SMA Smart Connected Wysoka niezawodność instalacji dzięki usłudze monitorowania klasy premium

SMA Smart Connected jest bezpłatną i automatyczną usługą monitorowania usterek. Smart Connected została stworzona specjalnie pod kątem systemów i komponentów systemów firmy SMA i zapewnia bezpieczną eksploatację systemu w przyszłości oraz minimalizuje czas przestojów. W przypadku usterki nasza firma szybko stawia właściwą diagnozę. Dzięki temu instalator może wykonać odpowiednie prace serwisowe przy urządzeniu. Oszczędza on cenny czas, unika kosztów analizy i może ograniczyć do minimum czas przestoju systemu. Usługa SMA Smart Connected pozwala instalatorom oraz operatorom lub/i użytkownikom instalacji na zachowanie spokoju ducha.

Bezpłatna usługa SMA Smart Connected zapewnia wysyłanie komunikatów o usterkach przez falowniki bezpośrednio do centrum kontaktowego firmy SMA lub instalatora.

W tym celu wystarczy tylko aktywować usługę SMA Smart Connected na portalu Sunny Portal. Instrukcje aktywacji znajdują się poniżej:


Aktywacja na portalu Sunny Portal powered by ennexOS   Aktywacja na portalu Sunny Portal Classic

Cechy usługi SMA Smart Connected w telegraficznym skrócie

Cechy usługi SMA Smart Connected w telegraficznym skrócie

Zalety dla instalatorów

Możliwość oferowania skutecznego serwisu i korzyści finansowe

 • Eliminacja konieczności zapewnienia ciągłego monitorowania we własnym zakresie
 • Proaktywne wysyłanie wiadomości w razie usterki
 • Ograniczenie dojazdów dzięki wcześniej przesłanej diagnozie usterki

 • Większy poziom zadowolenia klienta dzięki szybkiemu i ekonomicznemu serwisowi
 • Mniejsze nakłady logistyczne dzięki automatycznej wymianie urządzenia
 • Możliwość wykorzystania zaoszczędzonego czasu na zdobywanie nowych klientów
SMA Smart Connected - Benefits for installers

Korzyści dla operatorów / właścicieli instalacji i inwestorów

Korzystanie z zalet unikalnego na całym świecie serwisu produktu i spokój ducha dzięki maksymalnej dostępności instalacji

 • Bezpłatne automatyczne monitorowanie usterek zapewnia spokój ducha i idealne wsparcie instalatora
 • Szybkie wykrywanie usterek produktu i niezwłoczne przygotowanie diagnozy i propozycji usunięcia usterki

 • Szybkie usunięcie usterki przez instalatora
 • Minimalne przestoje instalacji dzięki automatycznemu procesowi wymiany urządzenia
 • Gwarancja zwrotu pieniędzy w przypadku niezrealizowania przez firmę SMA dostawy potrzebnej części lub urządzenia w uzgodnionym okresie
SMA Smart Connected - Benefits for PV system operators and investors

Redukcja kosztów serwisu nawet o 60% dzięki usłudze SMA Smart Connected

Tradycyjne monitorowanie produktu
Monitorowanie produktu za pomocą usługi SMA Smart Connected

Zintegrowany serwis gwarancją pełnego komfortu

Aktywacja usługi SMA Smart Connected

Aktywacja usługi SMA Smart Connected

Podczas rejestracji instalacji na portalu Sunny Portal instalator aktywuje usługę SMA Smart Connected i rozpoczyna automatyczne monitorowanie falownika przez firmę SMA. Aktywację można dokonać w ciągu dwóch lat od uruchomienia urządzenia obsługującego usługę Smart Connected.

Zapewnienie urządzenia zastępczego - SMA Smart Connected

Zapewnienie urządzenia zastępczego

Jeśli konieczna jest wymiana urządzenia lub jakiegoś komponentu, firma SMA dostarcza automatycznie po zdiagnozowaniu usterki potrzebny element w uzgodnionym czasie. Wczesne powiadomienie umożliwia szybkie uzgodnienie terminu przez operatora / właściciela instalacji i instalatora, aby jak najszybciej wymienić falownik lub uszkodzony komponent.

Automatyczne monitorowanie falownika - SMA Smart Connected

Automatyczne monitorowanie falownika

Firma SMA monitoruje automatycznie produkt przez całą dobę pod kątem nieprawidłowości podczas pracy. Operator / właściciel instalacji i instalator zyskują na wieloletnim doświadczeniu firmy SMA.

Efektywny serwis - SMA Smart Connected

Efektywny serwis

Operator / właściciel instalacji może wystąpić do firmy SMA o wypłatę odszkodowania, jeżeli nie otrzyma urządzenia zastępczego lub komponentu w uzgodnionym terminie.

Proaktywna komunikacja - SMA Smart Connected

Proaktywna komunikacja

Po zdiagnozowaniu i przeanalizowaniu usterki firma SMA niezwłocznie informuje o tym operatora / właściciela instalacji oraz instalatora za pomocą wiadomości e-mail. Dzięki temu wszystkie strony są optymalnie przygotowane do usunięcia usterki. Pozwala to ograniczyć czas przestoju do minimum, a także zmniejszyć nakłady pracy i koszty.

Pełen komfort - SMA Smart Connected

Pełen komfort

Usługa SMA Smart Connected sprawia, że długie i niewykryte okresy awarii odchodzą do lamusa. Korzystają na tym zarówno operator / właściciel instalacji, jak i instalatorzy. Automatycznie, szybko i profesjonalnie.

SMA Smart Connected chroni przez ukrytymi kosztami
Porównanie instalacji solarnej zainstalowanej na terenie Niemiec korzystającej lub niekorzystającej z usługi Smart Connected

Standardowy system
bez monitorowania
System z serwisem
SMA Smart Connected
Liczba dni do wykrycia usterki 30* 1
Liczba dni do przywrócenia normalnej pracy 7** 5
Liczba wizyt instalatora 2** 1
Utracona ilość energii oddawanej do sieci 684,5 kWh
(37 dni x 18,5 kWh/dzień)
111 kWh
(6 dni x 18,5 kWh/dzień)
Dodatkowe koszty wskutek poboru energii z sieci 444,92 PLN
(684,5 kWh x 0,65 PLN/kWh)
72,15 PLN
(111 kWh x 0,65 PLN/kWh)
Oszczędności łączne dzięki usłudze SMA Smart Connected 372,77 PLN

 • Średnia dzienna wydajność instalacji fotowoltaicznej: 18,5 kWh
 • Wskaźnik zużycia energii na potrzeby własne: 30 % (5,55 kWh/dzień)
 • Taryfa za pobór energii z sieci: 0,65 PLN/kWh


* Wskutek awarii falownik nie pracuje w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego. Wyższy rachunek za prąd zwraca uwagę właściciela instalacji na usterkę dopiero po 30 dniach.

** Instalator musi dojechać do miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej, aby zdiagnozować przyczynę usterki. Dopiero podczas drugiej wizyty może przywrócić sprawność instalacji fotowoltaicznej przy użyciu otrzymanego w międzyczasie urządzenia zastępczego.

Przykład służy jedynie celom in0formacyjnym i bazuje na przedstawionych założeniach. Przy innych założeniach wynik może być inny.

Falowniki z serwisem SMA Smart Connected

Inne komponenty systemu

SMA EV Charger 7.4 / 22

SMA EV Charger 7.4 / 22

Więcej informacji

Warunki handlowe

 • Usługę SMA Smart Connected należy aktywować w ciągu 2 lat od rozruchu.
 • Usługa SMA Smart Connected jest zapewniana wyłącznie w przypadku ważnej gwarancji (gwarancji producenta lub wydłużonej gwarancji).
 • Produkt objęty usługą Smart Connected musi być połączony z portalem Sunny Portal.
 • Pełne warunki handlowe znajdują się tutaj.
SMA Sunny Portal

Aktywuj już teraz usługę SMA Smart Connected i zapewnij
wydajną eksploatację instalacji fotowoltaicznej

SMA Sunny Portal