Deklaracje zgodności

Deklaracje zgodności UE lub deklaracje zgodności UK można wywołać w następujący sposób:

 1. Otwórz stronę internetową firmy SMA (www.sma-solar.pl)
 2. Na stronie początkowej kliknij zakładkę „Serwis SMA“ (www.sma-solar.pl/serwis-sma).
 3. Przejdź do zakładki „Informacje techniczne do pobrania“ (www.sma-solar.pl/pobierz). Zostanie wyświetlona strona z materiałami do pobrania.
 4. Na stronie z informacjami do pobrania wybierz kategorię „Certification / Manufacturer's Declaration“.
 5. W obszarze „Product family“ otwórz katalog „EU Declaration of Conformity“ (Deklaracje zgodności UE) lub „UK Declaration of Conformity“ (Deklaracja zgodności UK)
 6. W obszarze „Document type“ (Typ dokumentu) wybierz „Declaration of Conformity“ (Deklaracja zgodności), aby wyświetlić deklaracje zgodności. W razie potrzeby możesz ustawić filtr języka.
 7. Wybierz pożądaną deklarację zgodności.
 8. Po kliknięciu na polecenie „Download“ (Pobierz) możesz wyświetlić i pobrać dokument.


Alternatywnie deklaracje zgodności UE lub deklaracje zgodności UK można wywołać z poziomu grupy produktów:

 1. Otwórz stronę internetową firmy SMA (www.sma-solar.pl)
 2. Na stronie początkowej kliknij zakładkę „Serwis SMA“ (www.sma-solar.pl/serwis-sma).
 3. Przejdź do zakładki „Informacje techniczne do pobrania“ (www.sma-solar.pl/pobierz). Zostanie wyświetlona strona z materiałami do pobrania.
 4. Na stronie z materiałami do pobrania wybierz w obszarze „Category“ (Kategoria) odpowiednią grupę produktów (np. „PV Inverters" (falowniki fotowoltaiczne)). Następnie w obszarze „Product family“ (Rodzina produktów) wybierz produkt (np. Sunny Boy). Wskazówka: produkty wycofane z oferty znajdują się w kategorii „Archive“ (Archiwum).
 5. W obszarze „Document type“ (Typ dokumentu) wybierz „Declaration of Conformity“ (Deklaracja zgodności), aby wyświetlić deklaracje zgodności. W razie potrzeby możesz ustawić filtr języka.
 6. Wybierz pożądaną deklarację zgodności.
 7. Po kliknięciu na polecenie „Download“ (Pobierz) możesz wyświetlić i pobrać dokument.