SMA Data Manager M powered by ennexOS

Komunikacja przyszłości do rozproszonych instalacji fotowoltaicznych

Data Manager M powered by ennexOS

Jeden system. Wiele możliwości. Na miarę indywidualnych wymagań.

Data Manager M w połączeniu z Sunny Portal powered by ennexOS zapewnia monitoring, sterowanie oraz zgodną z daną siecią regulację mocy w zdecentralizowanych instalacjach fotowoltaicznych. Dzięki możliwościom optymalnej rozbudowy Data Manager M już dziś stanowi potencjał dla modeli biznesowych na rynku energii przyszłości. Data Manager M stanowi profesjonalny interfejs systemowy dla zakładów energetycznych, dystrybutorów bezpośrednich, firm serwisowych i operatorów instalacji.

Dopasowane interfejsy użytkownika oraz intuicyjne funkcje wspomagania ułatwiają obsługę, parametryzację i uruchamianie. Obydwa warianty można rozbudować modułowo o wiele kolejnych funkcji i złączy.

Dobrze wiedzieć

Uproszczone wsparcie O&M oraz uruchomienie

ennexOS. Zarządzaj wszystkimi przepływami energii na jednej platformie.

ennexOS

Zarządzaj wszystkimi przepływami energii na jednej platformie.

Więcej informacji

Prostota i szybkie działanie

 • Łatwe integrowanie urządzeń

 • Centralne uruchomienie wszystkich podłączonych podzespołów

Rozwój i elastyczność

 • Kompatybilność z falownikami firmy SMA Sunny Boy oraz Sunny Tripower najnowszej generacji

 • Do instalacji nowych i istniejących, obejmujących do 3 falowników

 • Indywidualne czasy regulacji w kierunku zmniejszenia zgodnie z wytycznymi zakładu energetycznego

Funkcjonalność

 • Zgodność z międzynarodowymi normami integracji z siecią

 • Kombinacja systemów magazynowania i wytwarzania energii oraz elektromobilności

Niezawodność i wygoda

 • Możliwość monitoringu zdalnego oraz parametryzacji

 • Szczegółowa analiza, przekazywanie komunikatów o błędach oraz raportów za pośrednictwem Sunny Portal

Profesjonalny monitoring i fachowe sterowanie zdecentralizowanymi systemami energetycznymi o mocy sięgającej wartości wyrażanych w megawatach.

Data Manager M stanowi rozwiązanie w zakresie monitorowania i sterowania dużymi instalacjami o mocy maks. 2,5 MVA, obejmującymi nawet 50 urządzeń. Dzięki złączom RS485 i Ethernet oraz analogowym i cyfrowym systemom wprowadzania i wysyłania danych użytkownicy czerpią korzyści ze szczególnie wszechstronnych możliwości podłączenia. Data Manager M pełni rolę profesjonalnego interfejsu systemowego dla zakładów energetycznych, dystrybutorów bezpośrednich, firm serwisowych i operatorów instalacji.

Przegląd korzyści

 • Centralne zarządzanie dużymi instalacjami zdecentralizowanymi w oparciu o dane satelitarne, możliwość rozwiązania klastrowego z większą liczbą modułów Data Manager (stosowanie modułów nadrzędnych i podrzędnych)

 • Zdalna parametryzacja – oszczędność czasu i redukcja kosztów

 • Elastyczne możliwości podłączenia urządzeń magazynujących energię

 • Sprzedaż bezpośrednia za pomocą SMA SPOT

 • Automatyczny monitoring podzespołów fotowoltaicznych przez SMA Smart Connected

Monitoring i sterowanie powered by ennexOS

Data Manager M oraz nowy Sunny Portal powered by ennexOS to idealnie zgrany duet. Ułatwia to i upraszcza monitoring, analizę oraz parametryzację, a także zarządzanie instalacjami fotowoltaicznymi, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy.

 • Jednolity interfejs użytkownika

 • Płynna zdalna parametryzacja

 • Łatwy przegląd wszystkich posiadanych urządzeń

 • Szybka i bezpośrednia identyfikacja online oraz usuwanie błędów

 • Prosta strukturyzacja instalacji fotowoltaicznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami

Pełna gama urządzeń, grupy instalacji, pojedyncze instalacje, części instalacji czy pojedyncze urządzenia – na pulpicie nawigacyjnym niezależnie od poziomu można znaleźć przejrzysty, ustrukturyzowany przegląd informacji dla użytkowników o konkretnej roli.

Standardowe strony poświęcone monitoringowi, analizie i parametryzacji umożliwiają wydajną pracę i przekładają się na oszczędność czasu podczas zarządzania instalacjami.

Więcej informacji

Systemy I/O od MOXA i Wago

Dostępne w SMA wstępnie skonfigurowane systemy I/O od MOXA i Wago są idealnie dostosowane do nowej platformy IoT do zarządzania energią – ennexOS – i zapewniają prostotę integracji. Dzięki optymalnej elastyczności można dostosować system również w przypadku zmieniających się potrzeb klientów, wynikających na przykład ze zmian na płaszczyźnie normatywnej.

Więcej informacji

Podstawowe informacje o urządzeniu i schemat systemu

Podstawowe informacje o urządzeniu i schemat systemu

Data Manager M

Informacje o wydaniu

Zestawienie funkcji Data Manager M oraz Sunny Portal można znaleźć w arkuszu danych oraz w jeszcze bardziej szczegółowym przeglądzie funkcji (patrz wyżej w sekcji DO POBRANIA).

Aktualizacja funkcji, lipiec 2023 r.
dot. EDMM-10

Aktualizacja funkcji, lipiec 2023 r. dot. EDMM-10


Więcej informacji znajdziesz tutaj
ennexOS Data Manager M – informacje o wersji

Differences between the previous version 1.14.12.R and 1.14.16.R
Różnice między dotychczasową wersją 1.13.21.R a wersją 1.14.12.R
Różnice między dotychczasową wersją 1.12.07.R a wersją 1.13.21.R
Różnice między dotychczasową wersją 1.10.06.R a wersją 1.12.07.R
Różnice między dotychczasową wersją 1.9.6.R a wersją 1.10.06.R
Różnice między dotychczasową wersją 1.07.08.R a wersją 1.08.9.R
Różnice między dotychczasową wersją 1.06.16.R a wersją 1.07.8.R


Aktualizacja funkcji, czerwiec 2020 r.
dot. EDMM-10 oraz EDMM-US-10

Rozszerzenie funkcji Modbus

 • Wyprowadzenie dodatkowych wartości z akumulatora za pośrednictwem Modbus
  Teraz Modbus wydaje następujące wartości z akumulatora: 
  • Średni SoC wielu falowników sieciowych wyspowych w [%]
  • Aktualna łączna moc ładowania wszystkich falowników sieciowych wyspowych w [W]
  • Aktualna łączna moc rozładowania wszystkich falowników sieciowych wyspowych w [W]
  • Aktualna łączna moc ładowania wszystkich falowników sieciowych wyspowych w [Wh]
  • Aktualna łączna moc rozładowania wszystkich falowników sieciowych wyspowych w [Wh]
 • Stała implementacja kolejnych profili Modbus
  Listę już zintegrowanych profili Modbus udało się rozszerzyć o poniższe urządzenia: 
  • Siemens PAC 2200 (licznik Modbus/TCP z certyfikacją MID)
  Dzięki temu użytkownik może w prostszy sposób zintegrować to urządzenie w instalacji fotowoltaicznej, ponieważ już zapisane profile Modbus zapewniają niezawodne pozyskiwanie potrzebnych wartości pomiarowych.
 • Import i eksport profili Modbus
  Dzięki wsparciu Modbus można podłączać do SMA Data Manager M różne typy urządzeń, takie jak falowniki, liczniki energii czy czujniki. Wraz z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 1.8 powstała możliwość, aby eksportować i importować do Data Manager M utworzone profile Modbus. Prowadzi to do zmniejszenia nakładów czasowych podczas uruchamiania urządzeń tego samego typu.

Implementacja różnych profili komunikacji

 • Aby umożliwić optymalne rozeznanie w instalacji, do portalu Sunny Portal regularnie przesyłane są dane z SMA Data Manager M. W przypadku połączenia za pośrednictwem sieci mobilnej ilość danych może przekraczać wybraną taryfę.
  Aby móc cieszyć się większą elastycznością, w przyszłości będzie można wybierać spośród różnych profili komunikacji. Można je aktywować z poziomu Sunny Portal.

Rozszerzenie zakresu usług sieciowych

 • Wyprowadzenie wartości cos (φ) za pośrednictwem Modbus
  Teraz Modbus może wydawać wartości cos (φ). Obejmuje to zarówno istniejące wartości zadane, jak i wartość cos (φ) aktualnie zmierzoną w punkcie przyłącza do sieci. Aby móc korzystać z tej funkcji, konieczny jest licznik w punkcie przyłącza do sieci.
 • Wartości zadane mocy czynnej za pośrednictwem zewnętrznych wejść cyfrowych
  Wartości zadane mocy czynnej można teraz przetwarzać za pośrednictwem zewnętrznych wejść cyfrowych, np. za pośrednictwem Wago 750 Bundle albo Moxa ioLogic.

Aktualizacja funkcji, luty 2020 r.

Rozszerzone wsparcie podłączonych urządzeń

 • Załączanie wyjść cyfrowych w oparciu o wartości progowe
  Od tego wydania można wykorzystywać wartości mocy biernej i czynnej do przełączania wyjść cyfrowych. Oznacza to, że np. w przypadku wystąpienia nadmiaru mocy czynnej można wydać sygnał cyfrowy do odbiornika, takiego jak element grzejny czy pompa ciepła, aby uruchomić ten odbiornik. W ten sposób można ograniczyć straty spowodowane „poleceniami odcięcia” i wydajniej wykorzystywać energię.
  Poniższe wartości bądź parametry można wykorzystać do przełączania wyjść cyfrowych: 
  • Alarm w przypadku ostrzeżenia lub błędu
  • Alarm w przypadku błędu
  • Moc czynna instalacji
  • Moc bierna instalacji
  • Moc czynna systemu w punkcie przyłącza do sieci
  • Moc bierna instalacji w punkcie przyłącza do sieci
  • Wartość zadana ograniczenia mocy czynnej
  • Wartość zadana mocy biernej
 • Rozszerzone możliwości podłączania czujników
  Aby lepiej i prościej podłączać czujniki (np. stacje pogody) do SMA Data Manager M, obszar już zapisanych typów urządzeń Modbus został rozszerzony o profil „Czujnik”. W tym punkcie menu można tworzyć ręczne profile Modbus, aby na przykład podłączyć stacje pogody jak PVMet 200 od Rainwise. Wartości pomiarowe dostępne są lokalnie w SMA Data Manager M jako wartości chwilowe oraz na Sunny Portal powered by ennexOS jako dane do analizy w Analyse Tool Pro (ATP). Z wykorzystaniem tego profilu możliwe jest także podłączenie czujnika stanu naładowania (stan naładowania w procentach). Te wartości pomiarowe obecnie dostępne są jedynie jako wartości chwilowe w SMA Data Manager M.
 • Podłączanie falowników typu Danfloss TLX oraz FLX
  Poprzez implementację protokołu EtherLynx od tej aktualizacji możliwe jest podłączanie do SMA Data Manager M falowników Danfoss typu TLX oraz FLX z wykorzystaniem przewodu Ethernet, wywoływanie wartości oraz przesyłanie ich do Sunny Portal powered by ennexOS.
  Możliwe jest ponadto sterowanie tymi falownikami.
 • Stała implementacja innych profili Modbus
  Listę już zintegrowanych profili Modbus udało się rozszerzyć o poniższe urządzenia: 
  • PQ-Plus UMD-705 (3-fazowy analizator sieci)
  • Rainwise PVMet 200 (stacja pogody)
  Dzięki temu użytkownik może łatwiej podłączyć do instalacji fotowoltaicznej wyżej wymienione urządzenia, ponieważ już zapisane profile Modbus zapewniają niezawodne pozyskiwanie potrzebnych wartości pomiarowych.

Rozszerzenie zakresu usług sieciowych

 • Obsługa wartości zadanych mocy biernej za pośrednictwem zewnętrznych wejść cyfrowych
  Wartości zadane mocy biernej można teraz przetwarzać z wykorzystaniem zewnętrznych wejść cyfrowych (np. Wago 750 System czy Moxa ioLogik E1242). Istnieje przy tym możliwość bardziej elastycznej realizacji wymogów operatora systemu dystrybucyjnego. Ponadto w szerszym stopniu upraszcza to przestrzennie oddzieloną instalację SMA Data Manager M oraz modułów I/O.

Aktualizacje, listopad 2019 r.

Rozszerzone wsparcie podłączonych urządzeń

 • Rozszerzenie integracji Inverter Manager 
  • Od tej aktualizacji można łączyć z SMA Data Manager M nie tylko STPS-60, ale także falowniki SMA typu STP- 60 oraz SHP 75 oraz integrować je z portalem Sunny Portal powered by ennexOS. W takim wypadku urządzenie podłączone do Inverter Manager przedstawiane są w formie zagregowanej jako jedno urządzenie.
 • Centralna aktualizacja podłączonych falowników SMA 
  • Do tej pory konieczne było, aby podłączone falowniki SMA pojedynczo pobrały dostępne aktualizacje oprogramowania sprzętowego. Od teraz możliwe jest centralne, jednokrotne pobranie aktualizacji z SMA Data Manager M i zastosowanie w instalacji fotowoltaicznej. Tym samym zmniejsza się wymagana ilość danych dla instalacji połączonych z Sunny Portal powered by ennexOS za pośrednictwem sieci komórkowej.

Rozszerzone wsparcie podłączonych urządzeń

 • Podłączanie falowników innych producentów 
  • Poprzez implementację interfejsu Modbus SunSpec jest teraz możliwe monitorowanie falowników innych producentów z wykorzystaniem EDMM oraz sterowanie nimi i wizualizowanie danych w Sunny Portal. Aby zapewnić obsługę różnych funkcji, aktualnie w SMA Data Manager M zintegrowano ponad piętnaście tzw. modeli danych SunSpec. Podłączenie można zrealizować z wykorzystaniem Modbus/TCP albo Modbus/RTU.
 • Obsługa ekonomicznych liczników Modbus/RTU 
  • Aby również w tym obszarze rozszerzyć zakres obsługiwanych urządzeń, poza dotychczas obsługiwanymi licznikami Modbus/TCP można podłączać do SMA Data Manager M również liczniki Modbus/RTU. Korzystanie z często bardziej ekonomicznych liczników Modbus/RTU to kolejna opcja pozwalająca na optymalizację kosztów.
   System zapewnia bezpośrednią obsługę następujących urządzeń: 
   • measurlogic-DTS-307
   • WattNode WNC-3Y XXX-MB
  • For the connection of additional energy meters, individual Modbus profiles can be created directly in the SMA Data Manager M.

Zwiększenie bezpieczeństwa instalacji

 • Speedwire Encrypted Communication (SEC) 
  • Aby zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa naszych urządzeń, a tym samym całej instalacji fotowoltaicznej, można teraz zaszyfrować lokalną sieć instalacji SMA. SMA Data Manager M automatycznie obsługuje aktywację SEC w nowych instalacjach.

Aktualizacja, maj 2019 r.

Usługi sieciowe

 • Obsługa cyfrowych wejść oraz analogowych wejść i wyjść (za pośrednictwem systemów I/O MOXA i WAGO do pozyskania w SMA) w celu realizacji wartości zadanych Cos (φ), mocy czynnej i mocy biernej oraz w celu sprawdzania wartości kontrolnych.
 • Moc bierna: sterowanie współczynnikiem Cos (φ) i jego regulacja już możliwe za pośrednictwem stałych wartości zadanych. Teraz możliwe jest również określanie wartości zadanych za pośrednictwem Modbus oraz wejść analogowych.
 • Moc czynna: teraz możliwe jest również określanie wartości zadanych za pośrednictwem Modbus oraz wejść analogowych.
 • Nowy system MOXA I/O (ioLogik 1241) z czterema wyjściami analogowymi. Już wkrótce dostępny także w SMA.
  (Numer katalogowy SMA: eIO-E1241)
 • Nowy system Wago 750 I/O Bundle z czterema wyjściami analogowymi (sygnał wyjściowy 0 do 20 mA).
  (Nr katalogowy SMA: 115214-00.01)
 • Funkcja modułu nadrzędnego/podrzędnego: w celu regulacji większych instalacji bądź instalacji obejmujących więcej urządzeń moduł nadrzędny EDMM może sterować wieloma podrzędnymi modułami EDMM. Niezmiennie można obsługiwać do 50 urządzeń bądź instalacje o rozmiarach do 2,5 MW.

Wskazówka

Z uwagi na wielość różnych wymogów stawianych usługom sieciowym zaleca się, aby przed montażem instalacji fotowoltaicznej skontrolować możliwości realizacji.

W tym zakresie operator systemu dystrybucyjnego zapewnia techniczne warunki przyłącza (TWP).

W przypadku pytań dotyczących realizacji tych TWP w związki z urządzeniami SMA do dyspozycji pozostają pracownicy SMA, z którymi można kontaktować się pod poniższym adresem e-mail:
netzsystemdienstleistungen.info@sma.de

Data Manager M

Często Zadawane Pytania

Informacje ogólne

Zresetowałem hasło i konto administratora Data Manager. Czy podczas kolejnego logowania muszę przeprowadzić cały proces instalacji i ponownie wprowadzić wszystkie dane?

Nie. Wystarczy nadać nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie przerwać proces instalacji. Pierwotne dane systemu są jeszcze dostępne i zostaną automatycznie zastosowane.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Czy w instalacji można korzystać z wielu Data Manager, na przykład w celu wizualizacji części systemu?

Obsługę części systemów można realizować z wykorzystaniem nadrzędnych i podrzędnych System Manager. Wszystkie Data Manager (nadrzędne i podrzędne) wyświetlają się przy tym w Sunny Portal powered by ennexOS jako jedna instalacja. W Sunny Portal powered by ennexOS można podzielić instalację na części.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Czy nowe urządzenia muszą mieć takie samo hasło, aby Data Manager mógł automatycznie je rejestrować?

Nie. Aby móc zarejestrować nowe urządzenia, należy uruchomić asystenta instalacji Data Manager. W asystencie instalacji można rejestrować również urządzenia o różnych hasłach. W ten sposób można uzyskać jednakowe hasło instalatora do instalacji.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


W jaki sposób w przypadku sieci o serwerze intercepting proxy można nawiązać komunikację z Sunny Portal powered by ennexOS?

Z przyczyn technicznych stosowane są wyłącznie wewnętrzne certyfikaty. Nie można zweryfikować certyfikatów, które mogą być wymieniane przez serwer intercepting proxy. Aby skonfigurować wyjątki dla zapory sieciowej, należy skontaktować się z administratorem sieci. Należy przy tym przestrzegać informacji dotyczących portów podanych w tych FAQ.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Dlaczego na interfejsie użytkownika Data Manager nie wyświetlają się żadne dane?

Możliwe, że wskutek dłuższego okresu bez napięcia zasilającego doszło do rozładowania kondensatora buforowego zegara czasu rzeczywistego Data Manager. Należy upewnić się, że Data Manager ma dostęp do serwera czasu w Internecie, tak aby mógł uzyskiwać informacje o aktualnym czasie. Możliwe jest również przyporządkowanie do Data Manager aktualnej godziny wskazywanej przez podłączoną przeglądarkę internetową. W takim wypadku nie odbywa się cykliczna synchronizacja czasu z serwerem. Po jakimś czasie prowadzi to do niedokładności (kilka sekund na dzień).


(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Jakie inne zasilacze można wykorzystywać do Data Manager?

Do obsługi Data Manager M oraz Data Manager M Lite można wykorzystywać zasilacze od Sunny WebBox, SMA Cluster Controller, SMA Com Gateway albo SMA Inverter Manager. Co do zasady do obsługi Data Manager można wykorzystywać wszystkie zasilacze zgodne ze specyfikacją podaną w karcie danych oraz instrukcją Data Manager.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Czy mogę podłączyć Data Manager do SMA Cluster Controller?

Zarówno SMA Cluster Controller, jak i Data Manager są rejestratorami danych. Równoległe korzystanie z obu produktów nie jest zalecane.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Czy mogę zwizualizować więcej niż 50 urządzeń w instalacji?

W tym celu w instalacji należy zamontować kilka Data Manager M. Każdy Data Manager M obsługuje do 50 urządzeń. Należy skonfigurować jeden Data Manager M jako nadrzędny System Manager. Pozostałe Data Manager M należy skonfigurować jako podrzędne System Manager.

W Sunny Portal powered by ennexOS należy osobno zarejestrować każdy Data Manager M w instalacji. Wszystkie Data Manager M wyświetlają się wspólnie w instalacji. W przeglądzie urządzeń można wyświetlić każde urządzenie, do którego przyporządkowano Data Manager M.

Wskazówka:

 • Liczni energii w punkcie przyłącza do sieci musi być przyporządkowany do nadrzędnego Data Manager M.
 • Wyłącznie Data Manager M skonfigurowany jako nadrzędny System Manager ma funkcje regulacyjne. Data Manager M będące podrzędnymi System Manager pracują w trybie sterowania.
 • Systemy I/O, za pośrednictwem których wykonywane są polecenia regulacji, należy przyporządkować do nadrzędnego Data Manager M.
 • W podrzędnym Data Manager M należy aktywować interfejsy Modbus.
 • Na nadrzędnym Data Manager M należy zintegrować podrzędne Data Manager M jako urządzenia Modbus.
 • Przyporządkowanie urządzeń musi być jednoznacznie, ponieważ w przeciwnym wypadku wartości bilansu, mocy i uzysku nie będą wyświetlane poprawnie.
 • Łączna moc instalacji nie może przekraczać 2,5 MVA. W przypadku większych instalacji należy użyć Data Manager L jako nadrzędnego System Manager.
 • Jeśli Data Manager M jest wykorzystywany wyłącznie do monitorowania i sterowania (Open Loop Control) (bez usług sieciowych), to moc instalacji może wynosić do 7,5 MVA.

Dlaczego wygenerowanie strony startowej Data Manager zajmuje trochę czasu podczas pierwszego uruchamiania?

Z uwagi na wewnętrzne procesy konfiguracyjne uruchomienie interfejsu użytkownika trwa nieco dłużej podczas pierwszego rozruchu.


(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Data Manager M obsługuje 50 urządzeń, Data Manager M Lite obsługuje 5 urządzeń, a Data Manager L obsługuje 200 urządzeń. Co uznawane jest za urządzenie?

Poniższe sprzęty są obsługiwane i uznawane za urządzenie:

 • Falownik fotowoltaiczny
 • Falownik sieciowy wyspowy
 • Licznik energii / analizator sieci
 • Zewnętrzny system I/O
 • Zewnętrzny czujnik o bezpośredniej komunikacji
 • Stacja pogody
 • Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
 • Podrzędny Data Manager
 • SMA Hybrid Controller (tylko Data Manager L)


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Co się stanie, jeśli w wyniku wcześniejszego uruchomienia Data Manager będę mieć już ponad 50 urządzeń w instalacji, a z powodu aktualizacji oprogramowania od wersji 1.6.14.R nagle będzie obowiązywać mnie ograniczenie do 50 urządzeń?

Instalacja z nadmierną liczbą urządzeń będzie obsługiwana bez zmian. Dopiero w przypadku rozbudowy instalacji albo wymiany urządzenia zadziała ograniczenie liczby urządzeń. W takich wypadkach zaleca się rozbudowanie instalacji o podrzędny Data Manager. Łączna moc instalacji nie może przekraczać 2,5 MVA (7,5 MVA dla monitoringu i sterowania (Open Loop Control)).


(Data Manager M)


Komunikacja

Poprawnie podłączyłem Data Manager. Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do Data Manager za pośrednictwem SMA[Numer seryjny]?

W ustawieniach routera należy sprawdzić, czy aktywowano DHCP. Jeśli nie można aktywować DHCP, należy nadać Data Manager statyczny adres IP.

W tym celu należy nawiązać bezpośrednie połączenie WLAN z Data Manager i przeprowadzić rozruch (patrz instrukcja produktu). Należy przy tym nadać Data Manager poprawny statyczny adres IP (skontaktować się z administratorem sieci).

lub

Podłączyć Data Manager do routera obsługującego DHCP spoza sieci i przeprowadzić rozruch. Należy przy tym nadać Data Manager poprawny statyczny adres IP (skontaktować się z administratorem sieci).

Następnie połączyć Data Manager z routerem znajdującym się w instalacji. Teraz Data Manager jest dostępny pod statycznym adresem IP. Postępować zgodnie z poleceniami asystenta instalacji i dokonać odpowiednich ustawień w zależności od systemu.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Prawidłowo podłączyłem Data Manager, a w routerze aktywowano DHCP. Dlaczego do Data Manager nie jest przyporządkowany jeden stały adres IP?

Po upływie ważności DHCP odbywa się wysłanie nowego zapytania DHCP. Jest przy tym możliwe, że do Data Manager i podłączonych urządzeń zostanie przypisany nowy adres IP. Zaleca się stosowanie statycznego DHCP. W ten sposób urządzenia o znanym adresie MAC zawsze mają przyporządkowany ten sam adres IP.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Aktywowałem router tworzący sieć klasy C w zakresie 192.168.12.xxx. Dlaczego występują problemy z siecią?

Do każdego Data Manager przypisywany jest wstępnie statyczny adres IP 192.168.12.3. Nie można zmienić tego adresu. Dlatego w przypadku korzystania z sieci z zakresu 192.168.12.xxx może dochodzić do powstania konfliktów w sieci. Należy unikać tego zakresu.


(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Prawidłowo podłączyłem Data Manager, a w routerze aktywowano DHCP. Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do Data Manager za pośrednictwem SMA[Numer seryjny]?

W zależności od przeglądarki internetowej może dochodzić do sytuacji, kiedy wprowadzenie informacji traktowane jest jako wyszukiwanie. Do wiersza adresu przeglądarki internetowej należy wprowadzić dopisek „https://” przed adresem dostępu Data Manager.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Zresetowałem Data Manager do ustawień fabrycznych. Dlaczego pojawia się komunikat o błędzie dotyczący niepoprawnego certyfikatu, kiedy chcę uzyskać dostęp do Data Manager w przeglądarce internetowej?

Aby zapisać w przeglądarce internetowej samodzielnie uwierzytelniony certyfikat Data Manager, należy najpierw zatwierdzić go z poziomu przeglądarki. Po zresetowaniu Data Manager do ustawień fabrycznych ten certyfikat zostaje uznany przez przeglądarkę jako przestarzały albo nieprawidłowy. Należy usunąć stary certyfikat w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki internetowej. Należy ponownie połączyć się z Data Manager i zaakceptować nowy proponowany certyfikat.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Czy każde urządzenie RS485, które zostało połączone z SMA Com Gateway, można wykorzystywać z Data Manager?

Wszystkie kompatybilne urządzenia RS485 podłączone do SMA Com Gateway można wykorzystywać razem z Data Manager. Należy przy tym pamiętać o ograniczeniach wymienionych w sekcji FAQ „Usługi sieciowe”.


(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Jakiego wolumenu danych potrzebuję w przypadku połączenia za pośrednictwem LTE Data Manager M albo Data Manager M Lite z Sunny Portal powered by ennexOS?

W Sunny Portal powered by ennexOS można pod Konfiguracja > Właściwości instalacji > Dostęp zewnętrzny > Komunikacja danych zmienić częstotliwość i ilość transmitowanych danych w 3 poziomach (standardowe ustawienie to poziom „wysoki”).

W poniższej tabeli przedstawiono wymagany wolumen danych w przypadku dwóch przykładowych instalacji (za wyjątkiem aktualizacji, Webconnect, FTP-Push, SMA SPOT):

InstalacjaProfilWersja oprogramowania sprzętowego < 1.10.6.R
10 x Sunny Tripower CORE1
1 x SMA Energy Meter (@ 200 ms)
High400 MB/miesiąc
Medium140 MB/miesiąc
Low10 MB/miesiąc
49 x Sunny Tripower CORE1
1 x SMA Energy Meter (@ 200 ms)
High410 MB/miesiąc
Medium150 MB/miesiąc
Low10 MB/miesiąc


Jeśli szybkość transmisji jest niższa niż w przypadku standardowego połączenia lte (np. z powodu zużytej ilości danych), nie wszystkie usługi Data Managera mogą być swiadczone. Może to mieć wpływ na następujące usługi: FTP Push, komunikację z Sunny Portal, aktualizacje, dane diagnostyczne, SMA SPOT.


(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Jakiego maksymalnie wolumenu danych można oczekiwać w przypadku parków fotowoltaicznych?

Data Manager L / SMA Power Plant Manager co 5 minut transmituje dane instalacji do Sunny Portal powered by ennexOS. Oczekiwany wolumen danych w przypadku 60 falowników wynosi do ok. 500 MB/miesiąc. W przypadku 9 falowników szacowany wolumen danych sięga ok.


Jeśli szybkość transmisji jest niższa niż w przypadku standardowego połączenia lte (np. z powodu zużytej ilości danych), nie wszystkie usługi Data Managera mogą być swiadczone. Może to mieć wpływ na następujące usługi: FTP Push, komunikację z Sunny Portal, aktualizacje, dane diagnostyczne, SMA SPOT.


(Data Manager L)


Czy Field Data Management albo Remote Service mają jakieś szczególne wymagania pod względem połączenia internetowego?

W przypadku aktywacji Field Data Management należy liczyć się z większym wolumenem danych wynoszącym ok. 200–600 MB/dzień. Odbywa się częsta transmisja bardzo szczegółowych informacji. Zaleca się pakiet Internetu o prędkości przesyłania wynoszącej co najmniej 1 Mbit/s. Kiedy za pośrednictwem Remote Service odbywa się pobieranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego, należy liczyć się z ok. 150 MB na plik aktualizacji.


(Data Manager L)


Jakie porty muszą być otwarte, aby móc korzystać z Data Manager razem z Sunny Portal powered by ennexOS?
 • FTP-Push: Port 21 (FTP)
 • Aktualizacje: Port 443 (TLS) / update.sunnyportal.de
 • Synchronizacja czasu z portalem Sunny Portal (jeśli nie jest zapewniona przez router): Port 123 (NTP) / ntp.sunny-portal.com
 • Transmisja danych: Port 443 (https/TLS) / ldm-devapi.sunnyportal.com
 • Interfejs użytkownika: Port 443 (https/TLS) / ennexos.sunnyportal.com
 • SMA Webconnect 1.5 oraz SMA SPOT: Port 9524 (TCP) / wco.sunnyportal.com


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


W jaki sposób mogę skonfigurować połączenie VPN?

Z uwagi na to, że w przypadku połączenia VPN często występują błędy wyświetlania i ograniczenia funkcjonalności, w razie problemów należy skontaktować się z administratorem sieci.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Z jakiej konfiguracji IP należy skorzystać w przypadku urządzeń Modbus?

W przypadku urządzeń Modbus zaleca się statyczny DHCP albo statyczne adresy IP, aby nie dochodziło do zmian adresów IP podczas bieżącej pracy. Statyczny DHCP można skonfigurować w routerze (adres MAC każdorazowo zawiera ten sam adres DHCP). Statyczny adres IP można określić dla danego urządzenia (nie może on mieścić się w zakresie adresu DHCP routera).


Jakie częstotliwości aktualizacji mają zastosowanie do monitoringu podłączonych urządzeń?

Do odczytu danych z urządzeń podłączonych do Data Manager M zastosowanie mają następujące częstotliwości wysyłania zapytań:

Urządzenia Speedwire
5 sekund dla wartości pomiarowych, 30 minut dla parametrów, 100 milisekund dla wartości zadanych

Falowniki Modbus/TCP
5 sekund dla wartości pomiarowych, 30 minut dla parametrów, 100 milisekund dla wartości zadanych

Falowniki SMA Data1 (RS485)
10 sekund do kilku minut dla wartości pomiarowych (w zależności od rozmiaru instalacji), 10 sekund do 30 sekund dla wartości zadanych (w zależności od rozmiaru instalacji), 30 minut dla parametrów

Liczniki energii / analizatory sieci Modbus TCP
200 milisekund bądź 1000 milisekund dla wartości pomiarowych P/Q (w zależności od typu urządzenia), 5 sekund dla pozostałych wartości pomiarowych

Wewnętrzne wejścia cyfrowe (Data Manager)
100 milisekund

Zewnętrzne systemy I/O
1 sekunda dla wartości pomiarowych, 100 milisekund dla wartości wyjściowych (Wago, Moxa na Modbus TCP)


(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Liczniki energii / analizatory sieci

Chcę zmienić częstotliwość danych SMA Energy Meter z 1000 ms na 200 ms, aby uzyskać wyższą dynamikę regulacji. Czy Data Manager jest w stanie pracować z takimi parametrami?

Tak. Aby zmienić częstotliwość danych SMA Energy Meter, należy zalogować się w interfejsie użytkownika SMA Energy Meter na konto instalatora (patrz instrukcja poświęcona SMA Energy Meter). Z uwagi na bezpieczeństwo zdalna konfiguracja SMA Energy Meter jest niemożliwa.


(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Podłączyłem do Data Manager analizator sieci UMG 604-PRO marki Janitza electronics GmbH. Czy odbywa się również przekazywanie danych innych analizatorów sieci podłączonych za pośrednictwem RS485 (jako podrzędnych urządzeń)?

Nie i aktualnie nie planujemy takiej funkcjonalności.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


W jaki sposób mogę skonfigurować licznik energii / analizator sieci w punkcie przyłącza do sieci?

Aby dodać nowe urządzenia do Data Manager, muszą one pracować i znajdować się w lokalnej sieci. Z poziomu interfejsu użytkownika Data Manager należy dokonać następujących ustawień:

 1. W menu „Konfiguracja” wybrać punkt menu „Zarządzanie urządzeniami”.
 2. Nacisnąć przycisk [+].
 3. Wybrać urządzenia Modbus i potwierdzić, wybierając [Dalej].
 4. Wprowadzić dane urządzenia i potwierdzić, wybierając [Dalej].
 5. Wybrać urządzenia i nacisnąć [Zapisz].
 6. W menu „Konfiguracja” wybrać punkt menu „Konfiguracja licznika”.
 7. Wybrać nowe urządzenie i skonfigurować je jako licznik oddawania i pobierania energii.
 8. Wybrać [Zapisz].


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Jakie liczniki energii / analizatory sieci można podłączyć do Data Manager?

Za pośrednictwem sieci lokalnej można połączyć z Data Manager odpowiednie liczniki energii / analizatory sieci. Ponadto można połączyć wszystkie liczniki energii / analizatory sieci posiadające interfejs Modbus TCP (wykaz obsługiwanych urządzeń znajduje się w instrukcji do Data Manager oraz w deklaracji producenta na www.SMA-Solar.com). Zmierzone dane wyświetlają się w widoku listy w Data Manager w czasie rzeczywistym. Z opóźnieniem dane mogą wyświetlać się w formie krzywej na Sunny Portal powered by ennexOS.

The following table shows the connection options of the energy meter:

Energy meterConfigurationInterfaceSMA Energy MeterJanitza
Power Analyser UMG 604-PRO
Elkor
WattsOn-Mark II Precisi-on Energy Meter
Grid feed-in meter and grid-supply meterPower input in WEthernetSpeedwireModbus TCPModbus TCP
Power input in WEthernetSpeedwireModbus TCPModbus TCP
Voltage in VEthernetSpeedwireModbus TCPModbus TCP
Current in AEthernetSpeedwireModbus TCPModbus TCP
Feed-in meter in WhEthernetSpeedwire*Modbus TCP*Modbus TCP*
Grid-supply meter in WhEthernetSpeedwire*Modbus TCP*Modbus TCP*

* Meter values at maximum since the commissioning date


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Ile obsługiwanych jest liczników energii w punkcie przyłącza do sieci?

Obsługiwany jest tylko jeden licznik energii w punkcie przyłącza do sieci. Służy on zarówno do monitoringu, tworzenia bilansu energetycznego, jak i sterowania/regulacji w punkcie przyłącza do sieci.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Gdzie podłącza się licznik energii / analizator sieci?

Licznik energii / analizator sieci podłącza się do punktu przesyłowego do operatora sieci:´

 • w przypadku instalacji niskiego napięcia (np. zgodnych z VDE AR-N 4105) w punkcie przyłączenia do sieci niskiego napięcia
 • w przypadku instalacji średniego napięcia (np. zgodnych z VDE AR-N 4110) po stronie średniego napięcia transformatora (przetworniki prądowe i przetworniki napięcia muszą być podłączone po stronie średniego napięcia z zachowaniem takiego samego schematu połączeń)


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Czy koncentrator danych można wykorzystywać do wielu liczników energii?

Nie, obecnie jest to niemożliwe. Każde wykorzystywane urządzenie może reprezentować jedynie jedno urządzenie systemowe. Koncentratory danych TCP Modbus reprezentujące np. kilka liczników energii w różnych obszarach rejestru Modbus albo Unit ID, można wykorzystywać wyłącznie do jednego urządzenia systemowego.

Do tej funkcji można wykorzystać koncentratory danych podłączone za pośrednictwem Modbus RTU oraz reprezentujące wiele urządzeń na podstawie różnych Unit ID. Aktualnie nie są nam znane koncentratory danych pracujące w tym trybie.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Zewnętrzne systemy I/O

Poprawnie podłączyłem do routera kompatybilny system I/O od WAGO. Dlaczego system I/O od WAGO nie jest widoczny w zestawieniu urządzeń routera?

Być może nie można ustalić adresu IP systemu I/O. W ustawieniach routera należy sprawdzić, czy aktywowano DHCP i w razie potrzeby aktywować DHCP. Upewnić się, że system I/O skonfigurowano pod kątem DHCP. W tym celu wszystkie przełączniki DIP na systemie I/O muszą znajdować się w położeniu ON (por. instrukcja producenta albo instrukcja „WAGO-I/O-SYSTEM 750 z SMA DATA MANAGER M” na stronie www.SMA-Solar.com).

Po upływie ważności DHCP odbywa się wysłanie nowego zapytania DHCP. Jest przy tym możliwe, że dojdzie do przypisania nowego adresu IP. W przypadku urządzeń Modbus zaleca się statyczny DHCP albo statyczne adresy IP, aby nie dochodziło do zmian adresów IP podczas bieżącej pracy.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Poprawnie podłączyłem do routera kompatybilny system I/O, ale nie mam dostępu do ustawień routera. W jaki sposób mogę ustalić adres IP systemu I/O?

Aby móc korzystać z systemu I/O razem z Data Manager, Data Manager musi dysponować adresem IP systemu I/O. Aby ustalić adres IP systemu I/O należy wykonać poniższe czynności:

 1. Na odpowiednim urządzeniu końcowym otworzyć wiersz poleceń i wprowadzić polecenie „arp -a”. 
  1. Otworzy się lista wszystkich interfejsów wraz z adresem IP, adresem fizycznym oraz typem.
 2. Na podstawie adresu fizycznego odczytać odpowiedni adres IP. 
  1. Systemy I/O od WAGO korzystają z adresów fizycznych w zakresie 00-30-de.
  2. Systemy I/O od Moxa korzystają z adresów fizycznych w zakresie 00-90-E8.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Mam już WAGO-I/O-SYSTEM 750 i chcę korzystać z niego w Data Manager. W jaki sposób muszę skonfigurować system I/O?

Należy upewnić się, że system I/O jest skonfigurowany pod kątem DHCP albo poprawnego adresu IP (por. instrukcja producenta albo instrukcja „WAGO-I/O-SYSTEM 750 z SMA Data Manager M” na stronie www.SMA-Solar.com).

System I/O należy skonfigurować w następujący sposób (od lewej do prawej):

 • 750-352: Moduł przełączający / sterownik magistrali polowej
 • 750-602: Zasilanie potencjałowe (24 V)
 • 750-1414: 8 wejść cyfrowych (24 V)
 • 750-1515: 8 wyjść cyfrowych (24 V)
 • 750-464: 2/4 wejścia rezystora (2 x Pt100)
 • 750-455: 4 wejścia analogowe (4 do 20 mA)
 • 750-559: 4 wyjścia analogowe (0 do 10 V)
 • 750-600: zacisk końcowy


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


W jaki sposób należy podłączyć czujniki temperatury Pt100 do mojego systemu WAGO-I/O-SYSTEM 750?

System WAGO-I/O-SYSTEM 750 jest przystosowany do podłączenia czujników temperatury Pt100 z wykorzystaniem 2, 3 albo 4 przewodów. SMA obsługuje jednak wyłącznie podłączenie czujników temperatury Pt100 za pomocą 2 przewodów, ponieważ odpowiedni zacisk magistrali 750-464 jest skonfigurowany pod kątem 2-kanałowej techniki pomiarowej (patrz rys. 1). Należy zewrzeć niewykorzystywane wejścia (patrz rys. 2).

W przypadku zwartych kanałów pomiarowych na interfejsie użytkownika Data Manager wyświetla się wartość -200°C. W przypadku uszkodzenia czujników albo pęknięcia przewodu nie wyświetlają się żadne wartości (por. instrukcja producenta albo instrukcja „WAGO-I/O-SYSTEM 750 z SMA Data Manager M” na stronie www.SMA-Solar.com).


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Mam już ioLogik E1242 albo ioLogik E1260 od Moxa i chcę korzystać z nich z Data Manager. W jaki sposób muszę skonfigurować system I/O?

Należy upewnić się, że w przypadku obu systemów I/O skonfigurowano DHCP albo poprawny adres IP. W przypadku urządzeń Modbus zaleca się statyczny DHCP albo statyczne adresy IP, aby nie dochodziło do zmian adresów IP podczas bieżącej pracy. Należy upewnić się, że w przypadku ioLogik E1242 dostosowano tryb wejść cyfrowych (por. instrukcja producenta).

Adres IP:

Adresy IP systemów I/O od Moxa można konfigurować z poziomu interfejsu użytkownika albo programu ioSearch od Moxa.

Aby móc korzystać z wejść analogowych ioLogik E1242 z Data Manager, należy skonfigurować wejścia analogowe ioLogik E1242 na 4 mA do 20 mA (por. instrukcja producenta).


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Sensoryka

Jakie czujniki można podłączyć do Data Manager?

Do odpowiedniego systemu I/O można podłączyć czujniki temperatury, nasłonecznienia i wiatru. Zmierzone dane wyświetlają się w widoku listy w Data Manager w czasie rzeczywistym. Ponadto dane mogą wyświetlać się z opóźnieniem w formie krzywej na Sunny Portal powered by ennexOS.

Linearyzacja danych czujników temperatury odbywa się w systemie I/O. Natomiast w przypadku czujników nasłonecznienia i wiatru czujnik musi być zaprojektowany pod kątem linearyzacji danych.

Opcje podłączania czujników zostały opisane w informacji technicznej „SMA Data Manager / Sunny Portal powered by ennexOS – zestawienie funkcji” na stronie www.SMA-Solar.de.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


W jaki sposób należy podłączyć czujniki temperatury Pt100 do mojego ioLogik E1260 od Moxa?

Moduł ioLogik E1260 od Moxa jest przystosowany do podłączenia czujników temperatury Pt100 z wykorzystaniem 2 albo 3 przewodów.

Podłączenie z wykorzystaniem 3 przewodów:

W przypadku podłączenia czujników temperatury Pt100 z wykorzystaniem 3 przewodów pomiary są dokładniejsze zwłaszcza w przypadku długich przewodów.

Podłączenie z wykorzystaniem 2 przewodów:

W przypadku podłączenia czujników temperatury Pt100 z wykorzystaniem 2 przewodów SMA zaleca, aby podłączyć do ioLogik E1260 od Moxa 3-żyłowy ekranowany przewód. Trzeci przewód należy poprowadzić blisko czujników temperatury Pt100 i podłączyć go tam do jednego z dwóch przyłączy Pt100. Ekran przewodu należy podłączyć jednostronnie do przewodu ochronnego na ioLogik E1260 od Moxa. Sam moduł ioLogik E1260 od Moxa nie ma przyłącza przewodu ochronnego. Dlatego należy wykorzystać przewód ochronny rozdzielacza (szyna montażowa albo obudowa szafy sterowniczej powinna być wyposażona w przewód ochronny).

W przypadku nieprecyzyjnych wartości pomiarowych wejścia modułu ioLogik E1260 od Moxa można skalibrować pojedynczo z poziomu interfejsu użytkownika (por. instrukcja producenta).


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Klient Modbus

W przypadku niektórych urządzeń Modbus w mojej instalacji zostały nadane poprawne adresy IP przez router DHCP i przez pewien czas komunikacja z tymi urządzeniami Modbus przebiegała bez zarzutu. Od jakiegoś czasu połączenie z niektórymi urządzeniami Modbus jest przerwane. Jaka może być przyczyna i jak mogę rozwiązać ten problem?

Być może z uwagi na spadek napięcia niektóre urządzenia Modbus uruchomiły się ponownie. Przy tym urządzenia Modbus otrzymały od routera DHCP nowe, zmienione adresy IP. Może się tak stać, jeśli w routerze DHCP nie skonfigurowano wiązania adresu MAC. Z tego powodu urządzenia Modbus niekoniecznie otrzymują ten sam adres IP.

Skonfiguruj w routerze DHCP wiązanie adresu MAC albo w miarę możliwości przedłuż na zawsze okres ważności DHCP.

Jeśli zmieniono adres IP urządzenia Modbus, należy wprowadzić go do asystenta instalacji Data Manager.

W miarę możliwości należy zawsze nadawać urządzeniom Modbus stałe adresy IP.


Jakie warunki muszą spełniać urządzenia podłączone poprzez RS485 (Modbus/RTU), aby móc korzystać z własnych profili Modbus?

W produkcie bajty są ustawione zgodnie z poniższym i należy je w razie potrzeby dostosować w urządzeniu RS485:

 • Transmisja 8 bit, brak parzystości (opcja: odd/even)
 • Prędkość przesyłania danych: 1200, 9600 albo 19200
 • Bity stopu: 1 (standard) albo 2

Do Data Manager L potrzebny jest konwerter RS232/RS485.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Serwer Modbus

Dlaczego w rejestrach sensoryki nie są przedstawione żadne wartości (NaN)?

Wszystkie wartości należy przyporządkować w konfiguracji czujników jako wartości instalacji.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Sunny Portal powered by ennexOS

W jaki sposób mogę pobrać dane z Sunny Portal powered by ennexOS jako plik CSV?
 1. Należy wybrać instalację w Sunny Portal powered by ennexOS.
 2. W menu „Analiza” wybrać punkt menu „Analiza Pro”.
 3. Wybrać żądane punkty danych i zakresy czasowe.
 4. Wybrać przycisk „Szczegóły”.
 5. Wybrać przycisk „Pobierz”.
 6. Wybrać lokalizację zapisu i potwierdzić. 
  1. Dane zostają pobrane jako plik CSV.

Czy za pomocą mojego Data Manager mogę tworzyć części instalacji, aby na przykład dzielić instalacje fotowoltaiczne zgodnie z kierunkiem rozstawienia?

Jest to możliwe na portalu Sunny Portal powered by ennexOS. Tam można tworzyć części bądź grupy instalacji i wizualizować je.


Czy mogę przenieść moją instalację z klasycznego portalu Sunny Portal do Sunny Portal powered by ennexOS?

Z klasycznego portalu Sunny Portal do Sunny Portal powered by ennexOS można przenosić wyłącznie instalacje z Sunny WebBox albo SMA Cluster Controller.


O czym należy pamiętać podczas usuwania instalacji w Sunny Portal powered by ennexOS?

W przypadku usunięcia instalacji w Sunny Portal powered by ennexOS należy również zresetować przynależny Data Manager i ewentualny podrzędny Data Manager do ustawień fabrycznych. W przeciwnym wypadku tych Data Manager nie będzie można zarejestrować w innych instalacjach.


Usługi sieciowe

W jaki sposób mogę skonfigurować w Data Manager oddawanie 0% energii?

Aby skonfigurować oddawanie 0% energii, w instalacji w punkcie przyłącza do sieci musi znajdować się odpowiedni licznik. Z poziomu interfejsu użytkownika Data Manager należy dokonać następujących ustawień:

 1. W menu „Konfiguracja” należy wybrać punkt menu „Usługa sieciowa”.
 2. Wybrać moc czynną. 
  1. Otworzy się asystent instalacji.
 3. Każdy krok potwierdzać, naciskając [Dalej].
 4. Wybrać tryb pracy „Regulacja”.
 5. Wybrać źródło sygnału „Sterowanie manualne”.
 6. Do pola „Zadana moc czynna” wpisać wartość 0. Aby zapewnić, że faktycznie żadna energia nie będzie oddawana, w tym miejscu można wprowadzić również wartość ujemną. Jednak wartość ujemna oznacza, że zawsze odbywa się pobieranie energii. W takim wypadku wartość ujemna powinna znajdować się na poziomie podstawowego zużycia.
 7. Do pola „Interwał czasu” należy wprowadzić wartość 1.
 8. Do pola „Współczynnik wzrostu mocy czynnej” należy wprowadzić wartość 100.
 9. Do pola „Moc łączna instalacji” należy wprowadzić żądaną wartość.
 10. Nacisnąć [Zapisz].

Nie ma potrzeby wprowadzania innych ustawień. Na pulpicie nawigacyjnym instalacji znajduje się teraz nowy widget służący do ograniczenia mocy czynnej.

Należ zapoznać się z deklaracją producenta dostępną pod www.SMA-Solar.com.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Czy Data Manager może też wykorzystywać sygnały impulsów celem ograniczenia mocy czynnej?

Data Manager wymaga również na zewnętrznych wejściach (systemy I/O od Wago albo Moxa) typowo statycznych sygnałów. Aby móc korzystać z sygnałów impulsów, należy przeprowadzić odpowiednie przygotowania (np. w drodze dodatkowego sterownika). Więcej danych można znaleźć w informacji technicznej „Realizacja wartości zadanych mocy za pośrednictwem sygnałów impulsów” na stronie www.SMA-Solar.com.

Jeśli wykorzystywane są wewnętrzne wejścia cyfrowe Data Manager M, można użyć również sygnałów impulsu (czas trwania impulsu >= 1 s). W tym celu należy dokonać odpowiednich ustawień fallback i wartości domyślnych.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Kiedy należy korzystać z trybu „Regulacja”, a kiedy z trybu „Sterowanie”?

Na tym polu należy rozróżnić między mocą czynną a bierną:

Moc czynna

Jeśli operator sieci określi wartość zadaną mocy czynnej w punkcie przyłącza do sieci, odnosi się to zawsze do pomiaru w punkcie przyłącza do sieci. Dlatego w przypadku instalacji o funkcjach czysto zasilających wystarcza tryb pracy „Sterowanie” (bez sprzężenia zwrotnego wartości rzeczywistej). W przypadku instalacji ze zużyciem energii na potrzeby własne należy korzystać z trybu eksploatacji „Regulacja” (ze sprzężeniem zwrotnym wartości rzeczywistej), ponieważ w ten sposób nadmiar energii fotowoltaicznej zostaje przekształcony w energię wykorzystywaną na potrzeby własne, w związku z czym wartość mocy w punkcie przyłącza do sieci nadal odpowiada wartości zadanej operatora sieci.

Moc bierna

Zarówno w instalacjach czysto zasilających, jak i w instalacjach wykorzystujących energię na potrzeby własne należy wybierać tryb pracy „Regulacja” (ze sprzężeniem zwrotnym wartości pomiarowych z punktu przyłącza do sieci). W ten sposób Data Manager uwzględnia i reguluje wpływy mocy i transformatora.

Może dochodzić do sytuacji, że w instalacjach o wysokim współczynniku zużycia energii na potrzeby własne i wysokim zapotrzebowaniu na moc bierną (np. eksploatacja maszyn elektrycznych w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych bez dodatkowych instalacji kompensacji mocy biernej) wartości zadane w punkcie przyłącza do sieci (wartość mocy biernej, wartość cos φ) nie mogą być regulowane przez falowniki fotowoltaiczne. Może to dotyczyć na przykład eksploatacji maszyn elektrycznych w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych bez dodatkowych instalacji kompensacji mocy biernej. W takich instalacjach falowniki fotowoltaiczne będą generować prawie wyłącznie moc bierną, z niemal zupełnym pominięciem mocy czynnej. W takich wypadkach zaleca się wybór trybu roboczego „Sterowanie”. Należy skontaktować się z lokalnym operatorem sieci.

W związku z korzystaniem z falowników za pośrednictwem RS485 / SMA Data1 należy przestrzegać informacji podanych w tym FAQ.

W przypadku korzystania z falowników FLX/TLX (protokół komunikacyjny EtherLynx) do wartości zadanej mocy biernej również zalecany jest tryb sterowania (Open Loop Control).


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Czy w przypadku Q(U) mogę zastosować licznik energii po stronie średniego napięcia, który mierzy wyłącznie napięcie?

Nie, obecnie jest to niemożliwe. Na potrzeby kompletnej regulacji i sterowania wymagane są wartości mocy czynnej i biernej. Są one zapewniane przez urządzenie pomiarowe sieci tylko wtedy, gdy możliwy jest zarówno pomiar napięcia, jak i prądu.


(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Czy w przypadku Q(U) mogę zastosować licznik energii po stronie średniego napięcia, który mierzy wyłącznie napięcie i kolejny licznik energii po stronie niskiego napięcia, który mierzy wszystkie inne wartości?

Nie, to nie jest możliwe, ponieważ Data Manager obsługuje tylko jedno urządzenie pomiarowe w punkcie przyłącza do sieci.


(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Czy w przypadku Q(U) mogę zastosować licznik energii po stronie średniego napięcia, który będzie tam mierzyć wyłącznie napięcie (za pośrednictwem przetwornika napięcia), a po stronie niskiego napięcia będzie mierzyć prąd (za pośrednictwem przetwornika prądowego)?

Należy tego unikać, ponieważ w takim wypadku wartości mocy czynnej i biernej nie są zgodne z rzeczywistymi wartościami. W tym przypadku zarówno straty transformatora, jak i jego przesunięcie fazowe prowadzą do błędnego pomiaru.


(Data Manager M Lite, Data Manager M)


Jeśli moja instalacja wyłącznie oddaje energię do publicznej sieci elektroenergetycznej (bez zużycia energii na potrzeby własne), potrzebuję licznika energii w punkcie przyłącza do sieci?

Nie, w takim wypadku można skorzystać z „wirtualnego” urządzenia pomiarowego sieci Data Manager. W ten sposób można określić zewnętrzną wartość zadaną cos φ. Określona wartość zadana będzie różnić się od skonfigurowanej wartości w punkcie przyłącza do sieci. Wymagana jest zewnętrzna regulacja przez operatora sieci.

Z poziomu interfejsu użytkownika Data Manager należy dokonać następujących ustawień:

 1. Aktywować serwer Modbus.
 2. Skonfigurować profil Modbus o typie urządzenia licznik dwukierunkowy, z jednym kanałem mocy. 
  1. Jako określenie kanału wybrać stan licznika: licznik poboru, adres w rejestrze 30513 oraz współczynnik skalowania 0.
  2. Jako określenie kanału wybrać stan licznika: licznik oddawania, adres w rejestrze 30513 oraz współczynnik skalowania 1.


(Data Manager M Lite, Data Manager M)


W jakiej kolejności należy skonfigurować instalację z nadrzędnymi i podrzędnymi System Manager?

Najpierw należy skonfigurować podrzędne Data Manager. Następnie należy skonfigurować nadrzędne Data Manager. Dopiero po skonfigurowaniu wszystkich Data Manager należy utworzyć instalację w Sunny Portal powered by ennexOS.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Czy można eksploatować części instalacji podrzędnego Data Manager w trybie roboczym „Regulacja”?

Z podrzędnego Data Manager można korzystać wyłącznie w trybie sterowania. Za regulację odpowiada nadrzędny Data Manager.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Co stanie się w przypadku awarii albo zakłócenia komunikacji z licznikiem energii w punkcie przyłącza do sieci?

Ta komunikacja jest monitorowana z zachowaniem stałego limitu czasu wynoszącego 10 sekund. W razie awarii komunikacji wyświetli się komunikat o usterce urządzenia. Jeśli w punkcie przyłącza do sieci aktywna jest regulacja (Closed Loop Control), system przełączy się na tryb pracy sterowania (Open Loop Control). W ten sposób wartości zadane zostaną przetransmitowane do falownika (bez regulacji). Oznacza to, że falownik nie rozpoznaje takiej usterki i nie aktywuje własnego trybu fallback w razie awarii komunikacji. Falownik nadal otrzymuje wartości zadane od Data Manager.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Czy falowniki połączone poprzez RS485 można wykorzystywać do usług sieciowych?

Falowniki podłączone poprzez RS485 komunikują się za pośrednictwem specyficznego dla SMA protokołu SMA Data1. Dzięki temu możliwe jest przekazywanie do falowników wartości zadanych mocy. Istnieją jednak ograniczenia dotyczące instalacji z takimi urządzeniami (niezależnie od tego, czy te urządzenia są połączone z Data Manager M bezpośrednio poprzez SMA COM Gateway):

 • Jeśli w instalacji znajdują się urządzenia SMA Data1, z uwagi na stabilność nie jest możliwy tryb regulacji (Closed Loop Control). Możliwy jest wyłącznie tryb sterowania (Open Loop Control). Ma to taki skutek, że ewentualne zużycie energii na potrzeby własne w przypadku zadawanej zewnętrznie albo stale redukcji mocy nie będzie uwzględniane.
 • Jeśli jednak jest to pożądane, odpowiednie urządzenia RS485 należy zamienić na urządzenia, które są w stanie komunikować się bezpośrednio poprzez Ethernet (SMA Speedwire albo Modbus SunSpec).

Jeśli dodatkowo wymagana jest wartość zadana mocy biernej, również na tym polu występują ograniczenia:

 • Nie wszystkie falowniki obsługują moc bierną (dotyczy to zwłaszcza falowników SMA wprowadzonych na rynek przed 2007 r.).
 • Jeśli te falowniki obsługują moc bierną i wymagana jest wartość zadana, należy podłączyć te falowniki bezpośrednio do Data Manager M. Jeśli falowniki są podłączone za pośrednictwem SMA COM Gateway, nie można zapewnić działania funkcji we wszystkich falownikach obsługujących moc bierną.
 • Także w tym wypadku możliwy jest wyłącznie tryb sterowania (Open Loop Control)

Zaleca się usunięcie wartości granicznych zasilania skonfigurowanych w falowniku, tak aby parametry „P-Limit” oraz „P-Max” były identycznie skonfigurowane na maksymalną moc danego falownika.


(Data Manager M Lite, Data Manager M)


O czym należy pamiętać w kontekście usług sieciowych, jeśli w zarządzaniu urządzeniami dodałem albo usunąłem co najmniej jeden falownik?

Należy przeprowadzić asystenta instalacji usług sieciowych. Należy przy tym skontrolować wartości mocy AC instalacji oraz wartości fallback. Dopasować wartości do ewentualnie zmienionej mocy AC instalacji.


SMA Speedwire Encrypted Communication (SEC)

Czym jest SMA Speedwire?

SMA Speedwire to przewodowa, ethernetowa magistrala polowa służąca do realizacji wydajnych sieci komunikacyjnych w zdecentralizowanych dużych instalacjach fotowoltaicznych. SMA Speedwire korzysta z międzynarodowego standardu Ethernet, odpowiedniego protokołu IP oraz protokołu komunikacyjnego SMA Data2+ zoptymalizowanego pod kątem instalacji fotowoltaicznych. Umożliwia to trwałą transmisję danych 10/100 Mbit do falownika oraz niezawodne monitorowanie, sterowanie i regulację w obrębie instalacji (por. informacja techniczna „SMA SPEEDWIRE FELDBUS” na stronie www.SMA-Solar.com).


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Dlaczego powinienem korzystać z SMA Speedwire Encrypted Communication?

Zaszyfrowanie komunikacji danych między Data Manager a falownikami znacząco utrudnia przeprowadzenie ataków cybernetycznych na instalacje fotowoltaiczne.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Jakie urządzenia obsługują SMA Speedwire Encrypted Communication?
 • SMA Data Manager M
 • Falowniki z SMA Speedwire od daty produkcji >2010, które nie są podłączone za pośrednictwem SMA Com Gateway.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


W jaki sposób działa wymiana urządzeń z zaszyfrowanej instalacji?
 1. Zresetować szyfrowanie instalacji za pośrednictwem Sunny Explorer.
 2. Usunąć stare urządzenie z instalacji.
 3. Zarejestrować w instalacji nowe urządzenie.
 4. Aktywować szyfrowanie instalacji za pomocą nowego hasła.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


W jaki sposób działa rozszerzenie instalacji połączonej z SMA Speedwire Encrypted Communication?
 1. Zresetować szyfrowanie instalacji za pośrednictwem Sunny Explorer.
 2. Zarejestrować w instalacji nowe urządzenie.
 3. Aktywować szyfrowanie instalacji za pomocą nowego hasła.


(Data Manager M Lite, Data Manager M, Data Manager L)


Data Manager M

Wideo Ze Specjalistycznymi Wskazówkami

Uruchomienie Data Manager w instalacji typu off-grid bez połączenia internetowego

Jak skonfigurować czujnik stanu napełnienia zbiornika oleju napędowego za pomocą Data Manager

Rejestracja urządzenia Modbus w SMA Data Manager M

Data Manager M

Akcesoria

Systemy I/O OD MOXA I WAGO

Kompaktowy system MOXA E1200 Serie do ekonomicznych zastosowań

 • MOXA ioLogik E1241 (4 wyjścia analogowe)

 • MOXA ioLogik E1242 (4 wejścia analogowe, 4 wejścia cyfrowe, 4 wyjścia cyfrowe)

 • MOXA ioLogik E1260 (6 wejść temperatury)


Modułowy system WAGO-I/O-System 750 Serie z myślą o większej elastyczności

 • Wago 750 (8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych, 4 wejścia analogowe, 4 wyjścia analogowe, 4 wejścia temperatury)


Za pośrednictwem Modbus/TCP stale integrowane są dalsze urządzenia i protokoły (np. Janitza Power Analyser UMG 604)

Data Manger M

Do pobrania

Betriebsanleitung

Data Manger M

Instrukcja obsługi jest teraz dostępna również jako

Podręcznik online
Już teraz znajdź profesjonalnego partnera SMA Solar w swojej okolicy.

Do użytku domowego i komercyjnego

Już teraz znajdź profesjonalnego partnera SMA Solar w swojej okolicy.

Znajdź instalatora już teraz
W razie pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z SMA.

Masz pytania?

W razie pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z SMA.

Skontaktuj się z nami już teraz
Już teraz znajdź właściwego partnera handlowego SMA.

Dla instalatorów instalacji fotowoltaicznych i projektantów

Już teraz znajdź właściwego partnera handlowego SMA.

Znajdź partnera handlowego