SMA Sunny Tripower CORE2

Większe możliwości. Wyższy poziom integracji. Większa moc.

Sunny Tripower CORE2

Większe możliwości.

Maksymalna elastyczność przy projektowaniu systemów na potrzeby dużych, komercyjnych rozwiązań.

Sunny Tripower TL-30STP CORE1STP CORE2SHP PEAK3

Maksymalna elastyczność do zakresu megawatów.

 • Najlepszy w swojej klasie: 12 MPP Tracker

 • 24 stringi ze złączami typu Sunclix

 • Przewymiarowanie generatora fotowoltaicznego do 150%

 • Do 1100 VDC

 • Produkt przeznaczony także do paneli dwustronnych

Wyższy poziom integracji.

Gotowość na wyzwania przyszłości: serce SMA Energy System Business.

Gotowość na natychmiastową i przyszłą rozbudowę.

 • Sunny Design: intuicyjne projektowanie i planowanie

 • Akumulator do zastosowań komercyjnych Storage Business*: możliwość elastycznej rozbudowy na przykład o rozwiązania do magazynowania energii

 • SMA Data Manager M: kompletna integracja ennexOS i łatwe uruchomienie systemu

 • Sunny Portal: kompleksowy monitoring

 • SMA Services: bezpośrednia sprzedaż dzięki SMA SPOT*, zintegrowany Monitoring SMA Smart Connected


* Produkt dostępny tylko na rynku niemieckim.

SMA Sunny Tripower CORE2
SMA Sunny Tripower CORE2
SMA Sunny Tripower CORE2
SMA Sunny Tripower CORE2
SMA Sunny Tripower CORE2

Większa moc.

Najwyższa moc i maksymalne uzyski.

Maksymalne uzyski.

 • Brak konieczności nabywania skrzynki łączeniowej DC

 • Najlepszy w swojej klasie: 110 kW przy standardowo 400 VAC

 • Łatwy montaż dzięki zintegrowanym uchwytom

 • Wysoka odporność na czynniki środowiskowe

 • SMA ShadeFix i SMA Smart Connected z myślą o doskonałych uzyskach

Inteligentne zintegrowane funkcje.

SMA ShadeFix

SMA ShadeFix

ShadeFix to kompletne rozwiązanie SMA, które w każdej sytuacji optymalizuje wydajność instalacji fotowoltaicznych na poziomie modułów. Także w przypadku zacienienia. SMA ShadeFix ma znaczną przewagę nad większością powszechnie stosowanych rozwiązań sprzętowych do zarządzania zacienieniem w instalacjach fotowoltaicznych.

Dalej
SMA Smart Connected

SMA Smart Connected

Automatyczne monitorowanie falownika optymalizuje działanie i zapewnia maksymalne uzyski energii.

Dalej

Sunny Tripower CORE2

Wersje


Wskazówki dotyczące uruchomienia Sunny Tripower CORE2 i SMA Data Manager M

W celu bezawaryjnego uruchomienia systemu składającego się z jednego lub kilku falowników Sunny Tripower CORE2 i ewent. modułu SMA Data Manager M należy koniecznie wykonać poniższe czynności w podanej kolejności:

 1. Uruchomienie Sunny Tripower CORE2
 2. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego falownika Sunny Tripower CORE2 do wersji 1.00.04.R lub nowszej
 3. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu Data Manager M do wersji 1.09.06.R lub nowszej
 4. Rejestracja falownika Sunny Tripower CORE2 w module SMA Data Manager M
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego falownika Sunny Tripower CORE2
 • Pobierz najnowszy plik aktualizacji z sekcji "Oprogramowanie" w sekcji „Pobierz”

 • Upewnij się, że promieniowanie słoneczne będzie zapewnione przez kolejne 60 minut. Samo zasilanie prądem zmiennym jest niewystarczające.

 • Nawiąż połączenie z interfejsem użytkownika.
  Ogólnie obowiązujący adres dostępu: adres IP wprowadzony ręcznie lub przyporządkowany przez serwer DHCP (router) (adres można zidentyfikować za pomocą oprogramowania do skanowania sieci lub poprzez konfigurację sieci routera).
  Adres dostępu dla systemów Apple, Android, Windows i Linux:
  SMA[numer seryjny].local (z.B. SMAA2102031234.local)
  Standardowy adres IP falownika stosowany przy bezpośrednim połączeniu za pomocą sieci Ethernet:
  169.254.12.3

 • Zaloguj się w interfejsie użytkownika
  Logowanie się jako instalator

  1. Kliknij na górze strony po prawej przycisk [Zaloguj].

  2. W polu "Hasło" wpisz hasło.
   Standardowym hasłem grupy użytkowników Instalator jest pw1111.

  3. Kliknij przycisk [Zaloguj].

 • Ustaw koniecznie dane dot. kraju.

  1. Wybierz w menu [Monitorowanie urządzenia].

  2. Kliknij przycisk [Inicjalizacja].

  3. Wybierz na rozwijanej liście "Ustawienia Grid Code" odpowiedni kod kraju.

  4. Potwierdź zmianę ustawień za pomocą przycisku [Zapisz ustawienia].

 • Wykonaj aktualizację oprogramowania sprzętowego.

  1. Wybierz w menu [Urządzenie].

  2. Wybierz opcję [Aktualizacja oprogramowania sprzętowego].

  3. Wybierz opcję [Wybierz plik oprogramowania sprzętowego] i wybierz plik aktualizacyjny falownika.

  4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi w oknie dialogowym.

 • Nie zamykaj okna przeglądarki aż do zakończenia procedury.

 • Sprawdź, czy aktualizacja powiodła się wmenu [Informacje].


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu SMA Data Manager dla falownika Sunny Tripower CORE2

Rejestracja falownika Sunny Tripower CORE2 w module SMA Data Manager M
 • Falownik Sunny Tripower CORE2 jest załączany przez moduł Data Manager za pomocą Modbus Sunspec.

 • Podczas uruchomienia można zarejestrować jeden lub kilka falowników jako urządzenia Modbus. W tym celu w kroku konfiguracji "Rejestracja Modbus" należy wybrać profil "Sunspec Modbus" i Unit ID "1". W kolejnym kroku można ustawić kody krajowe dla wszystkich urządzeń.

 • Jeśli moduł Sunny Data Manager M został już skonfigurowany, falownik Sunny Tripower CORE2 można zarejestrować później:

Rejestrowanie nowego urządzenia Modbus i przyporządkowywanie profilu Modbus

Warunek:

 

 • Urządzenia Modbus muszą być uruchomione i połączone z modułem Data Manager.

Sposób postępowania:

 

 1. Zaloguj się w interfejsie użytkownika modułu Data Manager.

 2. W menu "Konfiguracja" wybierz punkt menu "Zarządzanie urządzeniami".

 3. Naciśnij przycisk ekranowy.

 4. Wybierz urządzenia Modbus i potwierdź, klikając przycisk [Dalej].

 5. Wypełnij pola do wpisywania danych i potwierdź, klikając przycisk [Dalej]

  • Wybierz profil Modbus "SunSpec".

  • Unit ID zostaw na wartości "1".

  • Urządzenia Modbus dostępne w instalacji zostają wyszukane i wyświetlone.

 6. Wybierz urządzenia Modbus, które mają być dodane do instalacji i naciśnij przycisk [Zapisz].


Sunny Tripower CORE2

Do pobrania

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi jest teraz dostępna również jako

Podręcznik online
Już teraz znajdź profesjonalnego partnera SMA Solar w swojej okolicy.

Do użytku domowego i komercyjnego

Już teraz znajdź profesjonalnego partnera SMA Solar w swojej okolicy.

Znajdź instalatora już teraz
Zaprojektuj instalację z Sunny Design

Zaprojektuj instalację z Sunny Design

Dzięki Sunny Design za pomocą kilku kliknięć stworzysz instalację fotowoltaiczną idealnie dobraną do Twoich potrzeb.

Zaprojektuj instalację już teraz
Już teraz znajdź właściwego partnera handlowego SMA.

Dla instalatorów instalacji fotowoltaicznych i projektantów

Już teraz znajdź właściwego partnera handlowego SMA.

Znajdź partnera handlowego