Cyberbezpieczeństwo w SMA

Cyfryzacja transformacji energetycznej oferuje wiele możliwości. Technologia cyfrowa pozwala bowiem na inteligentne połączenie odbiorców, wytwórców oraz sieci Smart Grid. Umożliwia też wyrównanie wahań w produkcji energii z instalacji wiatrowych i słonecznych oraz innych źródeł odnawialnych, a także skoordynowanie ich z systemami magazynowania. Dlatego właśnie cyfryzacja odgrywa kluczową rolę w zintegrowanym planowaniu energetyki. Nowe funkcje w znacznym stopniu przyczyniają się do tego, aby zdecentralizowane zaopatrzenie w energię na bazie źródeł odnawialnych stało się możliwe.

Cyberbezpieczeństwo i ochrona danych to dwa duże wyzwania wiążące się z cyfryzacją zaopatrzenia w energię. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zagrożenia dla systemów informatycznych oraz rozproszonych struktur IoT w przemyśle wyraźnie się zwiększyły. Masowe, ukierunkowane ataki o podłożu przestępczym lub terrorystycznym, które mogą prowadzić do przejściowych awarii systemów, utraty i wielkich wycieków danych, manipulacji informacjami lub nawet fizycznych uszkodzeń systemów są dziś praktycznie codziennością.

Systemy zaopatrzenia w energię wchodzą w skład infrastruktury krytycznej przez co stanowią atrakcyjny cel cyberataków. Udane ataki na systemy energetyczne oraz ostrzeżenia różnychorganizacji, jak chociażby Ministerstwo Cyfryzacji, dodatkowo zwracają uwagę na te zagrożenia.

SMA, jako jeden z najważniejszych podmiotów na światowym rynku fotowoltaiki zdaje sobie sprawę z tego ryzyka i traktuje cyberbezpieczeństwo bardzo poważne. Dlatego też regularnie poddajemy produkty i usługi SMA testom, w ramach których analitycy bezpieczeństwa sprawdzają je pod kątem słabych punktów. Wnioski z tych badań wykorzystujemy do ulepszania produktów, wprowadzania środków zaradczych oraz proaktywnego wdrażania nowych procedur. Współpraca z niezależnymi analitykami bezpieczeństwa stanowi decydujący filar nieustannego rozwoju naszych produktów i rozwiązań. Przyczynia się również do zwiększania świadomości społeczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa.

SMA posiada sprawdzony proces postępowania w przypadku luk w zabezpieczeniach. Aby zgłosić takie luki, należy postępować zgodnie z wytyczną „Responsible Disclosure”.

SMA aktywnie angażuje się w prace stowarzyszeń zajmujących się cyberbezpieczeństwem oraz krajowych i międzynarodowych organizacji z dziedziny energetyki, takich jak SunSpec Alliance i Open Web Application Security Project (OWASP).

Aby dokonać zgłoszenia, można skorzystać z formularza lub napisać na adres: Information-Security@sma.de.

Kontakt

Aby dokonać zgłoszenia, można skorzystać z formularza lub napisać na adres: Information-Security@sma.de.

Do formularza kontaktowego