Tijdelijke onderbreking van de WLAN-functie (Wi-Fi) bij bepaalde omvormers

Globalne zapotrzebowanie na komponenty elektroniczne, a w szczególności półprzewodniki utrzymuje się na stale rosnącym poziomie. Jest to spowodowane trwającą pandemią COVID-19. Sytuacja ta prowadzi do braków i w konsekwencji do przestojów w produkcji w wielu fabrykach. Wpływa to także coraz bardziej na branżę falowników.

Aby zabezpieczyć dostawy, firma SMA uruchomiła kompleksowy system zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw na bardzo wczesnym etapie w celu zagwarantowania stabilnej realizacji dostaw w obliczu niepewnej sytuacji na rynku. Obejmuje to zgodną z wymaganiami rynkowymi strategię magazynowania i zaopatrzenia oraz kompleksowe i przejrzyste zarządzanie dostawcami. Wraz ze swoimi dostawcami firma SMA opracowała rozwiązania, które pozwalają na pełne wykorzystanie wszystkich opcji zapewniających ustalone dostawy.

Jednak w aktualnej sytuacji nie jest już niestety możliwe wykluczenie ewentualnych opóźnień w produkcji i dostawach niektórych produktów.

Występują przestoje w dostawach modułów WLAN, których SMA używa w produktach ze swojego portfolio HOME oraz BUSINESS.

Sytuacja dotyczy następujących produktów:

  • SB3.0-6.0-1AV-41
  • STP8.0-10.0-3AV-40
  • STP50-41
  • SBS3.7-6.0-10
  • EDMM-10.A
  • EDMM-10

Aby upewnić się, że dostawy wszystkich produktów mogą być kontynuowane, SMA zdecydowała się na czasowe dostarczanie ww. produktów bez funkcji WLAN.

Według aktualnych informacji pierwsze produkty z siecią WLAN będą znów dostępne w czwartym kwartale 2022r.

Często zadawane pytania

Nie, niestety nie będzie możliwe doposażenie w tę funkcję.

Poinformowaliśmy już dystrybutorów o terminach. Prosimy o kontakt z wyspecjalizowanym dystrybutorem w sprawie dostępności produktów, których dotyczy sytuacja.

Informacja „Bez wbudowanego WLAN” będzie umieszczona na etykiecie wysyłkowej paczki z produktem.

Będzie o tym informować dodatkowa naklejka z napisem „BEZ wbudowanego WLAN” umieszczona na urządzeniu. Będzie ona umieszczona obok oznakowania (w zależności od urządzenia). Dodatkowo informacja „Bez wbudowanego WLAN” będzie umieszczona na etykiecie wysyłkowej paczki z produktem.

Tak, naszym celem jest ponowne wyposażanie falowników w WLAN najpóźniej od początku 4. kwartału 2022. Aktualnie nie jesteśmy w stanie poinformować o dokładnym harmonogramie.

Badanie rynku dowiodło, że SMA Data Manager M jest wciąż używany głównie z komunikacją przewodową. W związku z tym ten produkt nie będzie ponownie wyposażany w WLAN aż do wypuszczenia jego kolejnej wersji.

Tak, specyfikacje określają WLAN jako funkcję, która jest „zależna od dostępności”.

Nasza instrukcja, która jest dostępna wyżej, zawiera wszelkie informacje potrzebne do zintegrowania produktu z siecią WLAN za pomocą dostępnego na rynku wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

Nie, ponieważ sieć WLAN w SMA Data Manager nie jest wykorzystywana do komunikacji z pojedynczymi falownikami, ale raczej z komputerem lub laptopem instalatora podczas uruchamiania lub serwisowania.
Komunikacja z pojedynczymi falownikami / komponentami SMA ma miejsce poprzez kabel Ethernet (kabel LAN).

Wbudowany sieciowy interfejs jest wciąż używany do uruchamiania, konfiguracji i integracji produktu z siecią. Można go wciąż używać za pomocą domyślnego interfejsu do komunikacji Ethernet (LAN) zgodnie z instrukcją eksploatacji.

Wbudowany sieciowy interfejs jest wciąż używany do uruchamiania, konfiguracji i integracji produktu z siecią.

Można go wciąż używać za pomocą domyślnego interfejsu do komunikacji Ethernet (LAN) zgodnie z instrukcją eksploatacji.

Tak, można wciąż używać aplikacji. Jedynie funkcja uruchamiania przez aplikację nie jest dostępna. Nie wpłynie to na inne funkcje aplikacji.

Potwierdzenie zamówienia będzie zawierać informację o możliwości dostarczenia pojedynczych produktów bez funkcji WLAN. Dokładna liczba będzie wskazana na potwierdzeniu odbioru.

Nadal masz pytania? Nasz zespół serwisowy chętnie pomoże.

Nadal masz pytania? Nasz zespół serwisowy chętnie pomoże.