Ładowanie samochodów elektrycznych energią ze słońca - inteligentnie, szybko, tanio

EV Charger 7.4 / 22 z SMA Smart Connected

E-mobilność w prostym wydaniu

Wygodnie z zacisza własnego domu

Dzięki SMA EV Charger użytkownicy instalacji fotowoltaicznych mogą ładować swoje samochody elektryczne w sposób inteligentny i zrównoważony. Dzięki energii ze słońca można ograniczyć koszt energii pobieranej z publicznej sieci elektroenergetycznej do minimum.

Uniwersalne zastosowanie

Nieważne, czy chodzi o nową, czy starszą instalację - ładowarka SMA EV Charger jest elastyczna, a dzięki podłączonemu przewodowi ładowania typu 2 jest kompatybilna ze wszystkimi popularnymi samochodami elektrycznymi. Dzięki połączeniu z SMA Home Energy Solution użytkownicy czerpią korzyści z posiadania rozwiązania pochodzącego z jednego źródła.

 • Kompatybilność ze wszystkimi popularnymi samochodami elektrycznymi

 • Integracja z nowymi i starszymi instalacjami fotowoltaicznymi

 • Wszystko z jednego źródła

Prostota. Szybkość. Ekologiczny charakter. Inteligentne rozwiązania.

Obsługa jest prosta i odbywa się z poziomu pokrętła znajdującego się bezpośrednio na urządzeniu albo poprzez aplikację SMA Energy App zainstalowaną na smartfonie. Funkcja Boost umożliwia niemal dwukrotnie szybsze ładowanie w porównaniu do konwencjonalnych stacji. Można maksymalnie wykorzystać nawet niewielką ilość energii elektrycznej we wczesnych godzinach porannych i wieczorem, a to dzięki automatycznemu przełączaniu między trybem ładowania jedno i trójfazowego.

 • Ładowanie z mocą do 22 kW

 • Funkcja Boost do zgodnego z siecią, jednofazowego ładowania z mocą do 7,4 kW

 • Sterowanie i wizualizacja z poziomu smartfona dzięki aplikacji SMA Energy App

Prostota. Szybkość. Ekologiczny charakter. Inteligentne rozwiązania.

Błyskawiczne ładowanie

W sytuacjach, gdy szybkość ma znaczenie, SMA EV Charger ładuje z maksymalną dostępną mocą, nawet dziesięciokrotnie szybciej niż w przypadku ładowania z wykorzystaniem standardowego gniazdka domowego*. W tym celu EV Charger wykorzystuje, optymalnie, prąd z publicznej sieci elektroenergetycznej albo prąd ze słońca.
*EVC22-3AC-10

Zoptymalizowane ładowanie energią ze słońca

Kiedy czas nie gra roli, SMA EV Charger umożliwia tańsze, neutralne pod względem emisji CO2 ładowanie z wykorzystaniem ekologicznego prądu pochodzącego z własnej instalacji fotowoltaicznej. Z myślą o bezemisyjnej mobilności przy zachowaniu minimalnych kosztów.

Ładowanie w oparciu o prognozy pogody

Wprowadzenie w aplikacji SMA Energy App celu ładowania (godziny odjazdu i potrzebnej ilości energii) pozwala Sunny Home Manager na wyjątkowo inteligentne zaplanowanie procesu ładowania. Umożliwia to ładowanie przy minimalnych kosztach i zagwarantowanej gotowości do odjazdu w zaplanowanym czasie.

Wszystko pod kontrolą

Wszystko z jednego źródła

Dzięki aplikacji SMA Energy użytkownicy instalacji mają zawsze pod ręką wszystkie istotne informacje dotyczące ich systemu. Większa przejrzystość dzięki aktualnym informacjom dotyczącym procesu ładowania i maksymalna kontrola poprzez konfigurację trybu ładowania.

Niezwykła wygoda: użytkownik podaje czas gotowości do odjazdu, a aplikacja automatycznie rozpoczyna proces ładowania.

Więcej informacji
Aplikacji SMA Energy

SMA Smart Connected

Bez zmartwień

Inteligentny system uwzględnia podczas ładowania wszystkie odbiorniki i zapobiega przeciążeniu przyłącza domowego. Automatyczne dopasowanie mocy ładowania nawet przy równoległej pracy kilku odbiorników elektrycznych sprawia, że można stale cieszyć się bezproblemową eksploatacją. Użytkownicy ładują swoje odbiorniki z wykorzystaniem maksymalnej dostępnej mocy wynikającej z możliwości przyłącza domowego i pojazdu. Poprzez SMA Smart Connected spółka SMA jest pierwszym producentem oferującym bezpłatny i automatyczny monitoring stacji ładowania, co umożliwia instalatorom błyskawiczny i precyzyjny serwis u klienta.

 • Bezpieczeństwo dzięki ochronie przed awarią zasilania

 • Zintegrowane monitorowanie prądu stałego redukuje koszt instalacji

 • Bezpieczeństwo inwestycji dzięki zintegrowanej usłudze SMA Smart Connected

SMA Smart Connected
SMA Smart Connected

Konfiguracja systemu z SMA EV Charger

Konfiguracja systemu z SMA EV Charger

SMA EV Charger 7.4 / 22

Informacje o wydaniu

Wskazówka:

Po aktywacji automatycznych aktualizacji oprogramowania urządzenia SMA EV Charger aktualizacja zostanie przeprowadzona automamtycznie. W przeciwnym wypadku w celu przeprowadzenia aktualizacji należy krótkoterminowo ponownie aktywować funkcję automatycznej aktualizacji. Informujemy, że aktualizacje dla tej wersji wydawane są sukcesywnie. Nie każde urządzenie SMA EV Charger uzyskuje dostęp do aktualizacji w tym samym czasie.

Wersja 1.02.23.R (kwiecień 2022 r.)

Specyfikacja:

 • Tryb Multi EVC z maks. 3 urządzeniami SMA EV Charger przy jednym Sunny Home Manager 2.0 (≥ 2.08.5.R)

 • Autoryzacja procesów ładowania z poziomu aplikacji SMA Energy App (Android/iOS ≥ 1.12.X.R)

 • Przygaszane diody LED stanu (3 poziomy)

 • Rozróżnienie między zdarzeniem 7605 "Błąd komunikacji zespołu mocy" oraz 7637 "Awaria komunikacji z wewnętrznym licznikiem energii"

 • Rozszerzenie zakresu konfiguracji parametru "Prąd znamionowy punktu przyłącza sieci" do 1000 A


Poprawki:

 • Korzystanie z funkcji Boost także przy ograniczeniu maks. mocy ładowania do 11 kW


Wersja 1.01.35.R (grudzień 2021 r.)

Specyfikacja:

 • Usunięcie luki w zabezpieczeniach CVE-2021-44228 (log4S/log4Shell)


Wersja 1.01.34.R (wrzesień 2021 r.)

Poprawki:

 • SMA EV Charger sporadycznie się zawiesza / wszystkie diody LED wyłączone / brak dostępności WebUI


Wersja 1.01.31.R (lipiec 2021 r.)

Specyfikacja:

 • Obsługa nowego wewnętrznego licznika energii z myślą o zapewnieniu możliwości dostawy


Wersja 1.01.30.R (marzec 2021 r.)

Poprawki:

 • Obsługa wewnętrznego licznika energii o niepoprawnej konfiguracji


Wersja 1.01.28.R (styczeń 2021 r.)

Specyfikacja:

 • Możliwość pobrania danych diagnostycznych za pośrednictwem WebUI w celu przeprowadzenia analizy przez serwis SMA

 • Ulepszona funkcja Car-Wakeup (wybudzanie pojazdów)

 • Optymalizacja transmisji danych "live" do aplikacji SMA Energy App


Poprawki:

 • Rozpoznawanie błędów przekaźnika (zdarzenie 7702)

 • Niezamierzony błąd Watchdog po aktualizacji


Wersja 1.01.22.R (listopad 2020 r.)

Poprawki:

 • Błąd komunikacji modułu mocy (zdarzenie 7605)


Wersja 1.01.20.R (październik 2020 r.)

Specyfikacja:

 • Obsługa mechanizmu SingleCast do Energy Meter


Wersja 1.01.17.R (sierpień 2020 r.)

Specyfikacja:

 • Szybkie ładowanie, zoptymalizowane ładowanie energią solarną oraz ładowanie w oparciu o prognozy pogody (konfiguracja celu ładowania)

 • Automatyczne przełączanie faz z myślą o maksymalnym wykorzystaniu energii solarnej

 • Większe bezpieczeństwo dzięki ochronie przed blackoutem

 • Funkcja Boost z myślą o zgodnym z normami jednofazowym ładowaniu z mocą do 7,4 kW

 • Kompatybilność z Sunny Home Manager 2.0 (≥ 2.04.11.R)

 • SMA Smart Connected

 • Wizualizacja i sterowanie za pośrednictwem aplikacji SMA Energy App

SMA EV Charger 7.4 / 22

Do pobrania

Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji

Instrukcja obsługi jest teraz dostępna również jako

podręcznik online

SMA EV Charger 7.4 / 22

FAQ

Nie posiadam Sunny Home Manager 2.0. Czy mimo to mogę korzystać z SMA EV Charger?

Produkt SMA EV Charger został zaprojektowany z myślą o eksploatacji razem z Sunny Home Manager 2.0. W tej konfiguracji można korzystać również z funkcji inteligentnego zarządzania ładowaniem. Jednak również bez Sunny Home Manager 2.0 można korzystać z SMA EV Charger jak ze standardowej stacji ładowania. Możliwa jest bezproblemowa integracja z instalacją fotowoltaiczną w późniejszym czasie.


W jaki sposób korzystać z SMA EV Charger jak ze standardowej stacji ładowania?

W tym celu podczas uruchamiania należy po prostu odznaczyć wybór "Eksploatacja z licznikiem w punkcie przyłącza do sieci". Wizualizacja na portalu Sunny Portal oraz w aplikacji SMA Energy App, a także inteligentne funkcje w połączeniu z SMA Home Energy Solution dostępne są jednak wyłącznie w połączeniu z Sunny Home Manager 2.0.


Czy także poprzednia wersja, Sunny Home Manager (Bluetooth), jest kompatybilna z SMA EV Charger?

Co do zasady SMA EV Charger można stosować także w połączeniu z Sunny Home Manager BT. Jednakże istnieje na tym polu kilka ograniczeń: m.in. SMA EV Charger nie wyświetli się na Sunny Portal w podglądzie urządzeń, precyzja regulacji jest mniejsza, nie odbywa się transmisja zdarzeń do rejestru instalacji, SMA Smart Connected nie jest dostępne, a wizualizacja i sterowanie za pośrednictwem SMA Energy App nie są możliwe. Funkcję "Ładowanie oparte na prognozie pogody" należy skonfigurować z poziomu ustawień parametrów w interfejsie użytkownika urządzenia. Użytkownicy, którzy chcą w pełni korzystać z inteligentnych funkcji ładowania, powinni zatem rozważyć przejście na Sunny Home Manager 2.0.


Ile urządzeń SMA EV Charger można używać z jednym Sunny Home Manager 2.0?

Wraz z aktualizacją 1.02.23.R oprogramowania SMA EV Charger w tak zwanym "Trybie Multi EVC" można korzystać z trzech SMA EV Charger przy jednym Sunny Home Manager 2.0 (≥ 2.08.5.R). Następnie można wizualizować SMA EV Charger w aplikacji SMA Energy App i sterować urządzeniem.


Standardowo objęty zakresem dostawy przewód ładowania o długości 5m jest zbyt krótki do moich zastosowań. Czy SMA ma w ofercie także dłuższe przewody ładowania?

Od sierpnia 2021 r. opcjonalnie dostępne są również przewody ładowania o długości 7,5 oraz 10,0m. Instalatorzy mogą zamawiać te przewody jak części zamienne w sklepie internetowym SMA w celu zamontowania ich w istniejących systemach. Operatorzy instalacji powinni zwracać się bezpośrednio do instalatorów, ponieważ oferta sklepu internetowego SMA jest dostępna wyłącznie dla autoryzowanych instalatorów.


SMA EV Charger ma dwa ustawienia przełącznika, jednak zapewnia trzy różne tryby ładowania. W jaki sposób mogę je przełączać?

Za pomocą pokrętła umieszczonego na obudowie SMA EV Charger użytkownicy mogą przełączać między trybem szybkiego ładowania a trybem zoptymalizowanego ładowania. Należy jednak pamiętać, że podczas szybkiego ładowania nie można dokonywać żadnych konfiguracji z poziomu aplikacji SMA Energy App. Po ustawieniu pokrętła do trybu zoptymalizowanego ładowania, SMA EV Charger standardowo rozpocznie ładowanie ze optymalnym wykorzystaniem energii ze słońca. Ewentualnie z poziomu aplikacji SMA Energy App można skonfigurować żądany cel ładowania.


W dokumentacji co jakiś czas pojawia się "suwak regulacji". Gdzie go znajdę i jakie ma funkcje?

"Suwak regulacji" można znaleźć na portalu Sunny Portal pod > Właściwości odbiorników > Opcjonalne zapotrzebowanie na energię. W trybie zoptymalizowanego ładowania pojazd elektryczny zostaje naładowany z minimalnym udziałem energii ze słońca, skonfigurowanym tutaj dla SMA EV Charger. W zależności od konfiguracji instalacji zaleca się np. dopuszczenie 20 procent energii pobieranej z sieci, tak aby zapewnić wiarygodność prognoz Sunny Home Manager 2.0 także w przypadku mniejszych instalacji fotowoltaicznych czy przy zmiennych warunkach pogodowych. To ustawienie należy rozumieć nie jako statyczną wartość, a raczej jako cel, nad którym Sunny Home Manager 2.0 pracuje przez cały dzień.


Ustawiłem suwak regulacji dla SMA EV Charger na portalu Sunny Portal na wartość 100% generowania PV. Mimo to w aplikacji SMA Energy App wyświetla się mała wartość energii pobieranej z sieci. Dlaczego tak się dzieje?

Regulacja SMA EV Charger przez Sunny Home Manager 2.0 odbywa się w jednominutowych interwałach. Zwłaszcza przy zmiennych warunkach może przez to powstawać odchylenie względem rzeczywistego generowania PV. Dlatego - mimo ustawienia na 100% generowania PV - podczas ładowania rzeczywiście może być wykorzystywany niewielki udział energii z sieci. Ponadto plany Sunny Home Manager 2.0 są oparte na hipotetycznych założeniach. Regularne zmiany wynikające z nieprzewidywalnych wydarzeń są więc zupełnie normalne.


Z jakich źródeł energii będzie ładowany mój pojazd w różnych trybach ładowania?

W przypadku szybkiego ładowania pojazd jest ładowany maksymalną mocą, na jaką pozwala sam pojazd i przyłącze domowe. Źródło energii nie odgrywa przy tym żadnej roli, tzn. w tym przypadku można wykorzystywać również energię z domowego akumulatora do ładowania pojazdu.

Podczas ładowania zoptymalizowanego pod kątem PV urządzenie SMA EV Charger ładuje pojazd z wykorzystaniem mixu energii skonfigurowanego na portalu Sunny Portal (suwak regulacji). Znak wyboru "Akumulator przed urządzeniem opcjonalnym" decyduje o tym, czy nadmiarowy prąd ze słońca ma zostać wykorzystany najpierw do obsługi akumulatora, czy urządzenia opcjonalnego. W zależności od ustawienia suwaka regulacji energię z domowego akumulatora albo publicznej sieci elektroenergetycznej można wykorzystać do ładowania pojazdu.

W przypadku ładowania opartego na prognozach nadmiar energii ze słońca jest w pierwszym rzędzie wykorzystywany do osiągnięcia celu ładowania skonfigurowanego w aplikacji SMA Energy App. Jeśli ta energia nie wystarczy do osiągnięcia celu ładowania, zostanie wykorzystany domowy akumulator. Jeśli domowy akumulator będzie rozładowany, zostanie pobrana energia z publicznej sieci elektroenergetycznej.


Czy urządzenie SMA EV Charger jest dostosowane do dwukierunkowego ładowania? Czy dostępna jest ładowarka DC?

Urządzenie SMA EV Charger służy do jednokierunkowego ładowania AC pojazdów elektrycznych zgodnie z normą IEC 61851-1. Za pomocą tego urządzenia nie można zrealizować w domu dwukierunkowego ładowania DC. Aktualnie jest to niemożliwe przede wszystkim z uwagi na regulacje. Ponadto wymagana przez przepisy normatywne separacja galwaniczna prowadzi do podwyższenia kosztów odpowiednich systemów ładowania. Producenci pojazdów oferują modele o systemie komunikacji zgodnym z ISO 15118, a tym samym wytyczają kierunek w stronę zastosowań dwukierunkowych. SMA z dużym zainteresowaniem obserwuje rozwój sytuacji.


Moje urządzenie SMA EV Charger rozpoczyna proces ładowania dopiero przy dużym nadmiarze mocy. Niewielkie nadmiary energii ze słóńca nie trafiają do pojazdu. Dlaczego tak się dzieje?

Podczas instalacji SMA EV Charger należy koniecznie podłączyć dostarczony przewód ładowania tak, jak przedstawiono to na ilustracji w instrukcji obsługi. Jeśli przewody zostaną podłączone niezgodnie z tą ilustracją, uruchomienie ładowania jednofazowego będzie niemożliwe. Dopiero przy dużych nadmiarach mocy rozpocznie się ładowanie trójfazowe. Montaż przewodu ładowania jest zastrzeżony dla wyspecjalizowanych elektryków.


Ograniczyłem swój SMA EV Charger do 11 kW. Dlaczego teraz urządzenie nie ładuje jednofazowo z mocą większą niż 3,5 kW?

Wynika to z tego, że ograniczenie maksymalnej mocy ładowania urządzenia SMA EV Charger aktualnie realizowane jest w oparciu o prąd. W przypadku ograniczenia do 11 kW w urządzeniu zostaje ustalona wartość graniczna wynosząca maks. 16 A prądu ładowania. Aby nie przekroczyć wartości zabezpieczenia urządzenia odbywa się jednofazowe ładowanie pojazdu z maks. 3,5 kW.

Wraz z aktualizacją oprogramowania 1.02.23.R możliwe jest jednofazowe ładowanie z maks. 7,4 kW także przy ograniczeniu SMA EV Charger do 11 kW, o ile pozwala na to instalacja elektryczna (np. przekroje przewodów, zabezpieczenia). Miarodajne jest przy tym zabezpieczenie obwodu prądu dla SMA EV Charger (por. parametr "Ograniczenie prądu AC").


Chcę naładować mój pojazd do maks. 80% SoC (State of Charge). W jaki sposób mogę skonfigurować takie ustawienie?

SoC akumulatora pojazdu nie jest standardowo transmitowane do pojazdu przez komunikację PWM (modulacja szerokości impulsów) podczas ładowania zgodnego z normą IEC 61851-1. SMA EV Charger nie posiada tym samym aktualnych informacji na temat SoC akumulatora pojazdu i nie może wykorzystać tych informacji do optymalizacji zarządzania energią.


Czy ładowarka może odczytać State of Charge (SoC) podłączonego pojazdu za pośrednictwem Powerline Communication (PLC)?

Nie, ponieważ nie odbywa się standardowa transmisja SoC za pośrednictwem komunikacji PWM (modulacja szerokości impulsów) z pojazdu do stacji ładowania.


Jakie warunki należy spełnić w celu skorzystania ze zintegrowanej funkcji Boost?

Zintegrowana funkcja Boost umożliwia jednofazowe ładowanie z wykorzystaniem mocy do 7,4 kW. Dzięki zintegrowanemu urządzeniu odpowiedzialnemu za utrzymanie symetrii zawsze zachowana jest obowiązująca w danym kraju wartość graniczna obciążenia asymetrycznego (w Niemczech to 4,6 kW). Warunkiem jest posiadanie jednofazowego falownika (z akumulatorem), podłączonego do tej samej fazy, co SMA EV Charger. W takim wypadku falownik z zasilaniem trójfazowym będzie niewystarczający. Ewentualnie możliwe jest zastosowanie także dużych odbiorników na pozostałych dwóch fazach. Nie trzeba aktywować samej funkcji Boost. Gdy prąd solarny będzie dostępny, a wszystkie konieczne warunki zostaną spełnione, system automatycznie połączy prąd z publicznej sieci i prąd solarny w celu szybkiego ładowania.


SMA EV Charger zapewnia większe bezpieczeństwo dla mojego przyłącza domowego. Jakie parametry mają przy tym decydujące znaczenie?

Dzięki ochronie przed awarią urządzenie SMA EV Charger można w każdej chwili bez problemu zintegrować z posiadanym systemem. Poprzez optymalne wykorzystanie dostępnej mocy przyłączeniowej można uniknąć rozbudowy przyłącza domowego. W przypadku równoległej eksploatacji kilku odbiorników elektrycznych SMA EV Charger automatycznie i dynamicznie redukuje moc ładowania pojazdu elektrycznego przed osiągnięciem krytycznego przeciążenia, unikając w ten sposób aktywacji bezpieczników. Podczas procesu uruchamiania przez instalatora pod "Prąd znamionowy punktu przyłącza sieci" należy wprowadzić prąd znamionowy selektywnego głównego wyłącznika nadmiarowo-prądowego, a nie bezpiecznika SMA EV Charger.


Jeżdżę samochodem Renault Zoe. Jaki minimalny prąd ładowania muszę skonfigurować?

Fabryczna wartość minimalna prądu ładowania to 6 A (zgodnie z normą IEC 61851-1). W zależności od podłączonego pojazdu może być konieczne dostosowanie tej wartości. Renault ZOE z uwagi na wewnętrzny układ elektroniczny ładowania może ładować się bezproblemowo dopiero od prądu ładowania na poziomie 10 A. W takim wypadku należy skontaktować się z producentem pojazdu i ustalić minimalny prąd ładowania. Dostosowanie tej wartości ma wpływ na rozpoczęcie ładowania oraz wartość progową przełączenia funkcji automatycznego przełączania faz.


Utrwalił się pogląd, że funkcja automatycznego przełączania faz niszczy ładowarkę pokładową pojazdu. Jak wpływa na to SMA EV Charger?

Funkcja automatycznego przełączania faz urządzenia SMA EV Charger umożliwia maksymalne wykorzystanie samodzielnie wygenerowanego prądu ze słońca. Nie ma przy tym niebezpieczeństwa dla pokładowej ładowarki pojazdu elektrycznego, ponieważ między ładowaniem jedno- a trójfazowym występuje trwająca około 120 sekund przerwa w przełączaniu. Aktywne jednofazowe ładowanie zostaje więc najpierw zakończone, a proces ładowania trójfazowego uruchamia się dopiero po krótkim czasie oczekiwania. Zintegrowana histereza pozwala na uniknięcie stałego przełączania.

Funkcja przełączania faz SMA jest porównywalna do ręcznego przerwania procesu ładowania i nie powoduje żadnych uszkodzeń pojazdu pod warunkiem prawidłowej instalacji i konfiguracji (czas przełączania przekaźnika).


Moje urządzenie SMA EV Charger jest zainstalowane w miejscu, które jest dostępne również dla innych osób. W jaki sposób mogę zabezpieczyć się przed ładowaniem przez niepożądane osoby?

Od aktualizacji oprogramowania 1.02.23.R SMA EV Charger istnieje możliwość zatwierdzenia procesu ładowania z poziomu aplikacji SMA Energy App (Android/iOS ≥ 1.12.X.R). W tym celu wystarczy jednorazowo aktywować parametr "Zatwierdzenie ładowania z poziomu aplikacji" w asystencie uruchamiania albo później, w interfejsie użytkownika urządzenia. Następnie po podłączeniu pojazdu elektrycznego każdy proces ładowania należy zatwierdzić ręcznie w SMA Energy App, zanim ładowanie będzie mogło się rozpocząć. Zatwierdzenie obejmuje cały proces ładowania, aż do odłączenia pojazdu. Możliwość zatwierdzenia ładowania jest dostępna dla wszystkich użytkowników przypisanych do instalacji w Sunny Portal i jest możliwa dla wszystkich już zamontowanych urządzeń SMA EV Charger.

Jeśli nie podłączono żadnego źródła sygnału cyfrowego (np. odbiornika sterowania częstotliwością akustyczną, zdalnego urządzenia sterującego), istnieje możliwość wykorzystania cyfrowych wejść SMA EV Charger np. w celu podłączenia zewnętrznego przełącznika kluczykowego. W ten sposób można np. podłączyć zewnętrzny przełącznik kluczykowy do szybkiego stopu i podczas uruchamiania skonfigurować go pod > Usługi sieciowe > Regulacja mocy czynnej. Proces ładowania rozpocznie się dopiero po jego zatwierdzeniu.

Regulację mocy czynnej należy skonfigurować dopiero po podłączeniu źródła sygnałów cyfrowych do wejść cyfrowych SMA EV Charger. W przeciwnym wypadku SMA EV Charger nie naładuje pojazdu, ponieważ będzie oczekiwać zatwierdzenia poprzez wejścia cyfrowe. Aktywację funkcji można znaleźć w rejestrze Sunny Portal jako komunikat "Ograniczenie mocy czynnej / Funkcja Fast Stop aktywna".


Czy SMA EV Charger zapewnia możliwość rozliczenia procesów ładowania w celu przedłożenia kosztów pracodawcy czy urzędowi skarbowemu?

Co do zasady w urządzeniu SMA EV Charger zastosowano licznik energii spełniający wymogi MID, jednak z uwagi na włączenie do systemu energetycznego nie nadaje się on do celów rozliczeniowych, na przykład w relacjach z pracodawcą czy urzędem skarbowym (patrz warunki użytkowania Sunny Portal, punkt VII).


Korzystam z SMA EV Charger 22. Po włożeniu przewodu ładowania do naszego ID.3, kiedy proces ładowania powinien rozpocząć się z opóźnieniem, ładowanie w ogóle się nie zaczyna. Wydaje się, że stacja ładowania "przysypia".

Ten problem występujący w przypadku modeli ID.3 pierwszej generacji jest znany. Można go rozwiązać wyłącznie w drodze aktualizacji oprogramowania pojazdu. W ramach naszych seryjnych testów terenowych obejmujących różne modele pojazdów zauważyliśmy, że od kompleksowej aktualizacji oprogramowania 2.1 pojazdy nie "przysypiają" również podczas zoptymalizowanego ładowania.


Podczas ładowania nadmiarem energii fotowoltaicznej pojazd ID.3 "przysypia", jeśli zabraknie mocy ładowania np. z powodu zachmurzenia czy pracy pralki. Wydaje się, że źródło błędu leży po stronie VW. Czy w tym zakresie odbywają się rozmowy z VW w celu eliminacji tego problemu? Zdaniem serwisu klienta VW wszystko działa zgodnie z założeniami.

W ramach naszych seryjnych testów terenowych zaobserwowaliśmy, że wraz z aktualizacją pojazdu do wersji 2.1 ten problem został usunięty.


Dlaczego urządzenie SMA EV Charger jest droższe niż inne stacje ładowania?

Podczas ładowania z wykorzystaniem SMA EV Charger celem nie jest tylko samo naładowanie pojazdu elektrycznego, ale też inteligentne wykorzystanie prądu ze słońca wytworzonego przez naszą instalację. W końcu elektromobilność zyskuje ekologiczny wymiar dopiero wtedy, kiedy prąd wykorzystywany do ładowania pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Inteligentny charakter SMA EV Charger sprawia, że na pierwszy rzut oka to urządzenie jest nieco droższe niż standardowe stacje ładowania. Jednak pozwala ono na najbardziej optymalne wykorzystanie cennego prądu ze słońca - dzięki inteligentnym funkcjom, takim jak automatyczne przełączanie faz. W ten sposób można cieszyć się wyjątkowo tanim i ekologicznym ładowaniem. Elastyczne tryby ładowania pozwalają użytkownikowi na podjęcie samodzielnej decyzji, czy auto powinno zostać naładowane szybciej i przygotowane tym samym do podróży, czy raczej ładowanie powinno odbywać się w wyjątkowo ekologiczny i ekonomiczny sposób.


Czy ładowarka generuje zakłócenia radiowe, które mogłyby prowadzić do problemów z radioamatorami czy agencjami rządowymi?

Urządzenie SMA EV Charger spełnia normatywne wymogi dotyczące instalacji radiowych. Odpowiednią deklarację zgodności UE można znaleźć w zakładce plików do pobrania na naszej stronie z produktami.


Dlaczego ładowarka nie znajduje się w samochodzie?

Właściwa ładowarka (tj. podkładowa ładowarka AC) jest na stałe zamontowana w pojeździe. Jednak w celu zapewnienia funkcji zabezpieczających oraz sterowania procesem ładowania potrzebna jest stacja ładowania.


SMA EV Charger 7.4 / 22

Filmy

Informacje na temat uruchomienia SMA EV Charger - część 1

W tym filmie przedstawiamy informacje, o których należy pamiętać podczas podłączania i uruchamiania SMA EV Charger. Uzupełniająco warto przeczytać również nasz wpis na blogu poświęcony często zadawanym pytaniom:

www.sma-sunny.com/en/sma-ev-charger-your-questions-our-answers/


Informacje na temat uruchomienia SMA EV Charger - część 2

W tym filmie pokażemy kontynuację części 1 dotyczącą informacji na temat uruchomienia SMA EV Charger. Część 1 można znaleźć tutaj.

Zapraszamy równiez do zapoznania się z naszym wpisem na blogu dotyczącym pracy w trybie multi-EVC, autoryzacji procesów ładowania za pośrednictwem aplikacji SMA Energy, przyciemnianych diod LED stanu i wiele innych:

Porada serwisowa: SMA EV Charger & Co. - oto tematy nowych aktualizacji


Wskazówka od specjalistów: uruchomienie SMA EV Charger 7.4/22

SMA EV Charger to stacja ładowania służąca do inteligentnego, szybkiego i ekonomicznego ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem energii ze słońca. W tym filmie typu screencast nasz specjalista Jan Rössler wyjaśnia, jak uruchomić urządzenie SMA EV Charger 7.4/22.


Rejestracja SMA EV Charger 7.4/22 na portalu Sunny Portal

SMA EV Charger to stacja ładowania służąca do inteligentnego, szybkiego i ekonomicznego ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem energii ze słońca. W tym filmie typu screencast nasz specjalista Jan Rössler wyjaśnia, jak dodać urządzenie SMA EV Charger 7.4/22 do instalacji w Sunny Portal oraz jak je skonfigurować.


LET`S TALK ENERGY – Standard-compliant initial testing of charging stations

Ten film to nagranie z cyklu wydarzeń SMA LET`S TALK ENERGY 2021, transmitowane na żywo z nowego studio SMA w Kassel w czerwcu 2021 roku. W drugiej połowie nagrania na przykładzie SMA EV Charger zademonstrowano zgodne z normą wstępne testy stacji ładowania.

Przykładowy protokół kontrolny zgodny z IEC 61851 można znaleźć tutaj.


Już teraz znajdź profesjonalnego partnera SMA Solar w swojej okolicy.

Do użytku domowego i komercyjnego

Już teraz znajdź profesjonalnego partnera SMA Solar w swojej okolicy.

Znajdź instalatora już teraz
W razie pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z SMA.

Masz pytania?

W razie pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z SMA.

Skontaktuj się z nami już teraz
Już teraz znajdź właściwego partnera handlowego SMA.

Dla instalatorów instalacji fotowoltaicznych i projektantów

Już teraz znajdź właściwego partnera handlowego SMA.

Znajdź partnera handlowego