Mój Prąd 5.0

Maksymalna wartość dofinansowania: 58 000 zł.

Zwiększony poziom dofinansowania na generowanie i magazynowanie energii ze słońca.

Skorzystaj z oferty SMA, aby optymalnie wykorzystać energię wyprodukowaną przez Twoją instalację fotowoltaiczną.

Mój Prąd 5.0 – maksymalna wartość dofinansowania: 58 000 zł.

Nabór wniosków do programu Mój Prąd 5.0 do 22.12.2023 lub do wyczerpania budżetu.

Zwiększony poziom dofinansowania na generowanie i magazynowanie energii ze słońca.

W programie zdefiniowane zostały trzy grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie:

 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-biling, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-biling.

 • Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", przeszli na nowy system rozliczeń net-biling i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe wskazane w programie.

Maksymalna wartość dofinansowania

 • instalacja PV do 7 000 zł;

 • magazyn energii do 16 000 zł;

 • gruntowa pompa ciepła do 28 500 zł;

 • system EMS / HEMS do 3 000 zł;

 • kolektory słoneczne C.W.U. do 35000 zł.

W 5. edycji programu Mój Prąd prosumenci mogą liczyć na maksymalne wsparcie rzędu 58 tys. złotych. W ramach projektu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie można uzyskać nie tylko na instalację fotowoltaiczną ale również na magazyny energii, HEMS, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

SMA w ramach Energy System Home oferuje pełen pakiet rozwiązań dla inteligentnego zarządzania energią co pozwoli na pozyskanie wyższego dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0, sięgającego nawet 26 tys. złotych.

Skorzystaj z oferty SMA, aby optymalnie wykorzystać energię wyprodukowaną przez Twoją instalację fotowoltaiczną.

Skorzystaj z oferty SMA, aby optymalnie wykorzystać energię wyprodukowaną przez Twoją instalację fotowoltaiczną.

Nasze rozwiązania

Falownik hybrydowy SMA Sunny Tripower Smart Energy

SMA Energy System Home, wraz z falownikiem hybrydowym, będzie idealnym rozwiązaniem do Twojego domu. To kompaktowe rozwiązanie typu 2w1 łączy falownik fotowoltaiczny z akumulatorem w jednym urządzeniu. Pozwoli Ci to osiągnąć większy stopień niezależności od publicznej sieci elektroenergetycznej, a funkcja zasilania awaryjnego zapewni niezawodne źródło zasilania, nawet w przypadku awarii sieci publicznej.

Wytwarzanie prądu ze słońca i jego optymalne wykorzystanie.

Wytwarzanie prądu ze słońca i jego optymalne wykorzystanie.

SMA Energy System Home umożliwia natychmiastowe i trwałe obniżenie kosztów energii. Wykorzystaj niekończące się zasoby energii słonecznej, aby wytwarzać prąd ze słońca w korzystny ekonomicznie sposób i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Pozwoli Ci to uniezależnić się od dostawców prądu i nie przejmować się rosnącymi cenami za energię elektryczną.

Więcej informacji
Wytwarzaj i magazynuj energię ze słońca.

Wytwarzaj i magazynuj energię ze słońca.

Czy chcesz korzystać z energii słonecznej w sposób zrównoważony i bez ograniczeń?

Jeżeli tak, to SMA Energy System Home z falownikiem hybrydowym jest idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu. To kompaktowe rozwiązanie 2 w 1 łączy w sobie falownik i akumulator.

Zyskujesz większą niezależność od dostaw energii z sieci elektrycznej, a dzięki zintegrowanej funkcji zasilania awaryjnego system jest bezpiecznie zasilany także w przypadku awarii.

Więcej informacji
Magazynowanie prądu ze słońca i jego wykorzystanie wg własnego uznania.

Magazynowanie prądu ze słońca i jego wykorzystanie wg własnego uznania.

Twoja instalacja fotowoltaiczna będzie czasami dostarczać więcej prądu niż w danym momencie potrzebujesz w swoim gospodarstwie domowym. Akumulator pozwoli Ci przechować energię ze słońca i wykorzystać ją w zależności od potrzeb.

Więcej informacji
Zarządzanie energią ze słońca i jej dystrybucja.

Zarządzanie energią ze słońca i jej dystrybucja.

Zasilanie urządzeń domowych prądem ze słońca, ładowanie pojazdu elektrycznego w sposób neutralny dla klimatu oraz optymalne ekonomicznie sterowanie ogrze- waniem – SMA Energy System Home realizuje to automatycznie. Inteligentny system zarządzania energią pozwoli Ci skutecznie wykorzystać swoją cenną energię ze słońca.

Więcej informacji
Tankowanie prądem ze słońca.

Tankowanie prądem ze słońca.

SMA Energy System Home sprawia, że elektromobilność jest ekologiczna i zasadna ekonomicznie: dba o to, by Twój pojazd elektryczny ładował się zwłaszcza wtedy, gdy Twoja instalacja fotowoltaiczna produkuje wystarczająco dużo energii.

Więcej informacji
Wykorzystanie prądu ze słońca do ogrzewania.

Wykorzystanie prądu ze słońca do ogrzewania.

SMA Energy System Home pozwoli Ci wykorzystać samodzielnie wytworzony prąd ze słońca także do podgrzania wody lub ogrzania domu. W ten sposób zaoszczędzisz na kosztach ogrzewania, chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Więcej informacji

System net-billing

System net-billing zakłada odrębne rozliczenie wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Autokonsumpcja

 • Wykorzystanie energii produkowanej na bieżąco

 • Energia będąca przedmiotem autokonsumpcji nie podlega podatkom, opłatom i innym kosztom

Energia wyprodukowana przez prosumenta i wprowadzana do sieci

 • Wynagrodzenie za każdą kWh energii wprowadzoną do sieci

 • Wartość energii wyceniana na bazie rynkowej ceny energii

 • Wartość energii jest depozytem prosumenta dopisywanym na konto prosumenta

Energia kupiona od sprzedawcy i pobierana z sieci

 • Koszt za kWh zgodnie z taryfą sprzedawcy

 • Opłaty dystrybucyjne zmienne wyliczane dla wolumenu energii pobieranego z sieci

 • Koszt energii pobieranej z sieci może być pokrywany ze środków zgromadzonych na koncie prosumenta

Etapy wprowadzania w Polsce systemu net-billingu

01.04.2022 – 30.06.2022 Przejściowy system opustów

System opustów będzie stosowany do rozliczeń prosumentów, wchodzących na rynek od dnia 1 kwietnia 2022 r. w okresie przejściowym od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.

Na koniec 3-miesięcznego okresu przejściowego, nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 roku, a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.

01.07.2022 – 30.06.2024 Net-billing w oparciu o ceny miesięczne

W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżki energii będą rozliczane wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności przygotowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii wg ceny godzinowej oraz wymagań Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), które zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2024 r.

01.07.2024 Net-billing w oparciu o ceny godzinowe

Od 1 lipca 2024 r. net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej do i pobranej z sieci elektroenergetycznej.

Wartość energii wprowadzonej do sieci będzie ustalana wg ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego. Cenę będzie wyznaczał operator rynku informacji energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), który realizuje to zadanie już obecnie na podstawie ustawy.

Wartość energii pobieranej z sieci będzie zgodna z taryfą sprzedawcy.

Etapy wprowadzania w Polsce systemu net-billingu
Znajdź lokalnego instalatora PV, który zaprojektuje i zainstaluje z Tobą system fotowoltaiczny SMA.

Dla właścicieli domów

Znajdź lokalnego instalatora PV, który zaprojektuje i zainstaluje z Tobą system fotowoltaiczny SMA.

Znajdź instalatora teraz
Znajdź naszych dystrybutorów, którzy udzielą Ci kompleksowego doradztwa w zakresie asortymentu produktów SMA.

Dla instalatorów PV

Znajdź naszych dystrybutorów, którzy udzielą Ci kompleksowego doradztwa w zakresie asortymentu produktów SMA.

Znajdź dystrybutora teraz
W tym miejscu możesz pobrać naszą broszurę poświęconą SMA Energy System Home.

Pobierz

W tym miejscu możesz pobrać naszą broszurę poświęconą SMA Energy System Home.

Pobierz broszurę