SMA Energy System Large Scale

Wytwarzanie prądu solarnego i jego optymalne wykorzystanie

Bezpieczna inwestycja w technologię przyszłości

SMA Energy System to synonim długiej żywotności, najwyższej wydajności i najlepszej jakości. Rozwiązania do elektrowni fotowoltaicznych o wysokim stopniu integracji i różnej strukturze systemu umożliwiają osiągnięcie maksymalnej elastyczności przy realizacji projektu i jego rozszerzeniu w dowolnym czasie. Zapewnia to maksymalne uzyski przez ponad 20 lat i gwarantuje optymalną stopę zwrotu z inwestycji.

Korzyści

Maksymalne uzyski energii - SMA Energy System Large Scale

Maksymalne uzyski energii

Szybki zwrot z inwestycji - SMA Energy System Large Scale

Szybki zwrot z inwestycji

Podwyższenie poziomu konkurencyjności - SMA Energy System Large Scale

Podwyższenie poziomu konkurencyjności

Brak ryzyka związanego z ceną surowców - SMA Energy System Large Scale

Brak ryzyka związanego z ceną surowców

Scentralizowana struktura systemu

W przypadku wielkopowierzchniowych projektów fotowoltaicznych realizowanych w obszarze otwartym doskonałym rozwiązaniem jest scentralizowana struktura systemu. W takim wypadku stosuje się kilka dużych rozmiarów inwerterów centralnych.

Więcej informacji

Zdecentralizowana struktura systemu

Jeśli podstawą projektu jest bardzo heterogeniczny teren, w ramach zdecentralizowanej struktury systemu można rozmieścić wiele mniejszych i bardziej poręcznych falowników.

Więcej informacji

Podzespoły
Scentralizowana struktura systemu na potrzeby elektrowni

Moduły fotowoltaiczne

Moduły fotowoltaiczne
idealnie dopasowane do uwarunkowań lokalnych oraz konkretnych potrzeb

SMA Sunny Central UP

Sunny Central UP
inwerter centralny od SMA, przekształcający prąd stały pochodzący z paneli w prąd zmienny spełniający wymogi sieci

Medium Voltage Power Station MVPS UP

MVPS UP
gotowe do montażu rozwiązanie kontenerowe z Sunny Central UP i idealnie dopasowane rozwiązanie do średniego napięcia składające się z transformatora i rozdzielnicy

SMA Power Plant Manager

Power Plant Manager
jako inteligentne rozwiązanie do zarządzania energią razem z SMA Monitoring jest odpowiedzialny za komunikację i monitorowanie całego systemu

SMA Monitoring

SMA Monitoring
umożliwia łatwy, a przy tym wydajny monitoring online Twojego SMA Energy System

Szczegóły systemu
W taki sposób SMA Energy System Large Scale produkuje prąd z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych.

 • Moduły fotowoltaiczne

  Moduły fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, wykorzystując do tego padające na nie światło słoneczne.

 • Sunny Central UP

  Inwerter centralny SMA Sunny Central UP to serce Twojego SMA Energy System Large Scale w centralnej strukturze instalacji. Przekształca on prąd stały na prąd zmienny celem doprowadzenia do sieci.

 • SMA Power Plant Manager

  SMA Power Plant Manager monitoruje przepływy energii pomiędzy generatorami, odbiornikami i publiczną siecią elektroenergetyczną, a dodatkowo steruje tymi przepływami. Wykonuje on też inne funkcje z zakresu zarządzania i rozdysponowuje niepotrzebny prąd na rynku.

 • SMA Monitoring

  SMA Sunny Portal powered by ennexOS pozwala na stałe kontrolowanie aktualnych i przeszłych danych dotyczących instalacji. Dzięki temu możesz dokładnie sprawdzić, ile prądu możesz jeszcze sprzedać.

Falownik SMA Sunny Central UP
Serce SMA Energy System Large Scale

Falownik SMA Sunny Central UP
Cechy

Wydajność do 4600 kW

Wydajność do 4600 kW

Mniejsze nakłady na logistykę, montaż i materiał dzięki większej gęstości mocy i kompatybilności systemu

Mniejsze nakłady na logistykę, montaż i materiał dzięki większej gęstości mocy i kompatybilności systemu

Zwiększenie uzysków energii i obniżenie kosztów energii specyficznych dla systemu poprzez przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznej do 150%

Zwiększenie uzysków energii i obniżenie kosztów energii specyficznych dla systemu poprzez przewymiarowanie instalacji fotowoltaicznej do 150%

Uzyski energii zawsze pod kontrolą w portalu internetowym

Uzyski energii zawsze pod kontrolą w portalu internetowym

Falownik SMA Sunny Central UP
Działanie

Podzespoły
Zdecentralizowana struktura systemu na potrzeby elektrowni

Moduły fotowoltaiczne

Moduły fotowoltaiczne
idealnie dopasowane do uwarunkowań lokalnych oraz konkretnych potrzeb

SMA Sunny Highpower PEAK3

Sunny Highpower PEAK3
falownik stringowy SMA, przekształcający prąd stały pochodzący z paneli na prąd zmienny spełniający wymogi sieci

SMA Power Plant Manager

Power Plant Manager
jako inteligentne rozwiązanie do zarządzania energią razem z SMA Monitoring jest odpowiedzialny za komunikację i monitorowanie całego systemu

SMA Monitoring

SMA Monitoring
umożliwia łatwy, a przy tym wydajny monitoring online Twojego SMA Energy System

SMA Smart Connected

SMA Smart Connected
Za pośrednictwem zintegrowanego całościowego rozwiązania serwisowego SMA Smart Connected odbywa się automatyczne monitorowanie falownika. W razie wystąpienia błędu zostaje wygenerowany automatyczny komunikat o serwisie, a następnie zostaje zainicjowany proces naprawy

Szczegóły systemu
W taki sposób SMA Energy System Large Scale produkuje prąd z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych.

 • Moduły fotowoltaiczne

  Moduły fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, wykorzystując do tego padające na nie światło słoneczne.

 • Sunny Highpower PEAK3

  Inwerter SMA Sunny Highpower PEAK3 jest sercem Twojego SMA Energy System Large Scale. Przekształca on prąd stały na prąd zmienny celem doprowadzenia do sieci.

 • SMA Power Plant Manager

  SMA Power Plant Manager monitoruje przepływy energii pomiędzy generatorami, odbiornikami i publiczną siecią elektroenergetyczną, a dodatkowo steruje tymi przepływami. Wykonuje on też inne funkcje z zakresu zarządzania i rozdysponowuje niepotrzebny prąd na rynku.

 • SMA Monitoring

  SMA Sunny Portal powered by ennexOS pozwala na stałe kontrolowanie aktualnych i przeszłych danych dotyczących instalacji. Dzięki temu możesz też dokładnie sprawdzić, ile prądu możesz jeszcze sprzedać.

 • SMA Smart Connected

  Zintegrowany monitoring falowników SMA Smart Connected prowadzi automatyczny monitoring falownika. W razie wystąpienia błędu SMA zawiadamia serwis, a tym samym ogranicza czas przestoju do minimum.

Falownik SMA Sunny Highpower PEAK3
Działanie

Więcej rozwiązań w SMA Energy System Large Scale

Ustal indywidualny termin konsultacji

Ustal indywidualny termin konsultacji

Zapisz się do newslettera Large Scale

Zapisz się do newslettera Large Scale