SMA Solar Technology

Nota prawna

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Niemcy

Telefon: +49 561 95 22-0
Faks: +49 561 95 22-100

info@SMA.de
www.SMA.de

Zarząd:
Dr.-Ing. Jürgen Reinert (rzecznik zarządu)
Barbara Gregor

Rada nadzorcza:
Przedstawiciele akcjonariuszy:
Roland Bent
Kim Fausing (wiceprzewodnicząca)
Alexa Hergenröther
Uwe Kleinkauf (przewodniczący)
Ilonka Nussbaumer
Jan-Henrik Supady

Przedstawiciele pracowników:
Martin Breul
Oliver Dietzel
Johannes Häde
Yvonne Siebert
Romy Siegert
Dr. Matthias Victor

Sąd rejestrowy:
Amtsgericht (District court) Kassel
HRB (registration number) 3972
USt-ID-Nr. (VAT ID no.) DE 113 08 59 54
WEEE-Reg.-Nr. (WEEE registration number) DE 95881150


Wszystkie informacje zamieszczone na stronach internetowych należących do SMA są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, a także przetwarzanie, modyfikowanie lub przekazywanie tych informacji za opłatą jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej pisemnej zgody od SMA. Te informacje mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie zawierają żadnych wiążących gwarancji ani zapewnień. Mogą one ulec zmianie w dowolnym momencie, zarówno w aspekcie technicznym, jak i cenowym/komercyjnym. Wiążących informacji możemy udzielić wyłącznie w odpowiedzi na konkretne zapytanie. Z uwagi na brak wiążącego charakteru wyłączona jest wszelka odpowiedzialność za poprawność informacji.

Informacje dot. odpowiedzialności
Na stronach internetowych należących do SMA zamieszczone są odniesienia (linki) do innych stron internetowych, które częściowo nie są prowadzone przez SMA, lecz przez podmioty trzecie. Te odniesienia służą jedynie bliższemu zobrazowaniu. SMA nie uznaje treści zamieszczonych na tych stronach internetowych za swoje i nie odpowiada za nie. Te strony internetowe podmiotów trzecich, podobnie jak nasze strony internetowe, mogą być chronione prawem autorskim. Korzystanie ze stron internetowych SMA odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Odpowiedzialność SMA Solar Technology AG za wszelkie szkody wynikające z korzystania z tych stron internetowych, takie jak w szczególności przestoje w działalności gospodarczej, utracone korzyści, utrata informacji i danych albo szkody następcze, jest wyłączona, o ile odpowiedzialności nie wolno wyłączyć na gruncie niemieckiej Ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG) albo o ile nie jest ona uzasadniona z uwagi na działanie umyślne, rażące niedbalstwo, niedochowanie przyrzeczonych właściwości albo naruszenie istotnych zobowiązań umownych. Odszkodowanie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych ogranicza się jednak do wysokości typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, o ile odpowiedzialność nie wynika z umyślnego działania albo rażącego niedbalstwa.

Zakres obowiązywania
Niniejsza nota prawna poza stroną www.sma-solar.pl odnosi się także do naszego profilu na portalu LinkedIn oraz do naszej działalności na Facebooku.