Sieć autonomiczna dla regionu Bordesholm: zasilanie elektryczne także w razie awarii sieci.

Z wykorzystaniem SMA Large Scale Energy Solution​ zakłady publiczne w Bordesholm dostarczają energię do sieci Europy kontynentalnej - to niezwykle lukratywny model biznesowy.

Jednocześnie przedsiębiorstwo energetyczne zapewnia całkowicie bezpieczne zasilanie elektryczne dla regionu. A to z uwagi na fakt, że nawet w razie awarii sieci publicznej rozwiązania SMA automatycznie przełączają się na sieć autonomiczną. Dodatkowo dostarczana energia w 100 procentach pochodzi z odnawialnych źródeł.

Gmina Bordesholm jest położona w północnym kraju związkowym Szlezwig-Holszyn, pomiędzy Kilonią a Neumünster. Nazwa oznacza dosłownie "na brzegu wyspy". Dzięki SMA Large Scale Energy Solution​ gmina Bordesholm czyni zadość swojej nazwie, a system magazynowania o pojemności 15 megawatów sprawia, że dosłownie wypływa ona na nowe brzegi. System magazynowania SMA o pojemności 15 MWh zapewnia rezerwę operacyjną, dostarcza prąd na potrzeby bezpośredniej sprzedaży oraz zapewnia dostępność energii w całym regionie Bordesholm w razie awarii sieci.

Lukratywny model biznesowy - rezerwa operacyjna

Dzięki Large Scale Energy Solution​ - harmonijnie dobranemu rozwiązaniu z siedmioma inwerterami sieciowymi wyspowymi Sunny Central Storage oraz sterownikiem SMA Hybrid Controller XL - zakłady publiczne w Bordesholm (VBB) zapewniają ważne rezerwy energetyczne na potrzeby europejskiej sieci elektroenergetycznej. Akumulator jest uznawany za jedno z najnowocześniejszych rozwiązań do gromadzenia rezerw energii na świecie.
Jeśli dojdzie do wahań częstotliwości w sieci, SMA System w ciągu zaledwie ułamka sekundy zapewni dostępność energii z akumulatora. Tym samym przedsiębiorstwo energetyczne gwarantuje stabilną częstotliwość wynoszącą równo 50 Hz - a poprzez udział w rynku rezerw energetycznych otwiera sobie lukratywne możliwości biznesowe.

Cele

Zapewnienie dostępności rezerw energetycznych i stałego, bezpiecznego zasilania elektrycznego.

Koncepcja

SMA Large Scale Energy Solution​ służy do wytwarzania i magazynowania zielonej energii, a także do optymalnego sterowania przepływami energii i monitorowania ich, zarówno w publicznej, jak i autonomicznej sieci.

Efekt

  1. Przyczynek do stabilnej częstotliwości sieci w europejskiej sieci elektroenergetycznej
  2. Lukratywny model biznesowy - rezerwa operacyjna
  3. Eksploatacja w trybie autonomicznej sieci i funkcja black start zapewniają bezprzerwowe zasilanie
  4. Zasilanie prądem pochodzącym w 100 procentach ze źródeł energii odnawialnej
SMA Sunny Central Storage

Stałe bezpieczne zasilanie z sieci autonomicznej

Jednak SMA Large Scale Energy Solution​ potrafi znacznie więcej: w przypadku awarii zasilania w ciągu zaledwie ułamków sekund tworzy autonomiczną sieć. A w takim wypadku niezmiennie zasila podłączone do niej odbiorniki w 100 procentach ze źródeł odnawialnych z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych oraz elektrowni opalanych biomasą i lokalnych elektrociepłowni.

W ramach projektu badawczego zakłady publiczne w Bordesholm we współpracy z TH Köln pod koniec 2019 r. przeprowadziły symulację awarii zasilania na dużym obszarze. W tym celu zakłady w Bordesholm przez godzinę były odseparowane synchronicznym przełącznikiem zasilania od europejskiej sieci elektroenergetycznej. Skutek? Około 8000 mieszkańców Bordesholm w ogóle tego nie zauważyło. A to dlatego, że wszystkie gospodarstwa domowe, zakłady i instytucje były bez przerwy zasilane prądem. Różnica polegała na tym, że pochodził on nie z europejskiej sieci elektroenergetycznej, a z autonomicznej sieci gminy Bordesholm. Dodatkowo zasilanie odbywało się w 100 procentach z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. SMA Large Scale Energy Solution​ jest tak inteligentny, że w ciągu kilku sekund jest w stanie stworzyć własną, autonomiczną sieć o jakości europejskiej sieci publicznej. W takim wypadku prąd pochodzi z odnawialnych generatorów, takich jak instalacje fotowoltaiczne, elektrownie opalane biomasą i lokalne elektrociepłownie. Sieć światłowodowa KNÖV-NetT dba przy tym o stabilną i szybką komunikację między poszczególnymi instalacjami generującymi prąd, odbiornikami i akumulatorem.

Gdy tylko publiczna sieć elektroenergetyczna znowu stanie się dostępna, SMA Large Scale Energy Solution​ ponownie automatycznie zsynchronizuje autonomiczną sieć z europejską siecią publiczną i znowu się załączy.

Ochrona przed awarią na wypadek wypadku

A najlepsze: przy nieplanowanej przerwie w zasilaniu z publicznej sieci elektroenergetycznej inwerter sieciowy wyspowy SMA wraz z SMA Hybrid Controller może automatycznie przywrócić sieć w ciągu kilku sekund, a to dzięki funkcji black start. W tym celu wykorzystywana jest energia pochodząca z akumulatora i generatorów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Kiedy publiczna sieć elektroenergetyczna znowu będzie dostępna, z wykorzystaniem SMA System gmina będzie mogła w dowolnym momencie ponownie zsynchronizować się z siecią publiczną.

Planowane czy nieplanowane przerwy w zasilaniu - zakłady publiczne w Bordesholm wykorzystują SMA Large Scale Energy Solution​ do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa energetycznego przez cały czas. Oddzielna sieć gminy Bordesholm to dowód na to, że nawet całe regiony można zasilać energią pochodzącą w 100 procentach z odnawialnych źródeł. Bordesholm jest teraz jasnym punktem na mapie - Niemiec, Europy i całego świata.

Kamień milowy dla transformacji energetycznej.

Przyjrzyjmy się teraz naszemu dokumentowi

"Poprzez SMA Large Scale Energy Solution​ dowodzimy, że można zapewnić publiczną sieć energetyczną o stabilnej częstotliwości, działającą w pełni w oparciu o odnawialne źródła energii. Tym samym stworzyliśmy zalążek rozwoju w znacznym stopniu niezależnych sieci energetycznych. W jednym z największych wymiarów udałoby się stworzyć świat zasilany zupełnie bez użycia paliw kopalnych i energii atomowej".

Frank Günther

prezes zakładów publicznych Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH

"W postaci SMA zyskaliśmy niezawodnego i doświadczonego partnera Made in Germany. Wspólnie udało nam się stworzyć fragment historii branży energetycznej. Jesteśmy pionierem transformacji energetycznej w kierunku stosowania wyłącznie energii odnawialnej".

Dr. Jörg Niedersberg

przewodniczący rady nadzorczej zakładu publicznego Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH

Aby móc stale utrzymać standardową częstotliwość 50 Hz w federalnej sieci publicznej, czterech niemieckich operatorów sieci musi stawić czoła nieprzewidzianym wahaniom w ułamku sekundy. Pozwalają na to rezerwy energetyczne. Energia musi być dostępna przez 30 sekund, aby zapobiec awarii zasilania.

Ustal indywidualny termin konsultacji

Konsultacji

Ustal indywidualny termin konsultacji

Ustal termin konsultacji
Zapisz się do newslettera Large Scale

Newslettera SMA

Zapisz się do newslettera Large Scale

Zapisz się do newslettera
W tym miejscu możesz pobrać naszą broszurę poświęconą SMA Large Scale Energy Solution​ (w języku angielskim)

Pobierz

W tym miejscu możesz pobrać naszą broszurę poświęconą SMA Large Scale Energy Solution​ (w języku angielskim)

Pobierz broszurę