Polityka prywatności

Wstęp

Firma SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, jako operator oferty online, jest administratorem przetwarzanych danych osobowych użytkowników oferty online. Nasze dane kontaktowe są dostępne w stopce oferty online, konsultantów zajmujących się kwestiami przetwarzania danych osobowych wymieniono bezpośrednio w niniejszej polityce prywatności.

Z pełną powagą podchodzimy do kwestii prywatności użytkownika i jego osobistych danych. Gromadzimy, zapisujemy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika tylko w zgodzie z treścią niniejszej polityki prywatności oraz znajdującymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności w zgodzie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do tego, aby nie zawieść zaufania, jakim nas obdarzyli nasi klienci. Dlatego szczególną uwagę poświęcamy ochronie danych osobowych przed dostępem osób niepowołanych.

W niniejszej polityce prywatności pragniemy poinformować, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe w związku z korzystaniem z oferty online.

Więcej informacji o narzędziach i plikach cookie używanych na tej stronie internetowej można uzyskać, klikając „Ustawienia plików cookie”; gdzie można wprowadzić indywidualne ustawienia dotyczące plików cookie. Prosimy mieć na uwadze, że wprowadzone ustawienia ewentualnie mogą ograniczyć funkcjonalności dostępne na tej stronie internetowej.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich wszystkie dane dotyczące tożsamości, takie jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy. Natomiast informacje, których nie można powiązać z daną osobą (np. dane statystyczne dotyczące liczby osób odwiedzających stronę internetową), nie są uznawane za dane osobowe.

Z naszej strony internetowej można korzystać bez ujawniania tożsamości i podawania danych osobowych. W takiej sytuacji gromadzimy jedynie ogólne informacje na temat wizyty na naszej stronie internetowej. Jednak w przypadku niektórych z oferowanych usług dane osobowe są gromadzone. Dane te przetwarzamy wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z niniejszej strony internetowej, w szczególności w celu udostępnienia odpowiednich informacji. Przy gromadzeniu danych osobowych konieczne jest podanie tylko niezbędnych danych. Ponadto w niektórych przypadkach może mieć miejsce dobrowolne udostępnianie danych. Każdorazowo informujemy, czy podanie danych ma charakter obowiązkowy czy też dobrowolny. Szczegóły podane są w odpowiednim punkcie niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Przy korzystaniu z naszej strony internetowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie danych osobowych użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane użytkownika są przez nas zapisywane na serwerach podlegających szczególnej ochronie na terytorium Unii Europejskiej. Są one zabezpieczone działaniami organizacyjnymi i środkami technicznymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub przetwarzaniem przez osoby do tego nieupoważnione. Dostęp do danych użytkownika ma niewielka liczba upoważnionych osób. Są one odpowiedzialne za obsługę techniczną, komercyjną lub redakcyjną serwerów. Mimo regularnych kontroli pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami nie jest jednak możliwa.

Dane osobowe są przesyłane przez Internet w postaci zaszyfrowanej. Do przesyłania danych stosujemy szyfrowanie SSL (Secure Socket Layer).

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika zasadniczo tylko w celu świadczenia stosownych usług. Jeżeli w ramach świadczenia usług angażujemy zewnętrznych usługodawców, dostęp do danych jest umożliwiany także wyłącznie do celów świadczenia usług. Środkami technicznymi i działaniami organizacyjnymi zapewniamy przestrzeganie wytycznych z zakresu ochrony danych osobowych i zobowiązujemy do tego również naszych zewnętrznych usługodawców.

Nie przekazujemy ponadto danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, zwłaszcza do celów marketingowych. Przekazywanie danych osobowych użytkownika ma miejsce tylko wówczas, gdy on sam wyraził zgodę na przekazywanie danych lub o ile jesteśmy do tego uprawnieni bądź zobowiązani na podstawie przepisów prawa i/lub zarządzeń urzędowych względnie sądowych. Przy tym może w szczególności chodzić o udzielenie informacji do celów ścigania karnego, prewencji zagrożeń lub wykonania praw własności intelektualnej.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Jeśli prosimy użytkownika o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w związku z realizacją umowy lub w ramach stosunku o charakterze umowy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych przez naszą firmę jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych wynika z uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i swobody osoby, której dane dotyczą, nie wymagają ochrony danych osobowych, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W niniejszej polityce prywatności zawsze podajemy informację o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych.

Usuwanie danych i czas przechowywania

Usuwamy lub blokujemy dane osobowe zasadniczo wtedy, gdy przechowywanie ich jest niecelowe. Przechowywanie jest jednak ponadto możliwe, jeżeli przewidują to wytyczne prawne, którym podlegamy, na przykład w odniesieniu do ustawowego obowiązku przechowywania i dokumentacji. W takim przypadku usuwamy lub blokujemy dane osobowe po zakończeniu obowiązywania odpowiednich wytycznych.

Korzystanie z naszej oferty online


Informacje o urządzeniu końcowym użytkownika

W przypadku każdego dostępu do naszej oferty online gromadzimy następujące informacje o urządzeniu końcowym użytkownika niezależnie od rejestracji: adres IP urządzenia końcowego użytkownika, zapytanie przeglądarki i czas tego zapytania. Ponadto w ramach tego zapytania gromadzimy informacje o statusie oraz ilości przesłanych danych. Gromadzimy również informacje o produkcie i wersji w odniesieniu do stosowanej przeglądarki oraz systemu operacyjnego urządzenia końcowego. W dalszej kolejności gromadzimy informacje, z jakiej strony internetowej uzyskano dostęp do oferty online. Adres IP urządzenia końcowego użytkownika jest przy tym zapisywany tylko na okres korzystania z oferty online, po czy zostaje usunięty lub zanonimizowany przez skrócenie. Pozostałe dane są zapisywane na okres ograniczony.

Wykorzystujemy te dane do funkcjonowania naszej oferty online, w szczególności wykrywania i usuwania błędów, określania wykorzystania naszej oferty online oraz wprowadzania dostosowań i usprawnień. W przypadku niezbędnym z technicznego punktu widzenia te cele stanowią również nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych według art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który tworzy podstawę prawną tego przetwarzania. We wszystkich innych przypadkach podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda użytkownika w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli została ona udzielona.

Stosowanie plików cookie

W przypadku naszej oferty online, podobnie jak na wielu stronach internetowych, stosowane są pliki cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i przechowują określone ustawienia i dane umożliwiające wymianę z naszą ofertą online za pośrednictwem przeglądarki użytkownika. Plik cookie zawiera z reguły nazwę domeny, z której plik cookie został wysłany, oraz informacje o okresie istnienia pliku cookie, a także alfanumeryczny znak identyfikacyjny.

Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i natychmiastowe udostępnienie ewentualnych ustawień wstępnych. Pliki cookie pomagają nam ulepszyć ofertę online oraz umożliwiają zaoferowanie lepszego serwisu, jeszcze bardziej dostosowanego do użytkownika. Uwidacznia się tu nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych według art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku plików cookie, które przekraczają wymagany technicznie zakres, prosimy o zgodę na przetwarzanie w ramach naszego banera plików cookie / centrum preferencji ochrony danych. Jeśli użytkownik nie udzieli zgody, oczywiście nie będziemy stosować plików cookie, które nie są niezbędne do poprawnego technicznego funkcjonowania strony. W przypadku zgody użytkownika stanowi ona podstawę prawną naszego przetwarzania, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Stosowane przez nas pliki cookie to tzw. pliki sesyjne, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Ponadto stosowane są również pliki o dłuższym czasie przechowywania, które pozwalają jeszcze uwzględnić wstępne ustawienia i preferencje użytkownika także przy następnym wejściu na naszą ofertę online.

Większość przeglądarek jest ustawionych w sposób automatycznie akceptujący pliki cookie. Zapisywanie plików cookie można jednak dezaktywować lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała o przesyłanych plikach cookie. Ponadto istnieje możliwość ręcznego usunięcia już zapisanych plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że po odrzuceniu zapisywania lub usunięciu niezbędnych plików cookie nasza oferta online może umożliwiać korzystanie tylko w ograniczonym zakresie lub być niezdatna do użytku.

Stosowanie plików cookie wymaganych ze względów technicznych

Niektóre pliki cookie są wymagane ze względów technicznych do umożliwienia korzystania z naszej oferty online. Przy użyciu tych plików cookie gromadzimy i zapisujemy następujące dane:

 • ustawienia językowe
 • ustawienia wyszukiwania
 • informacje dotyczące identyfikacji względnie uwierzytelniania użytkownika
 • dane do odtwarzania treści audio lub wideo bez zakłóceń

Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie komputera użytkownika i natychmiastowe udostępnienie ewentualnych ustawień wstępnych. Pliki cookie pomagają nam ulepszyć ofertę online oraz umożliwiają zaoferowanie lepszego, jeszcze bardziej użytecznego serwisu. Stosowanie plików cookie jest poza tym wymagane, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej oferty online. Niektóre funkcje mogą być oferowane użytkownikowi tylko dzięki stosowaniu plików cookie. Dotyczy to wyszukiwania, ustawień językowych itp. Z tego wynika także nasz uzasadniony interes w odniesieniu do podstawy prawnej przetwarzania danych przy użyciu plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO.

Stosowanie analitycznych plików cookie („Google Analytics”)

Ponadto stosujemy na naszej stronie internetowej pliki cookie, które umożliwiają analizę preferencji użytkownika, tzw. analityczne pliki cookie. Przy użyciu tych plików cookie gromadzimy i zapisujemy następujące dane:

 • częstotliwość otwierania stron
 • wyszukiwane hasła
 • korzystanie z funkcji stron internetowych
 • czas pozostawania na stronie

Dane użytkownika zgromadzone przy użyciu plików cookie są pseudonimizowane, wobec czego przyporządkowanie danych do danego użytkownika przestaje być możliwe, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę w sposób jednoznaczny i czynny.

Analityczne pliki cookie wykorzystujemy, aby poprawić i zoptymalizować jakość naszych ofert online i ich treści, a także aby sprawdzić i poprawić zasięg oraz możliwość znalezienia naszych ofert online. Analityczne pliki cookie stosujemy jedynie za zgodą użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W celu przeanalizowania preferencji użytkowników do wyżej wymienionych celów korzystamy z oprogramowania Google Analytics, które znów wykorzystuje pliki cookie zgodnie z powyższymi objaśnieniami.

Korzystamy z usługi Google Analytics do analiz statystycznych. Google Analytics to usługa analiz internetowych Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie“, czyli małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiające analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje uzyskane za pomocą plików „cookie“ dotyczące korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej są przesyłane z reguły na serwer firmy Google w USA, gdzie są przechowywane. W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej adres IP użytkownika pochodzącego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje przedtem skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony. Działając na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej, Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie internetowej i świadczenia dla administratora strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę internetową w ramach usługi Google nie zostanie powiązany z innymi danymi firmy Google. Zapisywaniu plików „cookie“ można zapobiec poprzez zmianę ustawień w używanej przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku może być niemożliwe korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych na niniejszej stronie internetowej. Ponadto użytkownik może zablokować gromadzenie danych uzyskiwanych za pomocą plików cookie i dotyczących korzystania przez niego ze strony internetowej (w tym również adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, nie wyrażając zgody na używanie powiązanych z tym plików cookie w banerze plików cookie / centrum preferencji ochrony danych.

Dalsze informacje na ten temat znajdują się pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout lub www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje dotyczące usługi Google Analytics i ochrony danych). Na naszych stronach internetowych usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeIp();” służący do anonimizacji adresów IP polegającej na usunięciu ośmiu ostatnich cyfr.

Stosowanie reklamowych plików cookie („Salesforce Pardot Services”)

SMA Solar Technology AG (SMA) przechowuje wyłącznie dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, które dobrowolnie / z własnej inicjatywy zarejestrowały się na niej, aby uzyskać informacje o produktach i usługach w celu subskrybowania biuletynu informacyjnego SMA lub pobrania dokumentów. Użytkownicy, którzy wyrazili na to zgodę, mogą ponadto otrzymywać wiadomości elektroniczne z reklamą ukierunkowaną na ich zainteresowania.

Niektóre formularze na stronach internetowych SMA są powiązane z oprogramowaniem Pardot. Pardot jest oprogramowaniem do automatyzacji działań marketingowych firmy Salesforce.com EMEA Limited (zwanej dalej „Salesforce”), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

Podane dobrowolnie dane osobowe są najpierw zapisywane w oprogramowaniu Pardot i następnie przetwarzane za pomocą systemu Salesforce CRM w celu nawiązania kontaktu i/lub wysyłki informacji. Salesforce nie zapisuje adresów IP, lecz stosuje indywidualne znaczniki „unique visitor ID“ i „unique identifier“. Powiązanie z konkretną osobą nie jest możliwe.

Tutaj Tutaj (https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=5) dostępne są informacje o sposobie przetwarzania danych użytkownika przez firmę Salesforce podczas wizyty na stronie internetowej.

SMA korzysta z narzędzia do analiz marketingowych Pardot, które umożliwia utrzymywanie, badanie i rozszerzanie oferty internetowej oraz komunikacji marketingowej SMA, a także optymalizację treści stron internetowych SMA. Ponadto dzięki możliwości wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa i oszustw oraz w razie potrzeby podejmowania działań obronnych zapewnia ono ochronę użytkowników i partnerów biznesowych. Salesforce przetwarza dane na nasze zlecenie przy wykorzystaniu plików cookie.

Pliki cookie Pardot są używane, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę w ramach naszego banera plików cookie / centrum preferencji ochrony danych. Zapisywanie plików cookie można dodatkowo dezaktywować również w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

Jeśli użytkownik zezwoli na stosowanie wyłącznie podstawowych plików cookie, może to prowadzić do ograniczenia funkcjonalności i łatwości użytkowania treści online oferowanych przez SMA.

Stosowanie afiliacyjnych plików cookie (Awin)

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy elementy zapewniane przez Awin, spółkę Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin. Awin to niemiecka sieć afiliacyjna oferująca usługi z zakresu marketingu afiliacyjnego. Marketing afiliacyjny to forma sprzedaży oparta na sieci internetowej, umożliwiająca podmiotom komercyjnym prowadzącym strony internetowe, tak zwanym reklamodawcom, wyświetlanie reklam, zwykle wynagradzanych prowizją za kliknięcie lub sprzedaż, na stronach internetowych podmiotów trzecich, a więc partnerów sprzedażowych, nazywanych także partnerami afiliacyjnymi. Awin umieszcza plik cookie w systemie IT danej osoby. Plik cookie śledzenia od Awin nie zawiera żadnych danych osobowych. Gromadzony jest jedynie numer identyfikacyjny partnera afiliacyjnego, a więc podmiotu przekierowującego potencjalnego klienta, a także numer porządkowy osoby odwiedzającej stronę internetową i klikniętego materiału marketingowego. Celem przechowywania tych danych jest realizacja płatności z tytułu prowizji pomiędzy reklamodawcą a partnerem afiliacyjnym, które dokonywane są za pośrednictwem sieci afiliacyjnej, czyli Awin.

Z obowiązującą polityką prywatności Awin można zapoznać się na stronie www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH.

Stosowanie Google Maps

W naszej ofercie online korzystamy za pośrednictwem interfejsu z usługi Google Maps. Jest to usługa oferowana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google“).

Korzystanie z funkcji Google Maps wymaga zapisania adresu IP użytkownika. Te informacje są przesyłane z reguły na serwer firmy Google w USA, gdzie są przechowywane. Oferent niniejszej strony nie ma wpływu na transmisję tych danych.

Stosujemy Google Maps, aby umożliwić łatwiejsze znajdowanie miejsc wskazywanych przez nas w ofercie online. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który jednocześnie jest podstawą prawną stosowania Google Maps.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajduje się w polityce prywatności firmy Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Stosowanie Eventbrite

Na stronie internetowej oferujemy użytkownikom dodatkową możliwość rezerwacji udziału w wydarzeniach. Używamy w tym celu narzędzia „Eventbrite”, którego operatorem jest firma Eventbrite, Inc., 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA. Jeśli użytkownik rejestruje swój udział w wydarzeniu, zostanie przekierowany na stronę internetową Eventbrite. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Eventbrite. Spółka Eventbrite Inc. jest uczestnikiem programu ramowego amerykańskiego Ministerstwa Handlu oraz Komisji Europejskiej – Tarczy Prywatności UE-USA – w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych pochodzących z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poniżej podajemy, jakie dane gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje spółka Eventbrite Inc. w ramach programu ramowego Tarczy Prywatności UE-USA. Wyjaśniamy także, w jakich celach odbywają się te działania:

www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/Informationen-zum-EU-US-Datenschutzschild.

Aby zarejestrować udział w wydarzeniu za pośrednictwem Eventbrite, należy podać firmie Eventbrite Inc. następujące dane:

 • Nazwisko, imię
 • Adres e-mail
 • Miejscowość
 • Data urodzin
 • Rodzaj biletu
 • Identyfikator wydarzenia (jaki webinar zarezerwowano)
 • Wykorzystane vouchery

Szczegółowe informacje o tym, jak Eventbrite Inc. korzysta z danych osobowych, można znaleźć w polityce prywatności firmy Eventbrite:

www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinien-von-eventbrite.

Jako organizator otrzymujemy od Eventbrite dostęp do wymienionych wyżej danych uczestników wydarzenia. Dane te wykorzystujemy do celów przygotowania i optymalizacji wydarzenia. W celu lepszego planowania oferty wydarzeń w przyszłości wykorzystujemy dane dotyczące udziału w wydarzeniach, aby zbadać korzystanie z wydarzeń i ich obłożenie.

Stosowanie YouTube

Nasza oferta online obejmuje filmy video, do których odtwarzania wykorzystujemy wtyczkę usługi YouTube („YouTube”) oferowanej przez Google. Operatorem usługi jest firma YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy użytkownik otwiera stronę naszej oferty online, która obejmuje materiał wideo, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informację, które strony internetowe naszej oferty online odwiedził użytkownik.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia on przyporządkowanie swojego zachowania w Internecie bezpośrednio do własnego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z własnego konta YouTube. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajduje się w polityce prywatności firmy Google pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/, która dotyczy również serwisu YouTube.

Korzystamy z YouTube, aby pokazać użytkownikom materiały wideo i w ten sposób przekazać im więcej informacji na temat naszych usług, co jednocześnie jest realizacją uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Stosowanie Vimeo

Nasza oferta online obejmuje filmy video, do których odtwarzania wykorzystujemy wtyczkę usługi Vimeo („Vimeo”) oferowanej przez Vimeo. Operatorem usługi jest firma Vimeo, LLC mit Hauptsitz in 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Kiedy użytkownik otwiera strony internetowe naszej oferty internetowej wyposażone w taką wtyczkę, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo, a wtyczka jest wyświetlana. W ten sposób serwer Vimeo otrzymuje informację, które z naszych stron internetowych użytkownik odwiedził. Jeśli użytkownik jest zalogowany jako członek społeczności Vimeo, serwis Vimeo przyporządkowuje te informacje do własnego konta użytkownika. W przypadku korzystania z wtyczki, tj. na przykład kliknięcia na przycisk odtwarzania materiału wideo, również ta informacja jest przyporządkowywana do konta użytkownika. Użytkownik może zapobiec takiemu przyporządkowaniu, wylogowując się z konta użytkownika Vimeo przed odwiedzinami naszej strony internetowej i usuwając właściwe pliki cookie Vimeo. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych i wskazówek dotyczących ochrony danych przez firmę Vimeo można znaleźć pod adresem vimeo.com/privacy.

Korzystamy z Vimeo, aby pokazać użytkownikom materiały wideo i w ten sposób przekazać im więcej informacji na temat naszych usług, co jednocześnie jest realizacją uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Stosowanie wykresów akcji EQS

Korzystamy z zewnętrznych usług spółki EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 Monachium) w celu optycznego przedstawienia naszego wykresu akcji. Jeśli użytkownik korzysta z takich usług albo jeśli wyświetlane są mu treści podmiotów trzecich, między użytkownikiem a danym usługodawcą dochodzi do uwarunkowanej technicznie wymiany danych komunikacyjnych.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności EQS Group AG dostępnej pod germany.eqs.com/de/legal.

Korzystanie z tego programu stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Stosowanie retargetingu i remarketingu

Pod pojęciem retargetingu lub remarketingu rozumiane są technologie, w których użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili daną stronę internetową, wyświetlana jest odpowiednia reklama, nawet po opuszczeniu tej strony internetowej. W tym celu konieczne jest rozpoznanie użytkowników przez własną stroną internetową, do czego wykorzystywane są pliki cookie właściwych usługodawców; ponadto brane jest pod uwagę dotychczasowe zachowanie użytkownika. Jeśli użytkownik na przykład ogląda określone produkty, takie lub podobne produkty mogą być później wyświetlane w formie reklamy na innych stronach internetowych. Jest to spersonalizowana reklama, dostosowana do potrzeb poszczególnych użytkowników. Taka spersonalizowana reklama nie wymaga rozpoznania za pomocą identyfikacji. Dlatego też nie łączymy danych wykorzystywanych do retargetingu lub remarketingu z innymi danymi.

Takie technologie wykorzystujemy do umieszczania reklam w Internecie. Do umieszczania ogłoszeń korzystamy z usług dostawców z zewnątrz. Korzystamy między innymi z ofert firmy Google, które umożliwiają automatyczne wyświetlanie produktów, którymi interesuje się użytkownik. Ta funkcja jest realizowana za pomocą plików cookie. Więcej informacji na temat tej technologii można znaleźć w polityce prywatności Google dostępnej pod adresem policies.google.com/privacy. Pliki cookie stosujemy jedynie za zgodą użytkownika. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Instalacji plików cookie w celu Google Remarketing oraz Google AdWords Conversion Tracking można także zapobiec, ustawiając właściwe oprogramowanie przeglądarki i otwarcie strony www.google.com/policies/privacy/ads/ oraz zmianę odpowiednich ustawień.

Komunikacja z nami


Z naszą firmą można się kontaktować na różne sposoby, m.in. za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego. Ponadto regularnie e-mailem wysyłamy biuletyn informacyjny i wydajemy komunikaty prasowe.

Formularz kontaktowy

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej gromadzimy dane osobowe podane w formularzu, a zwłaszcza imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto zapisujemy adres IP oraz datę i godzinę wysłania zapytania. Dane przekazane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzamy wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę.

Użytkownik może samodzielnie zdecydować o tym, jakie informacje przekazuje nam w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Po załatwieniu sprawy dane są przechowywane na wypadek ewentualnych dalszych pytań. W każdym momencie można wystąpić z żądaniem usunięcia danych. W przeciwnym razie dane zostają usunięte po ostatecznym załatwieniu sprawy. Nie narusza to ustawowych terminów przechowywania danych.

Komunikaty prasowe

Korzystanie z usługodawców na potrzeby wysyłania komunikatów prasowych

Korzystamy z zewnętrznych usług spółki EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 Monachium) oraz Meltwater Deutschland GmbH (Rotherstrasse 22, 10245 Berlin) w celu dystrybucji komunikatów prasowych. W przypadku subskrypcji takiej usługi wymienimy dane komunikacyjne z tymi usługodawcami.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności EQS Group AG dostępnej pod https://germany.eqs.com/de/legal oraz w polityce prywatności Meltwater GmbH dostępnej pod https://meltwater.com/de/privacy.

Wykorzystywanie tych programów opiera się na zgodzie użytkownika na przetwarzanie danych w tym zakresie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można wycofać w dowolnej chwili.

Biuletyn informacyjny

Rejestracja w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego SMA odbywa się metodą podwójnej akceptacji, która wymaga osobistego potwierdzenia za pomocą wiadomości e-mail. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji biuletynu informacyjnego.

Biuletyn informacyjny poświęcony relacjom inwestorów

Na potrzeby dystrybucji naszego biuletynu informacyjnego poświęconego relacjom inwestorów (w dalszej części jako „Biuletyn informacyjny IR”) korzystamy z usługi EQS Group AG. Dystrybucja odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania w rozumieniu art. 28 ust. 3 zd. 1 RODO. Dane użytkownika są przekazywane usługodawcy wyłącznie na potrzeby dystrybucji e-maili.

Subskrypcja naszego biuletynu informacyjnego IR odbywa się poprzez procedurę double opt-in. Oznacza to, że po zgłoszeniu użytkownik otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci subskrypcji. To potwierdzenie jest niezbędne do zapewnienia, że nikt inny nie użyje obcego adresu e-mail do subskrypcji. Subskrypcja biuletynu informacyjnego IR zostaje zaprotokołowana, aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi w zakresie odpowiedniego udokumentowania procesu subskrypcji. Obejmuje to także zapisanie informacji o czasie subskrypcji i jej potwierdzenia, a także adresu IP. Podobnie zostają zaprotokołowane zmiany danych zapisanych u usługodawcy zajmującego się dystrybucją.

Na potrzeby przetwarzania danych w ramach procesu subskrypcji pozyskujemy zgodę użytkownika i zwracamy jego uwagę na niniejszą politykę prywatności (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu dystrybucji biuletynu informacyjnego IR.

Marketingowy biuletyn informacyjny

W przypadku subskrypcji naszego marketingowego biuletynu informacyjnego wykorzystujemy adres poczty elektronicznej subskrybenta w celach reklamy aż do momentu rezygnacji z otrzymywania biuletynu. Regularnie wysyłamy subskrybentom pocztą elektroniczną informacje dotyczące aktualnych tematów oraz wiadomości e-mail z różnych okazji, np. promocji lub ofert szkoleniowych. Wiadomości elektroniczne mogą mieć indywidualny i spersonalizowany charakter na podstawie posiadanych przez nas informacji.

Jeśli nie posiadamy pisemnej zgody użytkownika, przy zapisywaniu się na nasz marketingowy biuletyn informacyjny stosujemy tzw. metodę „double-opt-in”, czyli podwójnej akceptacji, która polega na tym, że marketingowy biuletyn informacyjny wysyłamy pocztą elektroniczną dopiero po wyraźnym potwierdzeniu przez subskrybenta chęci otrzymywania marketingowego biuletynu informacyjnego. Najpierw wysyłamy subskrybentowi wiadomość elektroniczną z hiperłączem, którego kliknięcie stanowi potwierdzenie chęci otrzymywania naszego biuletynu informacyjnego.

W przypadku jednoznacznej subskrypcji marketingowego biuletynu informacyjnego podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez subskrybenta zgoda w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. O ile jest to prawnie dopuszczalne, klient może otrzymywać marketingowy biuletyn informacyjny również bez wyrażenia na to wyraźnej zgody, gdyż zamówił w naszej firmie towary lub usługi, a przy tej okazji nasza firma uzyskała jego adres poczty elektronicznej i klient nie zgłosił sprzeciwu wobec otrzymywania informacji drogą elektroniczną. W tym przypadku podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes, polegający na marketingu bezpośrednim w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Do wysyłania marketingowego biuletynu informacyjnego wykorzystujemy narzędzie do automatyzacji marketingu Salesforce Pardot. Pardot jest oprogramowaniem do automatyzacji działań marketingowych firmy Salesforce.com EMEA Limited (zwanej dalej „Salesforce”), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

Dane osobowe przekazane nam przy zamawianiu marketingowego biuletynu informacyjnego są przetwarzane w celu wysyłki tego biuletynu oraz w celach marketingowych również w USA. Dane te przekazujemy firmie Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). Oprogramowanie Salesforce Pardot jest wykorzystywane również w wyżej określonych celach w odniesieniu do danych klientów. W ten sposób w ramach współpracy z firmą Salesforce.com jesteśmy w stanie zindywidualizować korespondencję z naszymi klientami dzięki analizie ich zainteresowań. W naszej opinii forma korespondencji uwzględniająca konkretne zainteresowania klienta leży również w interesie klienta. Ponieważ firma Salesforce.com przystąpiła do porozumienia „Tarcza Prywatności” (https://www.privacyshield.gov/participant_search), jesteśmy przekonani, że stanowi to gwarancję przetwarzania danych klientów w USA na poziomie wymaganym przez niemieckie przepisy o ochronie danych osobowych. Informujemy niniejszym, że w ramach wysyłki marketingowego biuletynu informacyjnego analizujemy zachowanie użytkowników. Do celów analizy wysyłane wiadomości elektroniczne zawierają tzw. znaczniki „web beacon” lub piksele śledzące. Do celów analiz dokonujemy powiązania przekazanych danych przez piksele śledzące z adresem poczty elektronicznej użytkownika oraz indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych tworzymy profil użytkownika, aby móc dopasować treść marketingowego biuletynu informacyjnego do indywidualnych zainteresowań użytkownika. Rejestrujemy przy tym, kiedy użytkownik czyta nasz marketingowy biuletyn informacyjny i które zawarte w nim hiperłącza klika. Na tej podstawie określamy jego osobiste zainteresowania. Dane te zostają następnie powiązane z aktywnością użytkownika na naszej stronie internetowej. Osoby, które nie wyrażają na to zgody, prosimy o rezygnację z subskrypcji biuletynu informacyjnego. Tego rodzaju śledzenie jest ponadto niemożliwe, jeśli subskrybent dezaktywuje w swoim programie poczty elektronicznej wyświetlanie obrazów. W tym wypadku nie będzie jednak wyświetlany cały biuletyn informacyjny i mogą wystąpić ograniczenia jego funkcji. Przy ręcznym wyświetlaniu obrazów następuje opisana powyżej procedura śledzenia.

Jeśli użytkownik zamówił marketingowy biuletyn informacyjny, a my dokonaliśmy oceny zachowania użytkownika (zgodnie z powyższym), udostępniamy uzyskane w ten sposób dane w celach marketingowych do następujących, powiązanych z nami firm:

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Niemcy
Tel.: +49 561 9522-0 / www.SMA.de / Info@SMA.de

emerce GmbH, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Niemcy
Tel.: +49 561 9522-422 004 / www.emerce-energy.com / info@emerce-shop.com

SMA Sunbelt Energy GmbH, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Niemcy
Tel.: +49 561 9522-0 / www.sma-sunbelt.com / sunbelt@sma.de

coneva GmbH, Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 Monachium, Niemcy
Tel.: +49 561 9522-0 / www.coneva.com / Info@coneva.com

Firma SMA Solar Technology AG posiada dużą liczbę spółek-córek na całym świecie, które zajmują się dystrybucją produktów firmy SMA AG oraz niezbędnym serwisem, np. SMA France S.A.S. lub SMA Italia S.r.l. Dane te udostępniamy również tym firmom. To samo dotyczy spółek-córek firmy emerce GmbH.

Przekazywanie danych tym firmom odbywa się w celu przygotowania za pośrednictwem naszego biuletynu informacyjnego optymalnych ofert dla użytkowników, które będą dla nich ważne i ciekawe. Wymienione firmy nie będą wykorzystywać danych osobowych użytkownika do kontaktowania się z nim za pośrednictwem innych kanałów sprzedaży. SMA Solar Technology AG zawarła z poszczególnymi firmami umowy powierzenia przetwarzania. Ponieważ przekazywanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik w ramach zamawiania biuletynu informacyjnego w sposób jasny wyraził zgodę na postanowienia dotyczące ochrony danych wyrażone w niniejszej polityce prywatności, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto pokrywa się to z interesem naszych klientów pod kątem indywidualnych i opartych na zainteresowaniach informacji, gdy udostępniamy zebrane dane powiązanym przedsiębiorstwom, przez co przetwarzanie danych jest również uzasadnione w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dotyczy to w szczególności faktu, że klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu informacyjnego. Informacje pozostają zapisane przez cały okres subskrypcji biuletynu informacyjnego. Po rezygnacji z subskrypcji dane są zapisywane w postaci anonimowej i służą tylko do celów statystycznych.

Aby zrezygnować z otrzymywania naszego marketingowego biuletynu informacyjnego, można w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość lub wnieść sprzeciw wobec otrzymywania biuletynu bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu z wyjątkiem kosztów transmisji danych określonych taryfą podstawową. W tym celu można skorzystać z umieszczonego w każdym biuletynie informacyjnym hiperłącza do rezygnacji z biuletynu lub wysłać wiadomość do naszej firmy lub naszego inspektora ochrony danych.

Solar Calculator

Solar Calculator to bezpłatna usługa, skierowana do indywidualnych użytkowników końcowych. Za pomocą Solar Calculator można sporządzić niewiążący rachunek za prąd („potencjał solarny”), a na koniec przesłać zapytanie ofertowe do SMA. SMA przekazuje to zapytanie do wybranych, wykwalifikowanych zakładów specjalistycznych znajdujących się w okolicy użytkownika. Następnie zakłady kontaktują się bezpośrednio z użytkownikiem w celu zapewnienia doradztwa i sporządzenia oferty.

W celu obliczenia potencjału solarnego konieczne jest wprowadzenie odpowiednich informacji do Solar Calculator (np. planowana lokalizacja rozmieszczenia instalacji fotowoltaicznej). Ponadto gromadzimy dane osobowe użytkownika, jeśli ten zdecyduje się na przesłanie nam zapytania ofertowego.

Poniżej znajduje się zestawienie danych, które zostają zgromadzone oraz zapisane po wysłaniu zapytania ofertowego. Można tutaj znaleźć także informacje o sposobie wykorzystania tych danych:

 • Dane kontaktowe: zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer telefonu, adres e-mail
 • Dane na temat warunków konstrukcyjnych: planowana lokalizacja instalacji fotowoltaicznej, rodzaj, powierzchnia, nachylenie i orientacja dachu
 • Dalsze informacje: roczne zużycie prądu, wielkość gospodarstwa domowego w osobach, profil konsumenta, dodatkowe odbiorniki, preferencja w zakresie akumulatora: tak/nie, data planowanej instalacji, pozostałe uwagi
 • Wynik obliczeń przeprowadzonych przez Solar Calculator: obliczone zapotrzebowanie na energię, obliczona wielkość instalacji fotowoltaicznej, obliczone zużycie energii na potrzeby własne, obliczone pozyskanie prądu resztkowego, obliczone przekierowanie do sieci, obliczone oszczędności za koszty energii elektrycznej, obliczony stopień niezależności, obliczona redukcja emisji CO2, polecane produkty

Podstawą prawną przetwarzania danych jest dążenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W celu sporządzenia oferty SMA przekazuje dane użytkownika wykwalifikowanemu specjaliście (specjalistycznemu partnerowi SMA Solar). W takim wypadku dane użytkownika są wykorzystywane przez specjalistycznych partnerów wyłącznie w celu sporządzenia oferty. Prosimy o zrozumienie dla faktu, że nie mamy wpływu na relację biznesową pomiędzy użytkownikiem a specjalistycznym partnerem.

Firma SMA przetwarza zgromadzone dane osobowe w sposób ściśle poufny i w pozostałym zakresie nie przekazuje ich osobom trzecim bez uzyskania jednoznacznej zgody osoby, której one dotyczą. Firma SMA może wykorzystywać dane osobowe do celów wewnętrznych, jak np. do analizy danych, prowadzenia badań lub udoskonalania produktów. Dane użytkownika zostaną usunięte w naszym systemie najpóźniej po 3 miesiącach od otrzymania zapytania w Solar Calculator.

Na potrzeby przetworzenia zapytania ofertowego oraz wysyłki e-maili dane użytkownika są przetwarzane także w USA. Dane te przekazujemy firmie Salesforce.com EMEA Limited (nazwanej dalej Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY. Dzięki temu poprzez współpracę z przedsiębiorstwem Salesforce.com możemy przetwarzać zapytania ofertowe w sposób lepiej odpowiadający potrzebom konkretnych klientów. Jesteśmy przekonani, że leży to w naszym interesie.

W celu zautomatyzowanej wysyłki wiadomości e-mail wykorzystujemy oprogramowanie Salesforce Pardot o spółki o takiej samej nazwie – Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). Pardot gromadzi przy tym informacje o sposobie korzystania i poddaje dane analizie w formie profilu użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod „Marketingowy biuletyn informacyjny”.

Komentarze

Użytkownicy mają możliwość komentowania wpisów zamieszczonych przez nas w sieci. W tym celu muszą podać nazwę, przy czym mogą użyć pseudonimu. Ponadto konieczne jest podanie adresu e-mail. Podanie adresu e-mail jest konieczne, abyśmy mogli skontaktować się z użytkownikiem w przypadku zgłoszenia jego komentarza i abyśmy mogli poprosić go o wyrażenie swojego zdania; dodatkowo zapisujemy adres IP. Bez podania tych informacji dodanie komentarza jest niemożliwe. W przypadku opublikowania komentarza widoczna będzie tylko nazwa czy pseudonim zgodnie z wyborem użytkownika. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Media społecznościowe


W naszej ofercie online można znaleźć linki do sieci społecznościowej Facebook, serwisu zawodowo-biznesowego LinkedIn oraz serwisu Twitter służącego do mikroblogowania. Linki można poznać po logo właściwego dostawcy.

Kliknięcie linku powoduje otwarcie odpowiedniej strony w medium społecznościowym, dla którego nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Szczegóły dotyczące obowiązujących w nich postanowień można znaleźć we właściwych politykach prywatności poszczególnych dostawców, tj. pod poniższymi adresami:

Facebook: www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: twitter.com/privacy

Przed otwarciem właściwego linku nie odbywa się przekazanie danych przez właściwego dostawcę. Otwarcie podlinkowanej strony przez użytkownika stanowi jednocześnie podstawę przetwarzania danych dla właściwego dostawcy.

Prawa użytkownika i kontakt


Prawa osób, których dane dotyczą

W kwestii przetwarzania danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przysługuje wiele praw. Po pierwsze, ma ona prawo dostępu do danych oraz w stosownym przypadku do sprostowania i/lub usunięcia, względnie zablokowania swoich danych osobowych. Może ona również domagać się ograniczenia przetwarzania danych i przysługuje jej prawo do wniesienia sprzeciwu. W związku z przekazaniem naszej firmie danych osobowych osoba, której dane dotyczą, ma ponadto prawo do przenoszenia danych.

Aby skorzystać z przysługujących praw i/lub uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta. Alternatywnie można zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych osobowych.

Wycofanie zgody i sprzeciw

Udzieloną zgodę można w dowolnej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność czynności przetwarzania danych, które miały miejsce do momentu wycofania zgody. W tej sprawie prosimy również o kontakt z naszym działem obsługi klienta oraz inspektorem ochrony danych osobowych.

O ile przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, lecz ma inną podstawę prawną, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Skutkiem sprzeciwu jest weryfikacja i w stosownym przypadku zakończenie przetwarzania danych. Osobę wnoszącą sprzeciw poinformujemy o wyniku weryfikacji i w przypadku kontynuacji przetwarzania danych udzielimy szczegółowych informacji dotyczących dopuszczalności przetwarzania danych.

Inspektor ochrony danych osobowych i dane kontaktowe

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który wspiera nas w kwestiach ochrony danych i z którym użytkownik może się również bezpośrednio skontaktować. Pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, na które nie udziela odpowiedzi niniejsza polityka prywatności, oraz pytania dotyczące sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub wycofania udzielonych zgód prosimy kierować do:

SMA Solar Technology AG
Datenschutzbeauftragter
Sonnenallee 1
34266 Niestetal

E-mail: datenschutz@SMA.de

Skargi

Jeżeli zdaniem użytkownika dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z niniejszą polityką prywatności lub mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych, może wnieść skargę do naszego inspektora ochrony danych osobowych. Inspektor ochrony danych osobowych rozpatrzy sprawę i poinformuje o wyniku kontroli. Ponadto użytkownik ma prawo skargi w organie nadzoru.

Dalsze informacje i zmiany


Linki do innych stron internetowych

Nasza oferta online może zawierać linki do innych stron internetowych. Hiperłącza są z reguły odpowiednio oznakowane. Nie mamy wpływu na przestrzeganie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych na stronach internetowych otwieranych poprzez hiperłącza. Z tego względu zalecamy zapoznać się z zasadami polityki prywatności obowiązującymi także w przypadku innych stron internetowych.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Wersja niniejszej polityki prywatności jest oznaczana datą (na końcu). Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności w każdym momencie ze skutkiem od momentu dokonania zmian. Zmiana jest dokonywana w szczególności w przypadku usprawnień technicznych oferty online lub w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach prawa o ochronie danych osobowych. Każdorazowo obowiązująca wersja polityki prywatności jest zawsze bezpośrednio dostępna za pośrednictwem oferty online. Zalecamy regularne zapoznawanie się ze zmianami w niniejszej polityce prywatności.

Wersja niniejszej polityki prywatności: wrzesień 2021 r.

Wersja 4.4