktualizacji oprogramowania 1.02.23.R SMA EV Charger istnieje możliwość zatwierdzenia procesu ładowania z poziomu aplikacji SMA Energy App (Android/iOS ≥ 1.12.X.R). W tym celu wystarczy jednorazowo aktywować parametr "Zatwierdzenie ładowania z poziomu aplikacji" w asystencie uruchamiania albo później, w interfejsie użytkownika urządzenia. Następnie po podłączeniu pojazdu elektrycznego każdy proces ładowania należy zatwierdzić ręcznie w SMA Energy App, zanim ładowanie będzie mogło się rozpocząć. Zatwierdzenie obejmuje cały proces ładowania, aż do odłączenia pojazdu. Możliwość zatwierdzenia ładowania jest dostępna dla wszystkich użytkowników przypisanych do instalacji w Sunny Portal i jest możliwa dla wszystkich już zamontowanych urządzeń SMA EV Charger.

Jeśli nie podłączono żadnego źródła sygnału cyfrowego (np. odbiornika sterowania częstotliwością akustyczną, zdalnego urządzenia sterującego), istnieje możliwość wykorzystania cyfrowych wejść SMA EV Charger np. w celu podłączenia zewnętrznego przełącznika kluczykowego. W ten sposób można np. podłączyć zewnętrzny przełącznik kluczykowy do szybkiego stopu i podczas uruchamiania skonfigurować go pod > Usługi sieciowe > Regulacja mocy czynnej. Proces ładowania rozpocznie się dopiero po jego zatwierdzeniu.

Regulację mocy czynnej należy skonfigurować dopiero po podłączeniu źródła sygnałów cyfrowych do wejść cyfrowych SMA EV Charger. W przeciwnym wypadku SMA EV Charger nie naładuje pojazdu, ponieważ będzie oczekiwać zatwierdzenia poprzez wejścia cyfrowe. Aktywację funkcji można znaleźć w rejestrze Sunny Portal jako komunikat "Ograniczenie mocy czynnej / Funkcja Fast Stop aktywna".

Co do zasady w urządzeniu SMA EV Charger zastosowano licznik energii spełniający wymogi MID, jednak z uwagi na włączenie do systemu energetycznego nie nadaje się on do celów rozliczeniowych, na przykład w relacjach z pracodawcą czy urzędem skarbowym (patrz warunki użytkowania Sunny Portal, punkt VII).

Ten problem występujący w przypadku modeli ID.3 pierwszej generacji jest znany. Można go rozwiązać wyłącznie w drodze aktualizacji oprogramowania pojazdu. W ramach naszych seryjnych testów terenowych obejmujących różne modele pojazdów zauważyliśmy, że od kompleksowej aktualizacji oprogramowania 2.1 pojazdy nie "przysypiają" również podczas zoptymalizowanego ładowania.

Podczas ładowania z wykorzystaniem SMA EV Charger celem nie jest tylko samo naładowanie pojazdu elektrycznego, ale też inteligentne wykorzystanie prądu ze słońca wytworzonego przez naszą instalację. W końcu elektromobilność zyskuje ekologiczny wymiar dopiero wtedy, kiedy prąd wykorzystywany do ładowania pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Inteligentny charakter SMA EV Charger sprawia, że na pierwszy rzut oka to urządzenie jest nieco droższe niż standardowe stacje ładowania. Jednak pozwala ono na najbardziej optymalne wykorzystanie cennego prądu ze słońca - dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak automatyczne przełączanie faz. W ten sposób można cieszyć się wyjątkowo tanim i ekologicznym ładowaniem. Elastyczne tryby ładowania pozwalają użytkownikowi na podjęcie samodzielnej decyzji, czy auto powinno zostać naładowane szybciej i przygotowane tym samym do podróży, czy raczej ładowanie powinno odbywać się w wyjątkowo ekologiczny i ekonomiczny sposób.

Urządzenie SMA EV Charger spełnia normatywne wymogi dotyczące instalacji radiowych. Odpowiednią deklarację zgodności UE można znaleźć w zakładce plików do pobrania na naszej stronie z produktami.

Właściwa ładowarka (tj. podkładowa ładowarka AC) jest na stałe zamontowana w pojeździe. Jednak w celu zapewnienia funkcji zabezpieczających oraz sterowania procesem ładowania potrzebna jest stacja ładowania.

Informacje na temat uruchomienia SMA EV Charger - część 1

W tym filmie przedstawiamy informacje, o których należy pamiętać podczas podłączania i uruchamiania SMA EV Charger. Uzupełniająco warto przeczytać również nasz wpis na blogu poświęcony często zadawanym pytaniom:

www.sma-sunny.com/en/sma-ev-charger-your-questions-our-answers/

Informacje na temat uruchomienia SMA EV Charger - część 2

W tym filmie pokażemy kontynuację części 1 dotyczącą informacji na temat uruchomienia SMA EV Charger. Część 1 można znaleźć tutaj.

Zapraszamy równiez do zapoznania się z naszym wpisem na blogu dotyczącym pracy w trybie multi-EVC, autoryzacji procesów ładowania za pośrednictwem aplikacji SMA Energy, przyciemnianych diod LED stanu i wiele innych:

Porada serwisowa: SMA EV Charger & Co. - oto tematy nowych aktualizacji

Wskazówka od specjalistów: uruchomienie SMA EV Charger 7.4/22

SMA EV Charger to stacja ładowania służąca do inteligentnego, szybkiego i ekonomicznego ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem energii ze słońca. W tym filmie typu screencast nasz specjalista Jan Rössler wyjaśnia, jak uruchomić urządzenie SMA EV Charger 7.4/22.

Rejestracja SMA EV Charger 7.4/22 na portalu Sunny Portal

SMA EV Charger to stacja ładowania służąca do inteligentnego, szybkiego i ekonomicznego ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem energii ze słońca. W tym filmie typu screencast nasz specjalista Jan Rössler wyjaśnia, jak dodać urządzenie SMA EV Charger 7.4/22 do instalacji w Sunny Portal oraz jak je skonfigurować.

LET`S TALK ENERGY - Zgodne z normą wstępne testy stacji ładowania

Ten film to nagranie z cyklu wydarzeń SMA LET`S TALK ENERGY 2021, transmitowane na żywo z nowego studio SMA w Kassel w czerwcu 2021 roku. W drugiej połowie nagrania na przykładzie SMA EV Charger zademonstrowano zgodne z normą wstępne testy stacji ładowania.

Przykładowy protokół kontrolny zgodny z IEC 61851 można znaleźć tutaj.

podręcznik online: SMA EV CHARGER 7.4 / 22

Instrukcja obsługi jest teraz dostępna również jako

podręcznik online

Już teraz znajdź profesjonalnego partnera SMA Solar w swojej okolicy.

Do użytku domowego i komercyjnego

Już teraz znajdź profesjonalnego partnera SMA Solar w swojej okolicy.

Dzięki Sunny Design za pomocą zaledwie kilku kliknięć stworzysz idealnie dobraną do Twoich potrzeb instalację fotowoltaiczną wraz z systemem magazynowania i rozwiązaniami z obszaru e-mobilności.

Zaprojektuj instalację z Sunny Design

Dzięki Sunny Design za pomocą zaledwie kilku kliknięć stworzysz idealnie dobraną do Twoich potrzeb instalację fotowoltaiczną wraz z systemem magazynowania i rozwiązaniami z obszaru e-mobilności.

Już teraz znajdź właściwego partnera handlowego SMA.

Dla instalatorów instalacji fotowoltaicznych i projektantów

Już teraz znajdź właściwego partnera handlowego SMA.