SMA Energy System Business

Niezależność od prądu sieciowego dzięki energii solarnej

Niezależność od prądu sieciowego dzięki energii solarnej

100% niezależności - z przyłączem sieciowym albo bez

Niezależność od prądu sieciowego dzięki energii solarnej

100% niezależności - z przyłączem sieciowym albo bez

Niezależność od prądu sieciowego dzięki energii solarnej

Wyspa na Karaibach, klasztor w Grecji czy centrum badawcze na Antarktyce. Systemy typu off-grid SMA można stosować absolutnie wszędzie.

Niezawodne zasilanie elektryczne w najwyższej jakości oraz skalowalność systemów - także w najbardziej oddalonych regionach świata. Umożliwiają to rozwiązania SMA Multicluster.

Korzyści

100% niezależności od publicznej sieci elektroenergetycznej i kosztów prądu

100% niezależności od publicznej sieci elektroenergetycznej i kosztów prądu

Możliwość modułowego rozszerzenia na wypadek wzrostu zużycia energii w przyszłości

Możliwość modułowego rozszerzenia na wypadek wzrostu zużycia energii w przyszłości

Dzięki sprzężeniu AC można bez najmniejszych problemów pokonywać duże odległości pomiędzy źródłami energii a odbiornikami

Dzięki sprzężeniu AC można bez najmniejszych problemów pokonywać duże odległości pomiędzy źródłami energii a odbiornikami

Możliwość połączenia kilku źródeł energii, na przykład fotowoltaiki, wiatru czy wody, kogeneracji albo generatora na olej napędowy

Możliwość połączenia kilku źródeł energii, na przykład fotowoltaiki, wiatru czy wody, kogeneracji albo generatora na olej napędowy

Podzespoły

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna
idealnie zaprojektowana i dopasowana do lokalnych uwarunkowań oraz konkretnych potrzeb

SMA Sunny Tripower CORE1

SMA Sunny Tripower CORE1
falownik fotowoltaiczny SMA przekształcający prąd solarny (prąd stały) w możliwy do wykorzystania prąd zmienny

SMA Sunny Island

SMA Sunny Island
inwerter sieciowy wyspowy SMA, manager całej instalacji, zapewniający najwyższą jakość

Akumulator

Akumulator
gromadzi prąd solarny z maksymalną wydajnością i zapewnia kompensację energii w systemie

SMA Multicluster Box

SMA Multicluster Box (opcja)
umożliwia tworzenie systemów obejmujących nawet 36 inwerterów sieciowych wyspowych Sunny Island (jako system trójfazowy) i zapewnia integrację generatorów na olej napędowy i odbiorników

SMA Data Manager M

SMA Data Manager M (opcja)
jako rozwiązanie do zarządzania energią razem z SMA Monitoring jest odpowiedzialny za komunikację i monitorowanie całego systemu

SMA Sunny Portal powered by ennexOS

SMA Sunny Portal powered by ennexOS (opcja)
umożliwia łatwy i wydajny monitoring online wszystkich przepływów energii Twojego systemu off-grid oraz szczegółowe analizy akumulatora

Szczegóły systemu

W ten sposób możesz osiągnąć niezależność od publicznych sieci elektroenergetycznych dzięki systemowi typu off-grid Business

 • Instalacja fotowoltaiczna

  Panele fotowoltaiczne rozmieszczone na dachu przekształcają padające na nie światło słoneczne w prąd solarny.

 • Sunny Tripower CORE1

  Falownik SMA Sunny Tripower CORE1 to idealny partner dla Twojego systemu off-grid SMA Business. Przekształca on wytworzony przez instalację solarną prąd stały na prąd zmienny.

 • SMA Smart Connected

  W przypadku instalacji autonomicznych z dostępnością Internetu Twój falownik jest automatycznie monitorowany poprzez SMA Smart Connected. Zanim Ty zauważysz błąd, system skontaktuje się już z monterem i zapewni rozwiązanie problemu.

 • Generator na olej napędowy

  Generator na olej napędowy zapewnia zasilanie elektryczne systemu off-grid także w okresach mniejszego nasłonecznienia.

 • SMA ShadeFix

  SMA ShadeFix to opatentowane, zintegrowane oprogramowanie, optymalizujące uzyski energii w instalacjach fotowoltaicznych. SMA ShadeFix góruje nad większością typowych rozwiązań sprzętowych do (częściowo) zacienionych systemów fotowoltaicznych.

 • Inwerter sieciowy wyspowy

  Inwerter sieciowy wyspowy SMA Sunny Island to mózg i centrum działania każdej instalacji typu off-grid. Wytrzymałe urządzenie o szczególnie dużej zdolności przeciążeniowej skutecznie zarządza wszystkimi odbiornikami i generatorami. Trójfazowy system można rozbudować do 24 kW bez dodatkowej skrzynki.

 • Akumulator

  Akumulator gromadzi prąd solarny w możliwie wydajny sposób i udostępnia go, kiedy znów stanie się potrzebny. Z Sunny Island kompatybilne są różne akumulatory ołowiowe i litowe wykonane w technologii 48 V. Trzy Sunny Islands tworzą klaster dzielący wspólny akumulator.

 • SMA Monitoring (opcja)

  Z poziomu portalu internetowego czy w aplikacji na telefon: dzięki SMA Sunny Portal powered by ennexOS zawsze możesz sprawdzić, jakie osiągi ma w danej chwili Twój SMA Energy System, ile energii już wyprodukowano, jak duże jest zużycie na potrzeby własne i ile prądu jest pozyskiwane dodatkowo.

 • SMA Data Manager M

  SMA Data Manager M monitoruje cały system i przesyła dane do Sunny Portal. Teraz możliwe jest także monitorowanie kilku punktów pomiarowych oraz swobodna konfiguracja wyjść przełącznika.

 • Instalacja fotowoltaiczna

  Panele fotowoltaiczne rozmieszczone na dachu przekształcają padające na nie światło słoneczne w prąd solarny.

 • Sunny Tripower CORE1

  Falownik SMA Sunny Tripower CORE1 to idealny partner dla Twojego systemu off-grid SMA Business. Przekształca on wytworzony przez instalację solarną prąd stały na prąd zmienny.

 • SMA Smart Connected

  W przypadku instalacji autonomicznych z dostępnością Internetu Twój falownik jest automatycznie monitorowany poprzez SMA Smart Connected. Zanim Ty zauważysz błąd, system skontaktuje się już z monterem i zapewni rozwiązanie problemu.

 • Generator na olej napędowy

  Generator na olej napędowy zapewnia zasilanie elektryczne systemu off-grid także w okresach mniejszego nasłonecznienia.

 • SMA ShadeFix

  SMA ShadeFix to opatentowane, zintegrowane oprogramowanie, optymalizujące uzyski energii w instalacjach fotowoltaicznych. SMA ShadeFix góruje nad większością typowych rozwiązań sprzętowych do (częściowo) zacienionych systemów fotowoltaicznych.

 • SMA Multicluster Box

  Multicluster Box umożliwia łatwe utworzenie systemów typu off-grid z mocą szczytową sięgającą 300 kW.

 • Inwerter sieciowy wyspowy

  Inwerter sieciowy wyspowy SMA Sunny Island to mózg i centrum działania każdej instalacji typu off-grid. Wytrzymałe urządzenie o szczególnie dużej zdolności przeciążeniowej skutecznie zarządza wszystkimi odbiornikami i generatorami. Trójfazowy system wymaga dodatkowego Multicluster-Box powyżej 24 kW.

 • Akumulator

  Akumulator gromadzi prąd solarny w możliwie wydajny sposób i udostępnia go, kiedy stanie się potrzebny. Z Sunny Island kompatybilne są różne akumulatory ołowiowe i litowe wykonane w technologii 48 V. Trzy Sunny Islands tworzą klaster dzielący wspólny akumulator.

 • SMA Monitoring (opcja)

  Z poziomu portalu internetowego czy w aplikacji na telefon: dzięki SMA Sunny Portal powered by ennexOS zawsze możesz sprawdzić, jakie osiągi ma w danej chwili Twój SMA Energy System, ile energii już wyprodukowano, jak duże jest zużycie na potrzeby własne i ile prądu jest pozyskiwane dodatkowo.

 • SMA Data Manager M

  SMA Data Manager M monitoruje cały system i przesyła dane do Sunny Portal. Teraz możliwe jest także monitorowanie kilku punktów pomiarowych oraz swobodna konfiguracja wyjść przełącznika.

Sunny Island
Działanie sieci bez generatora na olej napędowy, kiedy świeci słońce

Multicluster-Boxes do Sunny Island
Cechy

Elastyczna skalowalność mocy: możliwość uzyskania do 288 kW autonomicznej mocy sieciowej poprzez równoległe połączenie klastrów Sunny Island.

Elastyczna skalowalność mocy: możliwość uzyskania do 288 kW autonomicznej mocy sieciowej poprzez równoległe połączenie klastrów Sunny Island.

Niezawodne zasilanie energią: ciągła dostępność dzięki wysokiej zdolności przeciążeniowej. Nawet tam, gdzie nie ma dużo miejsca

Niezawodne zasilanie energią: ciągła dostępność dzięki wysokiej zdolności przeciążeniowej. Nawet tam, gdzie nie ma dużo miejsca

Centralne zarządzanie generatorami i odbiornikami poprzez Multicluster-Box

Centralne zarządzanie generatorami i odbiornikami poprzez Multicluster-Box

Plug and Play: kompletne wstępne okablowanie w standardzie fabrycznym umożliwia dziecinnie proste uruchomienie

Plug and Play: kompletne wstępne okablowanie w standardzie fabrycznym umożliwia dziecinnie proste uruchomienie

Multicluster-Boxes do Sunny Island
Działanie

Więcej rozwiązań do pracy z SMA Energy System Business

Dla biznesu: Znajdź lokalnego instalatora PV, który zaprojektuje i zainstaluje z Tobą system fotowoltaiczny SMA.

Dla biznesu: Znajdź lokalnego instalatora PV, który zaprojektuje i zainstaluje z Tobą system fotowoltaiczny SMA.

Dla instalatorów PV: Znajdź naszych dystrybutorów, którzy udzielą Ci kompleksowego doradztwa w zakresie asortymentu produktów SMA.

Dla instalatorów PV: Znajdź naszych dystrybutorów, którzy udzielą Ci kompleksowego doradztwa w zakresie asortymentu produktów SMA.

W tym miejscu możesz pobrać naszą broszurę poświęconą SMA Energy System Business

W tym miejscu możesz pobrać naszą broszurę poświęconą SMA Energy System Business.