Cyberbezpieczeństwo w SMA

Cyberbezpieczeństwo produktów SMA

Aby zapewnić bezpieczeństwo naszych produktów, SMA korzysta ze swoich kompetencji w zakresie elektrotechniki, programowania i cyberbezpieczeństwa – w ten sposób nie tylko spełniamy międzynarodowe normy (takie jak IEC 62443 lub EN 303645), lecz także wpływamy na ich kształt.

Działania SMA w zakresie cyberbezpieczeństwa

Na bezpieczeństwo cybernetyczne produktów składa się wiele kwestii. Są to między innymi:

 • bezpieczeństwo na etapie opracowywania produktu i na przestrzeni całego cyklu życia,

 • zapobieganie cyberatakom, rozpoznawanie ich i reakcja na nie oraz

 • zapewnienie bezpiecznej eksploatacji Twojej instalacji.

Najważniejsze działania obejmują między innymi...

Działania techniczne

Działania techniczne

 • Aktualne analizy zagrożeń

 • Ocena ryzyka dla nowych produktów i nowych wersji

 • Szyfrowana transmisja danych

 • Wytyczne w zakresie bezpiecznych haseł

 • Zarządzanie aktualizacjami i poprawkami

 • Zewnętrzne testy penetracyjne

 • Monitorowanie cyberbezpieczeństwa

Działania organizacyjne

Działania organizacyjne

 • Product Security Incident Response Team (PSIRT)

 • Nadrzędna osoba odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo

 • Grupa robocza „Innowacje w cyberbezpieczeństwie”

 • Współpraca z międzynarodowymi organizacjami takimi jak OWASP, SunSpec itp.

 • Wewnętrzne szkolenia zwiększające świadomość

Świadomość i wsparcie

Świadomość i wsparcie

 • Wytyczne dla instalatorów i operatorów

 • Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa

Pobieranie

Pobieranie

Zalecenia dotyczące bezpiecznej komunikacji z systemem fotowoltaicznym

Pobierz PDF
Aby dokonać zgłoszenia, można skorzystać z formularza lub napisać na adres: Information-Security@sma.de.

Kontakt

Aby dokonać zgłoszenia, można skorzystać z formularza lub napisać na adres: Information-Security@sma.de.

Do formularza kontaktowego