Najważniejsze zasady programu Mój Prąd 4.0

Najważniejsze zasady programu Mój Prąd 4.0

 • nabór trwa od 15 kwietnia 2022 r. do wyczerpania środków,
 • dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
 • dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW,
 • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się,
 • maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych,
 • dotacja pokrywa maksymalnie 50% kosztów inwestycji,
 • dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020,
 • program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych,
 • o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.
SMA Energy System Home

Z dotacji Mój Prąd 4.0 mogą skorzystać zarówno nowi prosumenci rozliczający się w ramach systemu net-billing oraz prosumenci, którzy zdecydują się przejść na net-billing z systemu opustów.

Dofinansowanie można otrzymać nie tylko na instalację fotowoltaiczną, ale również na magazyny energii elektrycznej, magazyny ciepła oraz systemy do zarządzania energią HEMS/EMS. Niektóre falowniki hybrydowe pozwalają również na inteligentne zarządzanie energią i to właśnie ta funkcja pozwoli na pozyskanie wyższego dofinansowania w programie Mój Prąd 4.

Skorzystaj z oferty SMA, aby optymalnie wykorzystać energię wyprodukowaną przez Twoją instalację fotowoltaiczną.

Nasze rozwiązania

Falownik hybrydowy SMA Sunny Tripower Smart Energy

SMA Energy System Home, wraz z falownikiem hybrydowym, będzie idealnym rozwiązaniem do Twojego domu. To kompaktowe rozwiązanie typu 2w1 łączy falownik fotowoltaiczny z akumulatorem w jednym urządzeniu. Pozwoli Ci to osiągnąć większy stopień niezależności od publicznej sieci elektroenergetycznej, a funkcja zasilania awaryjnego zapewni niezawodne źródło zasilania, nawet w przypadku awarii sieci publicznej.

Wytwarzanie prądu ze słońca i jego optymalne wykorzystanie.

Wytwarzanie prądu ze słońca i jego optymalne wykorzystanie.

SMA Energy System Home umożliwia obniżenie kosztów energii. Wykorzystaj energię słoneczną, aby wytwarzać prąd ze słońca w sposób ekonomiczny, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzięki niemu uniezależnisz się od dostawców prądu.

Zarządzanie energią ze słońca i jej dystrybucja.

Zarządzanie energią ze słońca i jej dystrybucja.

Zasilanie urządzeń domowych prądem ze słońca, ładowanie pojazdu elektrycznego oraz optymalne ekonomicznie sterowanie ogrzewaniem – to wszystko dzięki inteligentnemu systemowi SMA Energy System Home.

Magazynowanie prądu ze słońca i jego wykorzystanie wg własnego uznania.

Magazynowanie prądu ze słońca i jego wykorzystanie wg własnego uznania.

Twoja instalacja fotowoltaiczna będzie czasami dostarczać więcej prądu niż w danym momencie potrzebujesz w swoim gospodarstwie domowym. Akumulator pozwoli Ci przechować energię ze słońca i wykorzystać ją w zależności od potrzeb.

Tankowanie prądem ze słońca.

Tankowanie prądem ze słońca.

SMA Energy System Home sprawia, że elektromobilność jest ekologiczna i zasadna ekonomicznie: dba o to, by Twój pojazd elektryczny ładował się wtedy, gdy Twoja instalacja fotowoltaiczna produkuje wystarczająco dużo energii.

Wytwarzaj i magazynuj energię ze słońca

Wytwarzaj i magazynuj energię ze słońca.

SMA Energy System Home z falownikiem hybrydowym jest idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu. To kompaktowe rozwiązanie 2 w 1 łączy w sobie falownik i akumulator. Dzięki zintegrowanej funkcji zasilania awaryjnego system jest bezpiecznie zasilany także w przypadku awarii.

Wykorzystanie prądu ze słońca do ogrzewania.

Wykorzystanie prądu ze słońca do ogrzewania.

SMA Energy System Home pozwoli Ci wykorzystać samodzielnie wytworzony prąd ze słońca także do podgrzania wody lub ogrzania domu. W ten sposób zaoszczędzisz na kosztach ogrzewania, chroniąc przy tym środowisko naturalne.

System net-billing

System net-billing zakłada odrębne rozliczenie wartości (nie ilości) energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej, w oparciu o wartość energii ustaloną wg ceny giełdowej – ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).


Autokonsumpcja

 • Wykorzystanie energii produkowanej na bieżąco
 • Energia będąca przedmiotem autokonsumpcji nie podlega podatkom, opłatom i innym kosztom


Energia wyprodukowana przez prosumenta i wprowadzana do sieci

 • Wynagrodzenie za każdą kWh energii wprowadzoną do sieci
 • Wartość energii wyceniana na bazie rynkowej ceny energii
 • Wartość energii jest depozytem prosumenta dopisywanym na konto prosumenta


Energia kupiona od sprzedawcy i pobierana z sieci

 • Koszt za kWh zgodnie z taryfą sprzedawcy
 • Opłaty dystrybucyjne zmienne wyliczane dla wolumenu energii pobieranego z sieci
 • Koszt energii pobieranej z sieci może być pokrywany ze środków zgromadzonych na koncie prosumenta

Etapy wprowadzania w Polsce systemu net-billingu

01.04.2022 – 30.06.2022 Przejściowy system opustów

System opustów będzie stosowany do rozliczeń prosumentów, wchodzących na rynek od dnia 1 kwietnia 2022 r. w okresie przejściowym od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.

Na koniec 3-miesięcznego okresu przejściowego, nadwyżki energii zostaną rozliczone po średniej cenie miesięcznej z czerwca 2022 roku, a prosumenci automatycznie przejdą do systemu net-billingu.

01.07.2022 – 30.06.2024 Net-billing w oparciu o ceny miesięczne

W okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżki energii będą rozliczane wg średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Wprowadzenie okresu dostosowawczego wynika z konieczności przygotowania narzędzi i systemów do rozliczenia wartościowego energii wg ceny godzinowej oraz wymagań Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), które zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2024 r.

01.07.2024 Net-billing w oparciu o ceny godzinowe

Od 1 lipca 2024 r. net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych wg cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej do i pobranej z sieci elektroenergetycznej.

Wartość energii wprowadzonej do sieci będzie ustalana wg ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego. Cenę będzie wyznaczał operator rynku informacji energii (Polskie Sieci Elektroenergetyczne), który realizuje to zadanie już obecnie na podstawie ustawy.

Wartość energii pobieranej z sieci będzie zgodna z taryfą sprzedawcy.

SMA Energy System - Refuel at Home